עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית בחינם על מיסוי שותפויות (עבודה אקדמית מס. 1402)

‏0.00 ₪

19 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1402

עבודה אקדמית בחינם על מיסוי שותפויות

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מיסוי שותפויות?

 

תו עניינים

 

 

 

 

 

 

29.1.. פס"ד שדות חברה להובלה...........................................................................

 

 

 

29.1.1.. רקע...............................................................................................

 

 

 

29.1.2.. מיסוי שותפות - הגישה המעורבת.....................................................

 

 

 

29.1.3.. הנחיות לפעולה - יישום הגישה המעורבת לצורכי מס במספר סוגיות...

 

 

 

29.1.4.. פירוק השותפות..............................................................................

 

 

 

29.1.5.. ניהול ספרים...................................................................................

 

 

 

29.1.6.. תחולה...........................................................................................

 

 

 

29.2.. הכנסה חייבת מעסק של שותף מוגבל - כרווח הון..........................................

 

 

 

29.3.. תשלום לשותף פורש כהוצאה פירותית - פס"ד בבלי.......................................

 

 

 

 

 

 

 

5.20.. חילוט ערבות כהוצאה שוטפת בשותפות - פס"ד רייטר מרק............................

 

 

 

5.22.. ניכוי תשלום למניעת תחרות - פס"ד בן שלום................................................

 

 

 

19.10. נוהל וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.................................................................................

 

במקרה הנדון בפסק הדין, נדרש בית המשפט להכריע בשאלה האם יש לראות בהעברתה של פעילות עסקית משותפות המורכבת משני שותפים, לחברה בבעלותם כ:

 

א.         מכירת כל נכס ונכס מנכסי השותפות (הגישה המצרפית)

ב.         מכירה של נכס בודד - הוא ה"זכות בשותפות" (גישת היישות הנפרדת)

 

בית המשפט פסק כי:

 

1.       אין לגזור מהשאלה האם השותפות מהווה ישות משפטית מבחינת תורת המשפט (הדין הכללי) לבין מעמדה לצורכי מס. כלומר, השאלה "האם עסק השותפות הוא עסק נפרד או שמא הוא נחשב לעסקו של כל שותף ושותף?" אינה נגזרת מהדין הכללי. מעבר לכך, בית המשפט קבע כי מבחינת דיני המס יכול שתהיינה תשובות שונות לגבי עניינים שונים, ו"אין כל הכרח כי התשובה תהיה אחידה במסגרת מכלול דיני המס".

 

2.       לעומת הוראת סעיף 63 לפקודה, קיימות בפקודת מס הכנסה הוראות אחרות הרואות בשותפות, במפורש או במשתמע, כיחידה עסקית נפרדת.

 

3.       הוראת סעיף 63 לפקודה מסדירה אך ורק את סוגיית מיסוי הכנסות השותפות. אשר על כן, אין ללמוד מסעיף 63 לגבי עניינים אחרים שאינם מיסוי הכנסת השותפות (לדוגמא - מכירת הזכות בשותפות). משמעות הדבר היא כי בעת מכירת זכות בשותפות על המוכר יחול מס רווחי הון, כאילו מכר מניה בחברה.

 

בפסק דינו של בית המשפט העליון אומצה הגישה המעורבת לעניין מיסוי שותפויות. היינו, לעניין פעילותה השוטפת של השותפות יחול סעיף 63 לפקודה (הגישה המצרפית), ואילו לעניין מכירת חלקו של כל שותף בשותפות יש לנהוג לפי גישת הישות הנפרדת.

 

שותף המעביר את הבעלות על נכס שברשותו לשותפות יחוייב במס בעת ההעברה, בהתאם להוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה. התמורה תקבע בהתאם לשווי השוק של הנכס ביום ההעברה.

 

העברת נכסים מהשותפות לשותף משמעותה מכירת הנכסים על ידי השותפות בדומה להעברת נכסים מחברה לבעלי מניותיה. על מכירה כזו יחולו הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה. רווח ההון שנבע לשותפות בגין המכירה יחולק בין השותפים בהתאם לחלקם ברווחי השותפות.