עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עסקאות טיעון במשפט פלילי, ניתוח כלכלי של שיקולי התביעה בגיבוש הסדרי טיעון (עבודה אקדמית מס. 10842)

‏290.00 ₪

42 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10842
עבודה אקדמית עסקאות טיעון במשפט פלילי, ניתוח כלכלי של שיקולי התביעה בגיבוש הסדרי טיעון

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ניתוח כלכלי של שיקולי התביעה בגיבוש הסדרי טיעון ?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא   4

פרק א: מוסד הסדרי טיעון במשפט הפלילי. 5

מהו מוסד הסדרי הטיען? הגדרה ורקע. 5

מטרות הסדרי הטיעון. 6

סקירת המצב המשפטי הקיים ביחס להסדרי טיעון. 6

הסדר טיעון- טעון חקיקה. 8

שיקולים ועקרונות של התביעה ובית המשפט לגיבוש הסדר טיעון עם הנאשם.. 9

קו הגבול הקיים בהסדרי טיעון. 9

ביקורת על מוסד הסדרי הטיעון. 11

הסדרי טיעון – יתרונות והצדקות.. 12

הסדרי טיעון – חסרונות וביקורת.. 14

פרק ב: ניתוח כלכלי של המשפט ככלל והמשפט הפלילי בפרט.. 18

גישה כלכלית למשפט:. 18

מושגים ועקרונות בגישה הכלכלית:. 18

ניתוח כלכלי של המשפט הפלילי. 20

הגישה הכלכלית לחקיקה הפלילית.. 21

התפיסה הכלכלית על שיקולי ההרתעה והענישה. 21

תאורית הגמול-  22

פרק ג: בחינת שיקולי התביעה בהגעתה להסדרי טיעון בפרספקטיבה כלכלית. 23

הצעה לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (הסדרי טיעון) 31

דברי הסבר  32

פרק ד' משפט משווה. 33

בריטניה   33

ארה"ב  34

קנדה   37

גרמניה   38

צרפת   39

סיכום   40

בביליוגרפיה:  40

 

מסתמן כי בשנים האחרונות החלה מגמה לשימוש בכלי מרכזי במשפט הפלילי- מוסד הסדרי טיעון. בימים הראשונים שלי כעורכת דין המתעסקת בדין הפליליכ כלל ובדיני תעבורה בפרט, כאשר חשבתי לתומי לפנות לבית המשפט ולנהל הליך פלילי כנהוג בבית המשפט, במקום זאת מצאתי עצמי מופנת ישירות לניהול הסדר טיעון אל מול גורמי התביעה, שם התנהל משא ומתן שאין שני לו, אין ספק שניכר שוני בין ההסדרים ביני לבין סנגורים אחרים כאשר נסיבות העבירה הינן דומות.

ניתן להבחין בצורך הנרחב שקיים בדין הפלילי למוסד הסדרי הטיעון בערכאות השונות, וזאת לאור העומס הרב שנופל על כתפי התביעה ולאור המשאבים הרבים שדרושים על מנת לנהל הליך בדרך "הרגילה" אילולא מוסד הסדרי הטיעון.

ולפיכך, ניתן להבחין בנקל שישנם שיקולים כלכליים מערכתיים, המאופיינים גם בכמות כוח אדם (משאבים) מוגבל, אשר מטרת גופי התביעה השונים להניח את טובת הציבור בראש מענייהם, כאשר באמצעות עסקאות הטיעון גופי התביעה השונים מצליחים להגיע ליותר ויותר תיקים ובכך עולה היעילות הכלכלית וזאת באמצעות "הכלי" הסדרי טיעון, יכולים גופי התביעה להרשיע יותר בתיקים פלילים, ולייעל את הזמן שעומד לרשותם בדרך של הספק גדול יותר, בצורה יעילה ונכונה יותר.

ואם כך,עולה השאלה האם ישנה השאת האושר המצרפי לציבור בהגשמת הרעיון של מוסד הסדר הטיעון? האומנם?

לצורך בחינת הנושא, אציג את הדיסציפלינות הרלוונטיות הנודעות להסדרי הטיעון במשפט הפלילי, ואת הגישה הכלכלית למשפט, על מנת להגיע לאושר המצרפי באמצעות נקודות השקה והיזקקות בין גישת הניתוח הכלכלי למשפט לבין תפיסה יעילה יותר בשיקולי התביעה בבבואה לגבש הסדרי טיעון בהליך הפלילי.

לשם כך, בפרק הראשון אציג את מוסד הסדרי הטיעון, אחלוש על מטרותיו וכן אציג את המצב המשפטי הקיים במשפט. לבסוף נקנח בביקורת על מוסד הסדר הטיעון בכדי לעורר את בואה של הבעיה המקימה את הצורך בהתערבות הכלכלה בכדי ליעל את הדין הפלילי.

בפרק השני אצייד את הקוראים בכלים ומונחים מעולם הכלכלה, תוך כדי שילוב של תיאוריות מעולם הגישה הכלכלית למשפט ככלל וניתוח כלכלי של המשפט הפלילי בפרט, וזאת על מנת להבין את נקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט. כמו כן, ארחיב ואתמקד בגישה הכלכלית לעניין הענישה וההרתעה במשפט הפלילי שזוהי הקטגוריה הרלוונטית מבחינת הסדרי הטיעון.

בפרק האחרון, אצלול לתוך המטרייה תוך בחינה ממשקפי הגישה כלכלית תוך כדי בחינת בשיקולי התביעה בהגעתה להסדרי טיעון. הדבר לכאורה מצלצל רלוונטי, הן מבחינת שיקולים יעילות של התביעה והן מהפן של הגישה הכלכלית למשפט, ואולם עולות לא פעם תהיות לעניין מוסד הסדרי הטיעון, וכי עולה הצורך להגבילם או לפקח עליהם בדרך כלשהיא ואם אכן זה ראוי, עלות הפיקוח תעלה כערך השקול לניהול הליך מלא במשפט הפלילי.

ההשערה היא כי ייתכן שנסדק הסכר בשימוש בהסדרי הטיעון והפך השימוש בו למופרז ואינו מפוקח. לפיכך, עולות לא מעט בעיות שגישה הכלכלית אומנם יכולה לייעל את המערכת אך ייתכן ופוגעת בצד הנאשמים, קרי פגיעה בחזקת החפות, כאשר חפים מפשע מנסים לקצר את הסבל ובוחרים פשוט להודות במסגרת הסדרי טיעון. בעיה נוספת, הינה חוסר שיוויון שמוצא את מקומו גם כן במוסד הסדרי הטיעון וזאת כאמור, לאור שיקול הדעת הבלתי מעורער והנרחב שנתון בידי גופי התביעה לעניין הענישה בהסדרי הטיעון, תוך כדי שיקול דעת שהולך ומצטמצם לבית המשפט ככל שהשימוש בהסדרי טיעון עולים, וזה בא לידי ביטוי לדוגמא באמביוולנטיות של ההלכה המנחה שמחד, "בית המשפט אינו כבול להסדרי טיעון", אך הנוהג הינו לכבד את מוסד הסדרי הטיעון בערכאות השונות (וכמה שיותר) "שאילולא מוסד הסדרי הטיעון הייתה מערכת המשפט קורסת".

אם כך, לאור הצרכים והבעיות העולים לא הפלא שקשה להביא לידי חקיקה מוסדרת את מוסד הסדרי הטיעון, ולפיכך עולה הצורך בשילוב נכון בין הגישה הכלכלית למשפט למוסד הסדרי טיעון בדרך שתוצע בעבודה לעיל ובכך יהיה ניתן להגיע לאושר המצרפי של החברה, הקורבן, אינטרס הציבור ואפילו הנאשם.

היום, כבר אין חולק, הסדרי הטיעון הינם הכלי המרכזי אם לא העיקרי במשפט הפלילי. ואילולא הסדרי הטיעון , הייתה מערכת המשפט הפלילי קורסת . כבר מלמעלה מעשור שכלי זה שולט בעולם הפלילי, אך הינה הופכת לדבר בלתי נשלט, והתביעה כמי שמדומה לבעלי ההון צוברת יותר ויותר כח ושומרת על הפערים בין מיעוטי היכולת לכאורה, הנאשמים, לבין בעלי ההון, כשאר בד בבד מוציאים בעלי ההון את השליטה מידי המדינה, כך גם התביעה מצמצמת את כוחו של בית המשפט ואף יוצר לא מעט כשלי שוק בעולם המשפט הפלילי. לפיכך, אין ספק כי כלי זה ״כשר אבל מסריח״, יש צורך בפיקוח מיידי עליו, בכדי להשיב את אמון הציבור, לצמצם פערים בענישה ולהוביל למצב שוויוני ועדיין יעיל.

 

לאור האמור לעיל, הסדרי הטיעון אמורים להיות במידה, תוך כדי שיקול דעת ומתוך הבנה שאם אכן קיימים קשיים בתיק זה או אחר ולא רק משיקולי עומס של הפרקליטות ובתי המשפט,. זו לא שיטה לחיסול תיקים, ואין זה נכון להשתמש בכלי הזה באופן מופרז ללא כל פיקוח, אך אם קיים קושי ראייתי אמיתי בתיק זו הדרך היחידה והיעילה ביותר לסיים אותו לטובת שני הצדדים או לנהל אותו עד הסוף שכל אחד לוקח סיכון על התוצאה הסופית. בנוסף, הכלי ״ הסדרי טיעון״ צריך להתמתן מתוך הבנה ברורה כי לשיקול הדעת של התביעה מרחב עצום, וככל שמתרחב שיקול דעתה כך מצטמצם שיקול דעתו של בית המשפט.

הלכה למעשה, פערים בענישה אמורים להיות שוליים בין תיק לתיק, ומחיר עסקת הטיעון נקבע בעיקרו מהערכת ההסתברות להרשעה של התביעה הנגזרת מעצמת הראיות בתיק, לפיכך הוצעה הצעת החוק האוטופית בכדי להתגבר על הכשל הזה

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הצעת חוק סדר הדין הפלילי תיקון מס' 65 הסדר טיעון

אליהו מצא, הסדרי טיעון עבר ועתיד עמודים 9, הסניגור, הוצאת "הסניגוריה הציבורית"

 אורן גזל אייל ואבישלום תור "השפעת חפות על הסדרי טיעון: ממצאים אמפיריים תובנות פסיכולוגיות, והשלכות נורמטיביות" משפטים לט 1

 

John Leach, A Course in Public Economics, Cambridge University Press


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות