עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית נפגעי עבירה, שוויון בין זכויות חשודים ונאשמים לזכויות קורבנות (עבודה אקדמית מס. 1454)

‏290.00 ₪

 35 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 1454
עבודה אקדמית נפגעי עבירה,  שוויון בין זכויות חשודים ונאשמים לזכויות קורבנות

תוכן עניינים

מבוא.

שאלת המחקר. 

זכויות קורבנות במשפט.

הקורבנות במוקד בחקיקה. 

הבאת דבר הקורבן בפני בית המשפט - תסקירי קורבן, הצהרות קורבן והשלכתם על הענישה. 

תסקירי קורבן והצהרות קורבן 

תסקיר קורבן והלכת פלוני 

לתת לקורבן לומר את דברו - פרשת רעי חורב.

לתת לקורבן לומר את דברו וסליחת הקורבן - פרשות חלאג' ופלוני 

הקורבנות  ויחס בתימ"ש בארץ אל זכויות הקורבנות

קורבנות וזכויות נפגעי עבירות

הפתרון 

זכויות קורבנות והלכת פלוני 

נאשמים לעומת קורבנות

משפט משווה

השוואה למשפט הקנדי 

דוגמה לזכות ולשוויוניות שלה:  הזכות להליך הוגן 

הדגמה על חזקת החפות מפשע. 

חירות מפני עונש אכזרי ובלתי צודק..

סיכום.. 

ביביליוגרפיה. 

 

בעבר, ניסו אסירים לטעון, כי אין לקורבן או משפחתו מעמד בדיוני ועדת שחרורים וכי הסכמתם או אי הסכמתם לשחרורו איננה רלוונטית ואף יש בה משום השפעה בלתי הוגנת על שיקולי הוועדה. כך, למשל, במקרה בו משפחת נרצח כתבה לוועדת שחרורים כי אין, לדעתה, לשחרר את הרוצח[1] מאחר והחוק מיעט להסדיר את הדרך בה יתנהלו דיוני הוועדה, הכללים הספציפיים באשר לדיוני ועדות שחרורים נקבעו במשך השנים בפסיקה ובהחלטות הוועדה. שמיעת עמדתו של הקורבן תלויה הייתה בעיקר בוועדה עצמה. בדוגמא אחת, המעידה על מודעות מוקדמת למעמד הקורבן, קבעה ועדה, בראשות השופטת רוטלוי, כי: "האינטרס הציבורי כולל גם את זכויות הקורבן"[2] וכי יישמעו קורבנות להם ראיות רלוונטיות, אולם לא קורבנות המונעים מתחושת נקם. השאלות שהעלינו לעניין הסדרי טיעון עולות גם בהקשר זה. האם אין לאפשר זכות זו לנפגעים רבים יותר ? אני סבורה כי התשובה ברורה, יש להקשיב לנפגע.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מציין את תחילתו של עידן חדש בישראל. חקיקתו הוגדרה כ"מהפכה חוקתית". חוק-היסוד מעורר שאלות רבות באשר להיקפו ולהשלכותיו על תחומי המשפט השונים, ובין השאר מתעוררת שאלת השלכותיו האפשריות של החוק על המשפט הפלילי בכלל, ועל זכויותיו היסודיות של הנאשם בפלילים בפרט כל זאת לאור עקרון השוויון.

עד קודם לחקיקתו של חוק-היסוד, עוגנו זכויות יסוד של נאשם בפלילים בחקיקה ובפסיקה הישראלית. עם חקיקתו של חוק-היסוד, הוכפף המשפט הפלילי הפרוצדוראלי לחוק-היסוד, והוא מתמלא תוכן מעקרונותיו של חוק-היסוד. חוק-היסוד פותח פתח לשינויים פרשניים של הכללים שעוצבו עד כה להרחבת זכויותיו של הנאשם בפלילים, ומכיוון שהוא מתיר ביקורת שיפוטית על חקיקה עתידית - חשיבותו רבה אף לעיצובן של זכויות אלה בעתיד ולקביעת הגבולות שמעבר להן נגיסה בזכויות הנאשם לא תהא בת תוקף. יתר על כן, כיום - על-פי סעיף 4 לחוק-היסוד, נראה כי במקום שלנאשם עומדת זכות ואין היא ניתנת לאכיפה משום שאינה מעוגנת בחוק קודם, אזי יכול הנאשם לתבוע מבית המשפט הכרתה ואכיפתה על-ידי חקיקה מיוחדת, דהיינו: לתבוע התערבות המחוקק.[1]

זכויותיו של נאשם בפלילים מבטאות במהותן את עקרון חירות הפרט וכבוד האדם שלו, בהיותן מושתתות על ההנחה המכירה בפרט כאישיות רציונלית ובעלת אוטונומיה אישית, ומעוגנות בעקרונות של דמוקרטיה ליברלית. על-פי המשפט החוקתי, מטרת החוק הפלילי היא להבטיח תנאים בסיסיים לקיום חברתי.

 

כוונתו של חיבור זה היא להאיר את הבעייתיות הקיימת ביחסי הגומלין שבין חוק-היסוד ובין זכויותיו של נאשם לפי החקיקה הקיימת ולפי הפסיקה, להצביע על כיווני התפתחות חדשים אפשריים לאחר חקיקתו של חוק-היסוד, תוך השוואה לשיטות משפט אחרות ולהציע אפיקי התפתחות הנראים בעיני המחבר כמתאימים לשיטת המשפט הישראלית.

כהערה מקדמית אעיר, כי אין אני רואה בכך שהצעת החוק כללה את מכלול זכויותיו של נאשם בפלילים, ושאלה לא מצאו עיגון בחוק-היסוד כפי שנתקבל בכנסת, עובדה השוללת מזכויות אלה מעמד על חוקי. זכויות נאשם בפלילים - כולן נובעות מזכויות היסוד של האדם לחיים, לכבוד ולחירות אישית, ומשעוגנו זכויות אלה בחוק-היסוד - עוגנו בו מכללא גם הזכויות האחרות. שאלה זו טרם זכתה למענה בפסיקה, אולם זו הדעה הרווחת בספרות המשפטית.[2]

מצגת קורבנות עבירה רפרט פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


יובל אלבשן, "נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט", עלי משפט ג' 530-497 

נטע זיו, "עריכת דין לשינוי חברתי בישראל: מבט לעתיד לאחר שני עשורי פעילות. מעשי משפט 1 19-37.

רות גביזון "התקווה החלולה, האם בתי משפט יכולים להביא לשינוי חברתי? ביקורת על המהדורה השנייה של ספרו של ג’רלד רוזנברג", מעשי משפט ב' 

דבי גילד-חיו וסיגל שנהב עריכת–דין חקיקתית ככלי לשינוי חברתי, מעשי משפט ב' 

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Constitutional Act.

McCutcheon v. Toronto  41 O.R. (2d) 652 (H.C.), at pp. 667-668

S. J. Whitley Criminal Justice and the Constitution (Carswell) 170

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות