עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניהול משאבי אנוש: ראיון, תפקיד, אישיות ומבנה חברתי במחלקת משאבי אנוש (עבודה אקדמית מס. 10982)

‏390.00 ₪

17 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10982
עבודה אקדמית ניהול משאבי אנוש: ראיון, תפקיד, אישיות ומבנה חברתי במחלקת משאבי אנוש

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

 
1 חלק תיאורטי
1.1 סקירת ספרות
1.1.1 התפקיד
תיאוריית התפקיד, היא התיאוריה המשמשת לניתוח ארגונים שונים כגון בתי חולים, חברות בהיקפים שונים, בתי סוהר, בתי ספר ועוד, הינה בין התיאוריות המרכזיות לבחינת מושג התפקיד. לעיתים רבות נוטה המושג להיכרך יחד עם ה"עמדה החברתית" כאשר הלכה למעשה מדובר בשני מושגים שונים. תפקיד כולל הסתגלות והשתלבות, תהליך ולמידה שלו. התפקיד הינו למעשה בעל שלוש קונוטציות מרכזיות המתייחסות לשלושה תחומים שונים:
תפקיד במובן הציפיות: במקרה זה התפקיד אינו מתייחס אל הפרט הממלא אותו אלא למערכת הכללים, החוקים, הלחצים ואפשרויות הפעולה שבתוכם התפקיד מתקיים.
תפקיד בהקשר האוריינטציה: התפקיד יכול להתייחס לאוריינטציה של הנושא בו אל הארגון. זוהי התפיסה של החבר בארגון לגבי טווח הפעולות הנדרשות ממנו והקשר שלו לארגון. 
סך פעולות חבר הארגון הנושא בתפקיד: נהוג להתייחס אל התפקיד כסך הפעולות בהן נוקט הנושא בו. פעולות אלו הינן נגזרות מהמבנה החברתי ומהנורמות השוררות בארגון. 
על פי התפיסה המאוחדת של "התפקיד" ישנה מידה רבה של הלימה בין ההיבטים השונים. כל ארגון מגדיר לתפקידים השונים שבו טווח פעולה המתקיים בתוך רמת הגיבוש בהגדרת התפקיד, מידת ההסכמה הכללית לגבי ההגדרה וכן מידת הבחירה האישית המתאפשרת. גורמים נוספים המשפיעים על ביצוע התפקיד הינם: אמצעי התפקיד, הכוללים את המשאבים הנתונים למבצע, דילמות תפקידיות שונות המתייחסות למתחים שונים המתקיימים בארגון, תפיסות אישיות לגבי התפקיד ואופן ביצוע התפקיד, כלומר, האופן בו בעל התפקיד מבצע את תפקידו. ישנה חשיבות רבה להבחנה בין אופן ביצוע התפקיד, תפיסת התפקיד ודרישותיו, מאחר וכל אחד מהמבנים הללו הינו בעל גורמים ייחודיים לו ומשפיעים באופן שונה על התפקיד בכללותו. במקביל, על תפקיד האדם חלות השפעות פנימיות, אלו הן השפעות האישיות שלו כאשר התפקיד בהיבט זה מקבל התייחסות של "הישג של האני". על מנת להגדיר את התפקיד באופן מדויק ומפורט, יש להתייחס אל כל אחת מהמערכות השונות המשפיעות על אופן ביצועו (לוינסון, 1990).
1.1.2 ניהול קריירה
כישורי ניהול קריירה  (CMS) הינם חיוניים יותר ויותר לכל אזרח באשר הוא; צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, במדינות מפותחות יותר ופחות. במציאות בה תעסוקה "פושטת ולובשת צורה" במהירות שיא, קריירות חיים הולכות ונעלמות ומשרות פר- פרויקט הולכות ומתפשטות. בעידן זה חשיבות ניהול הקריירה הופכת יותר ויותר דומיננטית באופן ניהול חייו של כל אדם. ההגדרות לכישורי ניהול קריירה משתנים אמנם מאזור לאזור אולם מתייחסים לאופן בו בוחר האדם לנהל את חייו. כדי ללכוד את מגוון המשמעויות המיוחסות למושג "ניהול קריירה", נערך סקר אשר מצא כי ההגדרה המקובלת ביותר לכישורי ניהול קריירה הינה: מגוון רחב של מיומנויות המספקות דרכים ליחידים ולקבוצות במטרה לאסוף, לנתח, לסנתז ולארגן מידע אישי, חינוכי ותעסוקתי, כמו גם הכישורים לנצל מידע זה ויכולות אלו ליישום יעיל ופרקטי. למעשה, CMSכוללים שאיפה לפיתוח משאבים ויכולות באנשים במטרה לנהל טוב יותר את מהלך החיים שלהם, בעידן בו האפשרויות רבות כל כך, מבלבלות ומשתנות ללא הרף. 
המונח "מיומנויות" מתייחס לא רק לסך הידע אלא גם לסך הערכים, הגישות והעמדות שמגבש אדם לעצמו. ישנה הסכמה כללית לכך כי כישורי ניהול קריירה מתייחסים אל יכולות למידה, מודעות להזדמנויות ויכולת ניצול הזדמנויות, כישורי למידה ומודעות עצמית. ניהול הקריירה כולל שלושה היבטים מרכזיים (Sultana, 2012):
ניהול אישי – ניהול המתייחס ליכולת לשמור על תדמית עצמית חיובית, הבנת ההשפעה של הדימוי העצמי על הסביבה, פיתוח יכולות לבניית מערכות יחסים חיוביות, למידה ותגובה לשינוי וצמיחה ופיתוח אסטרטגיות להתמודדות.
חקירה ולמידה – למידה של מיומנויות חיים, הבנת הקשר בין העבודה והחברה או העבודה והכלכלה ועוד.
בניית חיים – היכולת לחפש ולהשיג עבודה, היכולת לחקור ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות, היכולת להכיר באחריות על החיים ולקחת אותה, חקירה של יחסי הגומלין השונים בחיים ועוד.

תוכן עניינים 2

1 חלק תיאורטי 3

1.1 סקירת ספרות 3

1.1.1 התפקיד 3

1.1.2 ניהול קריירה 3

1.2 מוניטין הארגון 5

2 חלק מעשי 6

2.1 ראיון 6

2.2 מאפייני הארגון 6

2.3 תיאור עיסוק 6

2.4 מודעת דרושים 6

2.5 שאלות לראיון עבודה 7

2.6 תמליל הראיון 7

3 דיון 11

4 רפלקציה אישית 14

4.1 זכר 14

4.2 נקבה 15

5. ביבליוגרפיה 16

תיאוריית התפקיד, היא התיאוריה המשמשת לניתוח ארגונים שונים כגון בתי חולים, חברות בהיקפים שונים, בתי סוהר, בתי ספר ועוד, הינה בין התיאוריות המרכזיות לבחינת מושג התפקיד. לעיתים רבות נוטה המושג להיכרך יחד עם ה"עמדה החברתית" כאשר הלכה למעשה מדובר בשני מושגים שונים. תפקיד כולל הסתגלות והשתלבות, תהליך ולמידה שלו. התפקיד הינו למעשה בעל שלוש קונוטציות מרכזיות המתייחסות לשלושה תחומים שונים:

תפקיד במובן הציפיות: במקרה זה התפקיד אינו מתייחס אל הפרט הממלא אותו אלא למערכת הכללים, החוקים, הלחצים ואפשרויות הפעולה שבתוכם התפקיד מתקיים.

תפקיד בהקשר האוריינטציה: התפקיד יכול להתייחס לאוריינטציה של הנושא בו אל הארגון. זוהי התפיסה של החבר בארגון לגבי טווח הפעולות הנדרשות ממנו והקשר שלו לארגון. 

סך פעולות חבר הארגון הנושא בתפקיד: נהוג להתייחס אל התפקיד כסך הפעולות בהן נוקט הנושא בו. פעולות אלו הינן נגזרות מהמבנה החברתי ומהנורמות השוררות בארגון. 

על פי התפיסה המאוחדת של "התפקיד" ישנה מידה רבה של הלימה בין ההיבטים השונים. כל ארגון מגדיר לתפקידים השונים שבו טווח פעולה המתקיים בתוך רמת הגיבוש בהגדרת התפקיד, מידת ההסכמה הכללית לגבי ההגדרה וכן מידת הבחירה האישית המתאפשרת. גורמים נוספים המשפיעים על ביצוע התפקיד הינם: אמצעי התפקיד, הכוללים את המשאבים הנתונים למבצע, דילמות תפקידיות שונות המתייחסות למתחים שונים המתקיימים בארגון, תפיסות אישיות לגבי התפקיד ואופן ביצוע התפקיד, כלומר, האופן בו בעל התפקיד מבצע את תפקידו. ישנה חשיבות רבה להבחנה בין אופן ביצוע התפקיד, תפיסת התפקיד ודרישותיו, מאחר וכל אחד מהמבנים הללו הינו בעל גורמים ייחודיים לו ומשפיעים באופן שונה על התפקיד בכללותו. במקביל, על תפקיד האדם חלות השפעות פנימיות, אלו הן השפעות האישיות שלו כאשר התפקיד בהיבט זה מקבל התייחסות של "הישג של האני". על מנת להגדיר את התפקיד באופן מדויק ומפורט, יש להתייחס אל כל אחת מהמערכות השונות המשפיעות על אופן ביצועו (לוינסון).

ניהול קריירה

כישורי ניהול קריירה  (CMS) הינם חיוניים יותר ויותר לכל אזרח באשר הוא; צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, במדינות מפותחות יותר ופחות. במציאות בה תעסוקה "פושטת ולובשת צורה" במהירות שיא, קריירות חיים הולכות ונעלמות ומשרות פר- פרויקט הולכות ומתפשטות. בעידן זה חשיבות ניהול הקריירה הופכת יותר ויותר דומיננטית באופן ניהול חייו של כל אדם. ההגדרות לכישורי ניהול קריירה משתנים אמנם מאזור לאזור אולם מתייחסים לאופן בו בוחר האדם לנהל את חייו. כדי ללכוד את מגוון המשמעויות המיוחסות למושג "ניהול קריירה", נערך סקר אשר מצא כי ההגדרה המקובלת ביותר לכישורי ניהול קריירה הינה: מגוון רחב של מיומנויות המספקות דרכים ליחידים ולקבוצות במטרה לאסוף, לנתח, לסנתז ולארגן מידע אישי, חינוכי ותעסוקתי, כמו גם הכישורים לנצל מידע זה ויכולות אלו ליישום יעיל ופרקטי. למעשה, CMSכוללים שאיפה לפיתוח משאבים ויכולות באנשים במטרה לנהל טוב יותר את מהלך החיים שלהם, בעידן בו האפשרויות רבות כל כך, מבלבלות ומשתנות ללא הרף. 

המונח "מיומנויות" מתייחס לא רק לסך הידע אלא גם לסך הערכים, הגישות והעמדות שמגבש אדם לעצמו. ישנה הסכמה כללית לכך כי כישורי ניהול קריירה מתייחסים אל יכולות למידה, מודעות להזדמנויות ויכולת ניצול הזדמנויות, כישורי למידה ומודעות עצמית. ניהול הקריירה כולל שלושה היבטים מרכזיים (Sultana):

ניהול אישי – ניהול המתייחס ליכולת לשמור על תדמית עצמית חיובית, הבנת ההשפעה של הדימוי העצמי על הסביבה, פיתוח יכולות לבניית מערכות יחסים חיוביות, למידה ותגובה לשינוי וצמיחה ופיתוח אסטרטגיות להתמודדות.

חקירה ולמידה – למידה של מיומנויות חיים, הבנת הקשר בין העבודה והחברה או העבודה והכלכלה ועוד.

בניית חיים – היכולת לחפש ולהשיג עבודה, היכולת לחקור ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות, היכולת להכיר באחריות על החיים ולקחת אותה, חקירה של יחסי הגומלין השונים בחיים ועוד.

 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

לוינסון, ד' ג'. תפקיד, אישיות ומבנה חברתי. מתוך רוט-הלר ונווה. היחיד והסדר חברתי. עם עובד. עמ' 50-61.

Sultana, Ronald G.Learning Career Management Skills in Europe: A Critical Review. Journal of Education and Work, Vol.25 (2), p.225-248 [Peer Reviewed Journal[.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת