עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ויסות רגשי סגנון התקשרות בולבי, קשיים בוויסות רגשי, מחקר כמותני, פסיכולוגיה התפתחותית, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 12337)

‏390.00 ₪

34 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12337

שאלת המחקר

האם יימצא קשר בין דפוסי ההתקשרות לקשיים בוויסות רגשי ?

תוכן עניינים

מבוא    

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות 

1.1. הגדרה        

1.2 הנחות היסוד של תיאורית ההתקשרות           

1.3 שלושת סגנונות ההתקשרות   

   1.3.1 תיאור סגנונות ההתקשרות          

   1.3.2 מאפייני דפוסי ההתקשרות          

1.4 סגנונות ההתקשרות בבגרות

1.5 השפעת סגנון ההתקשרות על ההיבט הרגשי    

 

2. קשיים בוויסות רגשי  

2.1 וויסות רגשי 

2.2 התפתחות הוויסות הרגשי     

2.3 קשיים בוויסות רגשי            

2.4 עוצמת התגובה הרגשית- תגובתיות רגשית      

2.5 היעדר אינטליגנציה רגשית    

3. הקשר בין סגנונות ההתקשרות לוויסות רגשי    

השערת המחקר 

פרק השיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר   

פרק הממצאים  

פרק הדיון.        

פרק יישומי       

ביבליוגרפיה      

 

מטרת העבודה הנוכחית הינה לחקור את הקשר בין תיאוריית ההתקשרות לבין קשיים בוויסות רגשי. תיאוריית ההתקשרות הינה מערכת דפוסים המתגבשת בתקופת הינקות לאור הדיאדת אם- תינוק, ובאופן מקביל גם וויסות רגשי מתגבש בתופת הינקות המוקדמת במהלך האינטראקציה עם ההורים. על כן, רציונל המחקר טוען כי תיאוריית ההתקשרות וויסות רגשי מושפעים זה מזה, והסגנון ההתקשרותית משפיע על יכולת הוויסות הרגשי של הפרט.

תיאוריית ההתקשרות הינה תהליך המתגבש בתקופת הינקות עד גיל שנתיים, ומהווה את הבסיס להתפתחות אישית ובינאישית. התיאוריה נוצרה על ידי ג'ון בולבי, שסבר כי תינוק נולד עם דחף ביולוגי לחפש בעת מצוקה רגשית או גופנית, את קרבתה של דמות אנושית מגינה. המערכת ההתקשרותית נוצרת בהדרגה ומתהווה באמצעות אופן היחסים של הדמות המטפלת לתינוק. בהמשך התיאוריה, פיתחו שלושה סגנונות לתיאור אופני ההתקשרות השונים. הסגנונות שזוהו הם בטוח, נמנע וחרד. ההתקשרות הבטוחה מאופיינת בפעילות התקשרותית תקינה וכוללת תחושות חיוביות על העצמי ועל האחר. ההתקשרויות הלא בטוחות מתאפיינות באופן כללי בפעילות שאינה תקינה מהותית ובמודל עצמי שלילי וחסר עצמאות. בבגרות, מודלים אלו נשמרים ומהווים חלק ממרכיב האישיות.

הוויסות רגשי כולל תהליך שבו הפרט אחראי על רגשותיו ומצליח לווסתם באופן מותאם לו ולסביבתו. הוא כולל אסטרטגיות וויסות יעילות המונעים הצפה רגשית ומאפשרים הערכה מחדש, ולעיתים שינוי פרשנות של המציאות הקיימת. יכולת הוויסות מתפתחת מגיל הינקות ולאורך שנות הילדות, כאשר בשלב הראשוני פעוטות לומדים לווסת את רגשותיהם לגירויים וסיטואציות בתיווך ההורים, ובהמשך ההתפתחות מצליחים לבצע זאת בעצמם. קושי בוויסות רגשי מאופיין בחוסר יכולת להתמודד בצורה יעילה עם רגשות מעוררים . מאפייני ם אופייניים של קשיי ויסות הם תגובות לא- סתגלניות, הופעות של התנהגויות מוחצנות ומופנמות והתפרצויות זעם. שני המופעים המרכזיים של קשיים בוויסות רגשי הם עוררות יתר וקהות רגשות. ממדים נוספים המעידים על קשיים בוויסות רגשי הם עוצמת הוויסות הרגשי , והעדר אינטליגנציה רגשית.

כלי המחקר זה כללו שני שאלונים. השאלון הראשון הוא שאלון ההתקשרות ECRלזיהוי דפוס ההתקשרות בעל 36 פריטים. השאלון השני הוא DERS- לזיהוי קשיים בוויסות רגשי בעל 41 פריטים. השערת המחקר הייתה כי ככל שהאדם יותר חרד או נמנע, כך הוא יחווה קשיים בוויסות רגשי. השערת המחקר אוששה באופן מובהק ונמצא כי לסגנון ההתקשרות הנמנע והחרד יש התאמה מלאה לקשיים בוויסות רגשי.

ממצאי המחקר הנוכחי עלולים להשפיע ביותר לשדה החינוך. אנשי חינוך מתמודדים רבות עם תלמידים בעלי קשיים בוויסות רגשי, ובאמצעות המחקר יהיה ניתן לעזור להם באמצעות גישות ואסטרטגיות התקשורתיות יעילות. מגבלת המחקר שהוא נערך רק בקרב בוגרים ומתבגרים ולא בקרב ילדים, ולכן אני מציעה על מחקר המשך להרחבת המחקר בקרב ילדים והעמקת הממצאים בתחום החינוכי.

השערת המחקר

ככל שהאדם יותר חרד או נמנע בהתקשרות, כך הוא יחווה יותר קשיים בוויסות רגשי.

 

במחקר הנוכחי לבחינת מדדי הוויסות הרגשי נבדקו תוצאותיהם של 427 משתתפים, מתוכם 122 גברים, 304 נשים וכן משתתף אחד שלא ידוע מגדרו. גילאי הנבדקים היו 16-72, והם העידו על השתייכותם לכלל המגזרים.

 

הליך המחקר

במחקר הנוכחי התחלנו לקבוצות על פי תתי נושאים בתוך נושא ההתקשרות, כאשר כל קבוצה עסקה העבירה שאלונים לקהל היעד של מחקרה. כחלק מקבוצת המחקר בתחום 'וויסות רגשי', העברתי שאלונים אינטרנטיים באמצעות לינק. העברתי את השאלונים בקבוצות השונות בוואטספ וביקשתי מהם להעביר את השאלונים הלאה, כך שהעברת השאלון היה באמצעות מדגם מייצג ומדגם נוחות. לארח כחודשיים מעת תחילת העברת השאלונים על ידי כלל חברות הקבוצה, סיימנו את ההליך המחקרי והם הועברו ליועצת סטטיסטית. סה"כ כל חוקרת העבירה כ-30 שאלונים כחלק מקבוצת המחקר שלה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

בן- שבת, ש'. (2017). תפקיד הוויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא אובדנית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך באוניברסיטת בר- אילן.

אלדמן, א. תחושת קוהרנטיות ותקווה כמסבירות תגובות לחץ בקרב מתבגרים החשופים לידי טילים: מצב לחץ כרוני לעומת מצב לחץ אקוטי. מחקר לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בן גוריון.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות