עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון פטור מאחריות פלילית עקב אי שפיות הדעת (עבודה אקדמית מס. 1439)

‏190.00 ₪

13 עמ'

סמינריון פטור מאחריות פלילית עקב אי שפיות הדעת

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פטור מאחריות פלילית עקב אי שפיות הדעת?

תוכן עניינים

מבוא

הנורמה בישראל

חוסר יכולת של ממש - דרישת השיבוש

דחף לאו בר כיבוש

משקל השיבוש.. 

גישת המשפט במדינות שונות..

צמצום הסייג לאחריות.. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי, בעל אספקטים מעניינים. בעבודה זו אנסה להקיף את כל האספקטים של התופעה.

חבותו של אדם בפלילים מושתתת על ההנחה כי באין הוראה אחרת חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית, היינו - אין נוצרת עבירה באין עושה בעל כשרות פלילית.

עקרון זה קובע כי מהותה של העבירה מותנית, בין השאר, בעבריין אשר מבחינת בגרותו וכשרות דעתו או תקינות רוחו היה מסוגל להבין את משמעותה של התנהגותו והיכולת לשלוט בה.

עיקרון נוסף משלים לענין הוא כי לא נוצרת עבירה ללא התנהגות רצונית, דהיינו תנאי מוקדם להתהוות עבירה פלילית הוא, כי למבצע היתה אפשרות בחירה מודעת באם לבצע את המעשה האסור או להימנע ממנו.

יש להבדיל בין נשיאה באחריות פלילית לבין נשיאה בעונש שכן תיתכן הטלת אחריות פלילית מבלי להשית עונש וההפך, השתת עונש מבלי להטיל אחריות פלילית. בעבודה זו אעסוק באחד מהסייגים להטלת אחריות הפלילית באופן המנטרל אפשרות להשית ענישה.

מצב של אי שפיות הדעת, הינו מצב המונע מן האדם את היכולת להבין את אשר הוא עושה, או להימנע מעשיה אסורה.

מצב זה יכול שיגרם עקב מחלה או ליקוי שכלי. המחלה יכולה שתהא נפשית או פיזיולוגית, ומאי נפקה מינא להבחנות בין סוגי המחלות השונות.

עיקר ההכרעה הינה התסמונת ולא האבחון, כלומר בחינת השאלה, האם האדם נעדר כושר הבנה של משמעות מעשיו בשל המחלה, או נעדר כושר הימנעות הן ההתנהגות האסורה.

ליקוי שכלי הינו לקוי בהתפתחותו של האדם הגורם לרמת כשירות שכלית נמוכה ירודה, כזו המנטרלת שליטה במעשים.

עיקר בחינת הדברים תהא לברר, האם בכדי לפטור אדם מאחריות פלילית די בהגדרתו כחולה, או שמא נדרשים גם להוכיח, כי במקרה הספציפי לא הבין את אשר הוא עושה, או לא יכל להימנע מעשיית המעשה כתוצאה ממחלתו או ליקויו השכלי?

מילים אחרות, האם די בקיומה של המחלה גופה בכדי להקים פטור מאחריות פלילית, או שמא נדרש גם להוכיח קשר נסיבתי בין המחלה לבין אי יכולת ההבנה את המעשה, ובכך לצמצם את חלותו של הסייג.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ש"ז פלר, יסודות בדיני עונשין, חלק א', הוצאת המכון למחקרי חקיקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

יעקב בזק, אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו, פרסומי הפקולטה למשפטים, מהדורה שלישית 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏190.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות