עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תאגידי המים, מחקר איכותני, תאגידי מים, הפרטה שירותי אספקת מים, ביוב , מי אביבים וכדומה (עבודה אקדמית מס. 9966)

‏390.00 ₪

 32 עמודים.

עבודה אקדמית הפרטה תאגידי המים, הפרטת שירותי אספקת המים והביוב בישראל

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הפרטת שירותי אספקת המים והביוב בישראל?

 

תוכן עניינים
מבוא

חסמים בנוגע להפרטת מים

תאגידי המים בדרך לסגירה

פרק ראשון: מהי הפרטה

יתרונות וחסרונות לתהליך הפרטה

פרק שני: הפרטת שירותי הספקת המים והביוב בישראל

יתרונותיה וחסרונותיה של הפרטת הספקת שירותי המים והביוב בישראל:

פרק שלישי: עובדי תאגידי המים והביוב כ"יצורי כלאיים" בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי 

תנאי קליטה והעסקת עובדים בכירים בתאגידי המיםוהביוב

פרק רביעי: ראיונות אישיים

ענת כהן, עו"ד

אורן אלנקווה יועץ לתאגידי מים וביוב, ראיון אישי 

סיכום עבודת סמינריון 

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו תתמקד בהפרטת שירותי הספקת המים והביוב בישראל. אשר מטרתה העיקרית היא יצירת משק מים סגור, שהכנסותיו יועברו להשקעות בתשתיות מים, ביוב ופיתוח בלבד. החזון העתידי הוא שתאגידי המים יועברו לידיים פרטיות. בהתאם להחלטה זו חוקק חוק תאגידי המים והביוב. במסגרת חקיקה זו נקבע כי רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב שבתחומה החל בתום שש שנים מתחילתו של חוק זה. דהיינו חייבות היו כל רשויות מקומיות להפעיל את שירותי המים באמצעות תאגידים. מיום חקיקת החוק ועד היום הוקמו בישראל 55 תאגידי מים וביוב, שבהם מועסקים כ 2000 עובדים כולל הנהלה בכירה.


שאלת המחקר בעבודה זו תבחן את הפרטת משק המים בישראל והשפעתה על העובדים בתחום אספקת שירותי מים וביוב בישראל. בעבודה אסקור את תהליך ההפרטה מראשיתו ועד היום, אציג את יתרונותיו וחסרונותיו, אבחן השוני בתנאי ההעסקה של העובדים הרשויות המקומיות על כלל ההיבטים השונים. בנוסף, אסקור את אופיים של עובדי תאגידי המים כ"יצורי כלאיים" בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, לאחר הפרטת שירותי הספקת המים והביוב בישראל .  כלומר, מהן החובות והזכויות העומדות בפני עובדי תאגידי המים והביוב. מצד אחד, כעובדים בתאגיד פרטי שהינו חברה עירונית ומצד שני כפיפות להסדרים הנהוגים בקרב עובדי מדינה.

 

הפרק האחרון בעבודה זו, יוצגו שני ראיונות אישיים שנערכו האחד, בנושא הסדרי השכר ותנאי העסקה של עובדי תאגידי המים והביוב. והאחר, בנושא האתגרים הנובעיםמדיניות השכר בתאגידי מים וביוב והתערבות הממונה על השכר באוצר.לסיום, אבחן מדוע קיימת בהירות בכל הקשור לשכר תנאי העסקה של עובדים בכירים בתאגידי המים בישראל בניגוד לעובדים שאינם בכירים וכיצד זה משפיע על עובדי התאגידי המים השונים בישראל.לסיכום אציג מסקנות ואחווה את דעתי האישית מנקודת המבט של נושאת משרה ניהולית בתאגיד המים של העיר לוד.

 

הוועדה שמונתה לייעל את משק המים צפויה להמליץ על החלפת תאגידי המים בחברה ממשלתית אחת. התמריץ לעיריות: תשלום על הנכסים ודיבידנדים. אימוץ ההמלצות אמור להוזיל את המים בעוד 9% - בסה"כ כ-25% . ח"כ רגב דחפה למהלך בכנסת, השר שלום צפוי לקבל את ההמלצות: "זה יוביל להוזלות נוספות".

תאגידי המים בדרך לסגירה. בעבר הקימו שר האנרגיה והמים סילבן שלום ושר האוצר יאיר לפיד ועדה בין-משרדית לייעול משק המים. הוועדה קרובה כעת לסיום עבודתה, ומסתמן כי שתי ההמלצות העיקריות שלה הן להחליף בהדרגה את 55 תאגידי המים בחברה ממשלתית אחת, וליזום מהלך של התייעלות כוללת במשק המים שיביא להוזלה נוספת של 9% בתעריף.

 

ההמלצות עדיין לא הוגשו, וגם לאחר שיוגשו יצטרכו לעבור הליך חקיקה בכנסת. כמו כן, קיימות עדיין מחלוקות מסוימות בין הוועדה לבין ראשי הרשויות המקומיות. אולם לגבי סעיף אחד לפחות יש הסכמה, והוא ההחלטה לא להקים תאגידי מים נוספים בישראל. במקום זאת, תקום כאמור חברה ממשלתית אחת שתנהל את משק המים ותגבה תשלום מהצרכנים.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

  1. פז- פוקס, א. בן שמחון –פלג, ש. "בין הציבורי לפרטי, הפרטות והלאמות בישראל, דוח שנתי" המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים.

  2. פרשטמן,ח.  "גבולות ההפרטה", ירושלים: מכון ון ליר, התכנית לכלכלה ולחברה.

 

CARLSTROM, C.T. and FUERST, T.S. Milton Friedman, Teacher. Federal Reserve Bank Economic Commentary, pp. 1-4.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות