עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית משפט חוזר,פרויקט החפות, סרט בשם האב, דיני עונשין,DNA טכנולוגיה פורנזית דנ"א (עבודה אקדמית מס. 9904)

‏390.00 ₪

35 עמודים.

עבודה אקדמית משפט חוזר דיני עונשין


שאלות המחקר

אם בסירוב הבקשות למשפט חוזר על ידי בית משפט עליון והיועץ המשפטי לממשלה יש בהן חשש לעיוות דין?


מהו היחס הכללי של בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה לבקשות


תוכן עניינים

מבוא

העילות להגשת בקשה למשפט חוזר

משפט חוזר בישראל

המשפט החוזר ככלי לתיקון עיוות דין של הרשעות שווא

פסיקה - בקשות למשפט חוזר

עמוס ברנס –

פרשת רצח דני כץ –

כנופיית מע"צ –

עמוס סולמי –

ארנלדו לזרובסקי –

דניס אייזן –

סטיסטיקה

פרשת עזריה

ועדת גולדברג – משפט חוזר ועיוות דין

עיוות דין בהליך הפלילי

שלבי ההליך הפלילי והאפשרויות לעיוות דין ‏

משפט חוזר ערעורים ועיוות דין

ניתוח פסיקה – עיוות דין ומשפט חוזר

ביהמ"ש דחה את בקשת משה קצב למשפט חוזר - למרות שהוכח לו שא' בדתה מדמיונה את סיפור האונס – האם גובל בעיוות דין?

משפט חוזר בארצות הברית

השפעות של התפתחות הטכנולוגיה על המשפט החוזר [דנ"א ]

פרוקט החפות

הסרט בשם האב 

סיכום

ביבליוגרפיה

 

במדינת ישראל, משפט חוזר הוא הליך משפטי הקבוע בסעיף 31 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, המאפשר לבית המשפט העליון להורות על קיומו של משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית.

מאז קום המדינה ועד היום, ביטל בית המשפט העליון הרשעות לאחר תום המשפט והורה על קיום משפט חוזר ב-26 מקרים בלבד.


בהתאם לסעיף 31(א) לחוק בתי המשפט, רשאי שופט של בית המשפט העליון שהוסמך לכך להורות על קיומו של משפט חוזר בעניין פלילי, בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

בית משפט פסק שאחת הראיות שהוגשו במשפט המקורי יסודה בשקר או בזיוף, ואלמלא אותה ראיה הייתה תוצאת המשפט משתנה לטובת הנידון.

הוצגו עובדות או ראיות חדשות, העשויות לבדן, או ביחד עם החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון.

אדם אחר הורשע באותו המעשה, כשממשפטו של אותו אדם עלה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה.

נתעורר חשש ממשי שבהרשעה המקורית נגרם לנידון עיוות דין.

העילות למשפט חוזר הורחבו  עם תיקון סעיף 31(א) לחוק בתי המשפט בעקבות מסקנות הוועדה בראשות השופט אליעזר גולדברג "לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר". לאחר התיקון בוטלה הדרישה שהייתה קבועה בחוק כי הראיות שיוצגו בבקשה למשפט חוזר יהיו ראיות חדשות שלא ניתן היה להשיגן בעת המשפט וכן נוספה העילה בדבר "עיוות דין".

עד התיקון האמור לחוק, הורה בית המשפט העליון על עריכת משפט חוזר בשלושה מקרים בלבד. מאז התיקון התקבלו 23 בקשות נוספות למשפט חוזר. מידי שנה מוגשות לבית המשפט העליון בממוצע כ-25 בקשות,‏1 אולם רובן הגדול נדחה.

לינק למצגת אקדמית בנושא משפט חוזר ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


ב' סנג'רו ומ' קרמניצר "המשפט החוזר - מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון" עלי משפט א 97.

אפרת פינק ורתם רוזנברג "על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל" מעשי משפט ה 193 

ל' שלף "תיקונו של עיוות-דין" הפרקליט מא 346;

B. Shapiro Beyond Reasonable Doubt (Berkeley: University of California Press)

J. Morton and S. Hutchison The Presumption of Innocence (Toronto)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות