עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמנריון בחינם תרבות ארגונית עסקית ההשפעה של התרבות הארגונית במדינות מערביות חברות יפניות (עבודה אקדמית מס. 994)

‏0.00 ₪

49 עמ'.

סמנריון תרבות ארגונית עסקית ההשפעה של התרבות הארגונית במדינות מערביות חברות יפניות

תוכן עניינים

1. מבוא

2. דיון במושג תרבות 

2.1. הגדרת תרבות

2.2 תרבות כללית מול תרבות ארגונית

2.3 מודל הפירמידה של שיין להגדרת תרבות ארגונית

3. מנהיגות ומודל הטווח המלא

              3.1  הקשר בין מנהיגות וניהול

              3.2  מודל הטווח המלא וישומו בניהול

4. השפעת התרבות היפנית על סגנון הניהול ובחינתו לאור מודל הטווח המלא

            4.1.  מבט על התרבות היפנית

            4.2.  עיקרי הניהול היפני

              4.3   הניהול היפני לאור מודל הטווח המלא

5. שליטת התרבות של חברות רב-לאומיות יפניות על חברות הבת

5.1.  שליטת התרבות והשפעתה על מדיניות ניהול משאבי האנוש

5.2.  ניהול מוצבים         

6. מדיניות ניהול משאבי האנוש המסורתית ביפן והמעבר למדיניות ניהול בינ"ל

6.1.  המסורות הניהוליות של התרבות היפנית

6.2.  המגמות החדשות ברפורמות הארגוניות

6.3.  המעבר לקראת מדיניות ניהול משאבי אנוש בינ"ל

6.4.  תרבות יפנית מול תרבות אמריקאית/בריטית והתאמת הניהול בחברות היפניות

7. אסטרטגיות ניהול משאבי אנוש של חברות רב-לאומיות יפניות בבריטניה

            7.1.  פעילותה של חברת Nissan בבריטניה

            7.2.  מדיניות ניהול משאבי האנוש של Nissan בבריטניה

            7.3.  פעילותה של חברת Toyota בבריטניה

7.4.  השוואת סגנונות הניהול ב-Nissan ו- Toyota

 8. השפעת מדיניות ניהול משאבי האנוש היפנית על האמריקאית

8.1. המעבר של מדיניות ניהול משאבי האנוש היפנית לארה"ב

9. דיון (סיכום ומסקנות)

10. ביבליוגרפיה

 

עבודה זו תבחן את הפרמטרים הבאים:

שאלת המחקר  –   מהם אופני ההשפעה של התרבות המארחת במדינות מערביות על אופי ניהול משאבי האנוש של חברות יפניות הפועלות במדינות אלו -  השוואה בין אנגליה לארה"ב.

השערת המחקר– השערת המחקר היא כי חברות יפניות הפועלות בארה"ב יאמצו את מדיניות ניהול משאבי האנוש האמריקאית, בעוד חברות יפניות הפועלות בבריטניה יטמיעו את נורמות הניהול היפניות בדגש על תחום ניהול משאבי האנוש המקובל בחברות יפניות.

מושג התרבות פותח לראשונה על ידי אנתרופולוגים בסוף המאה ה-19, כאשר ההגדרה הראשונה והמפורסמת ביותר ניתנה על ידי אדוארד טיילור. על פי טיילור, תרבות היא אותה שלמות מורכבת של ידע, אמונה, אומנות, מוסר, חוק, מנהגים וכל אותם הכישרונות וההרגלים שהאדם רוכש אותם בהיותו חלק מהחברה. במשך השנים ניתנו הגדרות רבות למושג התרבות על ידי אנתרופולוגים וחוקרי תרבות. קליפורד גירץ, בספרו "פרשנות של תרבויות" הציג חלק קטן מההגדרות שאסף קלייד קלקהון:

  • דרך החיים הכוללת של עם
  • המורשת החברתית שהפרט רוכש מקבוצתו
  • דרך חשיבה, הרגשה והאמנה
  • הפשטה של ההתנהגות
  • תאוריה של האנתרופולוג על האופן שבו מתנהגת למעשה קבוצה של בני אדם
  • מחסן של למידה נאגרת
  • מערכת אוריינטציות תקניות לבעיות קבע
  • התנהגות נלמדת
  • מנגנון לקביעת התקנות הנורמטיביות של ההתנהגות
  • מערכת של טכניקות הסתגלות, הן לסביבה החיצונית והן לבני אדם אחרים

(Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures. BasicBooks)

בעקבות תאורטיקנים כמו גירץ ותאוריות כמו אנתרופלוגיה סמלית, נהוג כיום לעשות הבחנה בין גילויה של התרבות, היינו, ההתנהגות בפועל, ובין הערכים, האידאלים והאמונות המשותפות לבני האדם. כך שהגדרות התרבות עוסקות כיום בעיקר באותם ערכים, אידאלים ואמונות ולא בהתנהגות הנראית לעין. כפי שגירץ רואה זאת (על פי רעיון של מקס ובר), הוויית התרבות הן רשתות המשמעות שטווה האדם בעצמו והוא כעת אחוז בהם. ובמקום אחר כתב: "מערכת סדורה של משמעות וסמלים, שעל פיה מתנהלת האינטראקציה החברתית".

החוקר ההולנדי הופשטדה (Hofstede) הגדיר את התרבות באופן הבא: "התכנות הקולקטיבי של החשיבה אשר מבדיל בין בני קבוצת בני אנוש אחת לזולתה... במובן זה כוללת התרבות מערכות של ערכים, וערכים הם מאבני היסוד של התרבות".

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אוצ'י  וויליאם. "עקרונות הניהול היפני – תיאוריה Z", עתרת הוצאה לאור

ארין, ש. וינר ודין, פוסטר. "דרושים מנהלים גלובליים", סטטוס גיליון 105, עמ' 36-40. 

ד"ר אורלי יחזקאל, פרופ' עודד שנקר. ניהול בין-לאומי, האוניברסיטה הפתוחה.

פיטרס, ט. "הסמינר של טום פיטרס", הוצאת מטר

Avolio, B.J. and Bass, B.M. The Full-Range of Leadership Development, Center for Leadership Studies, Binghamton, NY, Vol1