עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סגנון התקשרות מרחב אישי, בולבי, סגנונות התקשרות, פסיכולוגיה התפתחותית, מחקר כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 12335)

‏390.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12335

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין סגנון ההתקשרות למשתנה של מרחב אישי?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאורית ההתקשרות

1.1 הגדרה

1.2 אבני דרך בהתפתחות תיאורית ההתקשרות

1.3 דגמים פנימיים

1.4 ניסוי מעבדה- סיטואציית הזר

1.5 שלושת סגנונות ההתקשרות

1.6 השפעת ההתקשרות בינקות לזו שבבגרות

2.מרחב אישי

2.1 הגדרה

2.2 משמעות המרחב האישי

2.3 גורמי השפעה על המרחב האישי

3. הקשר בין סגנונות ההתקשרות למרחב האישי  

פרק השיטה

1. מדגם

2. כלי המחקר

3. הליך

 פרק הממצאים

פרק הדיון

ביבליוגרפיה

נספחים

לוחות ותרשימים


עבודה זו בודקת כיצד משפיע סגנון ההתקשרות על הדרך בה הוא מתנהל מול אנשים אחרים. שאלת המחקר בוחנת כיצד משפיע סגנון ההתקשרות של הפרט על תפיסת המרחק שלו. רציונל המחקר הוא הנחת היסוד של אבי תיאורית ההתקשרות ג'ון בולבי, שטען כי סגנון ההתקשרות של הפעוט משפיע באופן מהותי לאורך כל חייו, ובעיקר בטיב ואופי הקשר שלו עם אחרים. מאחר ומרחב אישי והתנהלות במרחב הינם גורמים המושפעים, על פי הספרות המקצועית העוסקת בנושא, באופן ישיר מראיית הפרט את הזולת, מצאנו לנכון להניח כי הגדרות המרחב האישי מושפעות מסגנון ההתקשרות.

סגנון ההתקשרות הוא השיטה בה לומד התינוק לראות את יחסיו מול העולם. מודל של התקשרות בטוחה כולל תמיכה, סיוע, קרבה בריאה ויוצרת אימון. מודל של התקשרות חרדה כולל יחסים מעורערים המלווים בפחד מנטישה, חוסר אכפתיות, חוסר עקביות וחוסר תמיכה.

המרחב האישי הוא קו הגבול הבלתי נראה אשר כל אחד מאתנו יוצר סביב הגוף, מעין אזור טריטוריאלי שקוף המגן עלינו מפני קרבה גדולה מידי של האנשים סביבנו. על פי הגדרתו של האל, מן החוקרים היותר נחשבים בתחום, המרחב האישי הוא בעצם התנהגות נלמדת התלויה בסטטוס, בתכונות אישיות, מצב נפשי, תרבות ומגדר. על בסיס מחקריו פותחה סכמת מיון של ארבעה סוגי מרחקים המתארים את יחסי האדם עם סביבתו. המרחק האינטימי, המרחק האישי, המרחק החברתי והמרחק הציבורי. מחקרים רבים ניסו לזהות מאפיינים אינדיבידואליים למרחב אישי. נבדקו משתנים רבים כגון גיל, מוצא אתני, מעמד סוציו אקונומי, הופעה חיצונית ואף הפרעות אישיות ופסיכופתולוגיה.

המחקר הנוכחי בודק את הקשר שבין מרחב אישי לסגנונות התקשרות בין מכרים בן אותו מין. השערות המחקר התבססו על כך שלסגנונות ההתקשרות יש ביטוי גם במרחב האישי. לפיכך, השערת המחקר הראשונה הייתה כי ימצאו מתאמים חיוביים בין סגנון התקשרות חרד לבין תפיסת מרחק רחוקה. הממצאים אוששו ונמצא כי אנשים בעלי סגנון התקשרות חרד מעדיפים לשמור מרחק קרוב יותר מאחרים מולם. השערת המחקר השנייה הייתה כי אנשים בעלי סגנון התקשרות נמנע יעדיפו לשמור מרחק רחוק יותר מהעומדים מולם וגם השערה זו אוששה על ידי הממצאים. עוד עלה בממצאים, כי ישנו הבדל מגדרי בתפישת המרחק, כך שנשים תופשות את שטח המרחב האישי שלהן כקרוב יותר מאשר גברים. ממצא זה מוסבר על ידי החוקרים Mayo & Lafrance כי הקרבה הרגשית בין נשים משפיעה על המרחב האישי שלהן בשעת שיחה.

מגבלת המחקר הנוכחי הייתה רמת הקרבה של משתתפי המחקר. אנו טוענות כי יש הבדל בין קבוצת הנחקרים בחברת המשפחה, לקבוצה הדמה בעבודה, משום ש שני הקבוצות נבדקו ונותחו יחד, ואנו חושבות כי ישנם פערים והמחקר שיפריד בין שני קבוצות אלו ישקף בצורה מהימנה יותר את הממצאים. ממצאים אלו חשובים ביותר לשדה החינוך והייעוץ, בהיותם חושפים את מידת ההשפעה הרבה של סגנון ההתקשרות על תפיסת המרחק תלמיד –מורה ותלמיד- תלמיד. כך היועצת מודעת כיצד להתייחס לכל תלמיד ולכבד את הצורך שלו במרחק זה או אחר, ללא שיפוטיות. כמו כן, היא נדרשת להיות בקיאה בתחום על מנת להעביר מסר זה לצוות ההוראה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

דור א., ( 2016) פוסט מודרניות והורות: היעדר אמת אחרונה וערפל הורי , פנים הקרן לקידום מקצועי,31, 35-43.

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות