עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סגנון היתקשרות, בולבי, הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין מוטיבציה פנימית, חיצונית להישגים, פסיכולוגיה התפתחותית, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 12338)

‏390.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12338

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים?

תוכן עניינים

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות

1.1. הגדרה

1.2 היווצרותה של מערכת ההתקשרות

1.3 סגנונות ההתקשרות

1.4 התקשרות בקרב מבוגרים

1.5 מאפיינים התנהגותיים וייצוגיים של סגנונות ההתקשרות

1.6 ההבדלים בין דפוסי ההתקשרות הלא בטוחים

2. מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים

2.1 מוטיבציה- הגדרה

2.2 מוטיבציה פנימית

2.2.1 גורמי ומאפייני המוטיבציה הפנימית

2.2.2 הגורמים למוטיבציה פנימית

2.3 מוטיבציה חיצונית

2.4 מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים

2.5 תוצרי המוטיבציה הפנימית והחיצונית

3. הקשר בין סגנון התקשרות למוטיבציה פנימית וחיצונית

השערות המחקר

פרק השיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר

פרק הממצאים

פרק הדיון

פרק יישומי

ביבליוגרפיה

לוחות ותרשימים

טבלה 

 

מטרת העבודה הנוכחית היא לחקור את השפעתם של דפוסי ההתקשרות על עוצמת המוטיבציה הפנימית והחיצונית להישגים. המוטיבציה מהווה מרכיב חשוב במאפייניהם של בוגרי מערכת החינוך לשם הצלחתם העתיד, ועל כן צריכה להוות מטרה מרכזית של התהליך החינוכי. רציונל של מחקר זה הוא להבין את היחס בין דפוסי ההתקשרות לבין המוטיבציה החיצונית והפנימית להישגים בקרב תלמידים.

תיאוריית ההתקשרות, אשר נוסדה על ידי ג׳ון בולבי, מציעה כי התנסויות מוקדמות עם דמויות התקשרות מוכללות לידי ייצוגים פנימיים היוצרים מודל עבודה פנימי. ייצוגים אלו נשארים ואף מתמידים בבגרות וכוללים ייצוגים פנימיים של העצמי, של דמויות ההתקשרות ושל העצמי בקשר עם אחרים. ישנם שלושה סגנונות התקשרות: בטוח, נמנע וחרד. מחקרים מראים, כי כל אחד מבעלי דפוסי ההתקשרות תופסים את עצמם בדרכים אופייניות שונות. הבדלים אלו מתבטאים בשונות תפיסת המסוגלות העצמית וכן החברתית של האדם.

מוטיבציה מתייחס לרצון להשקיע זמן ומאמץ בפעילות מסוימת, גם כאשר הדבר כרוך בקשיים ובאי הצלחות. ניתן להבחין בין שני ממדים מרכזיים של המוטיבציה לביצוע מטלה. הראשון הינו עוצמה המתאר את מידת הרצון להשקיע והשני הינו תחושת האוטונומיה המתקיים כאשר הרצון להשקיע מבוסס על בחירה. מוטיבציה להישגים מאפיינת את הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של הפרט במצבי הישג, כאשר מחקרים רבים מראים כי סוג המוטיבציה של האדם משפיעה על התייחסותו הרגשית לתוצאה הסופית ועל ההתנהגות ובפועל. (דרור, 2019)

שני המדדים המרכזיים של המוטיבציה הינם מוטיבציה פנימית וחיצונית. הראשונה מתארת מוטיבציה שמקורה בגורמים פנימיים וכוללת סקרנות אינטלקטואלית או תחושת אתגר, כאשר הנעה מסוג זה אינה כרוכה בתגמולים או בענישה. המוטיבציה החיצונית, לעומת זאת, מבוססת על השאיפה לתמלוגים או תמריצים חיצוניים וחשש מפני עונשים והיא מאופיינת בתחושה של השקעה מתוך תקווה לתגמול חומרי או פחד מעונש.

השערת המחקר הראשונה הייתה כי ככל שהאדם ידווח על דפוס התקשרות חרד יותר, כך הוא יהיה מונע יותר גם ממוטיבציה פנימית וגם ממוטיבציה חיצונית. השערת המחקר השנייה הייתה, כי ככל שהאדם ידווח על דפוס התקשרות נמנע יותר, כך הוא יהיה מונע פחות ממוטיבציה פנימית וחיצונית. השאלון הראשון הינו שאלון ECR , שאלון המכיל 36 פרטים המתייחסים לקשר בין אישי. השאלון השני הינו שאלון להערכת המוטיבציה הפנימית והחיצונית- Aspirations.

ממצאי המחקר אוששו באופן מובהק, ונמצא מתאם בין דפוס התקשרות חרד להנעה יתרה ממוטיבציה וכן בין דפוס התקשרות נמנע להנעה נמוכה ממוטיבציה פנימית וחיצונית. חשיבותו של מחקר זה הוא רב, בהיותו מביא לראשונה את הגורם לעוצמת המוטיבציה הפנימית והחיצונית. ממצאים אלו יכולים להיות רלוונטיים בשדה החינוך והייעוץ, משום שבאמצעות חיזוק של מאפייני ההתקשרות הבטוחה ניתן לסייע לתלמידים בהגברת עוצמת המוטיבציה להישגים. מגבלת המחקר הייתה חוסר התאמה מדויק בין השערות המחקר לבין הממצאים, כך שייתכן כי תוצאות אלו אינם מדויקות דיו ועל כן אני מציעה על מחקר המשך בנושא עם שאלון מותאם שיאשש את ממצאי המחקר הנוכחי. (Court, 2018)

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

בוכריס-בזק, שירה. הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות