עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עובדים זרים מוסר ועסקים – היבטים מוסריים של העסקת מהגרי עבודה לא חוקיים (עבודה אקדמית מס. 9844)

‏290.00 ₪

29 עמודים.

עבודה אקדמית עובדים זרים מוסר ועסקים –  היבטים מוסריים של העסקת מהגרי עבודה לא חוקיים

שאלת המחקר

האם זה מוסרי להעסיק עובדים זרים לא חוקיים בשכר הנמוך משכר המינימום ? 

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

עובדים זרים בישראל – נתונים ומעמד חוקי

העובדים הזרים כאחרים

מדיניותן של מספר מדינות הגירה כלפי מהגרי עבודה

דיון בשאלת המחקר

מודל לקבלת החלטות מוסריות בעסקים

הגדרת הדילמה המוסרית

בחינה של הדילמה

בחינה על פי עקרון התועלתנות

בחינה על פי עקרון הדאונטולוגיה

בחינה על פי עקרון הסגולה הטובה

בחינה על פי דרכי פעולה מקובלות במדינות אחרות

סיכום

ביבליוגרפיה

 

ניתוח דילמה זאת נעשה בשיטת מודל השלבים ונמצא כי הגישה האתית המתאימה להכרעה בדילמה היא גישת הסגולה הטובה, גישתו של אריסו.

 

ראוי לציין כי בבחינתה של דילמה זאת עולים מיד שלושה "בעלי עניין" עיקריים:

  • העובדים הזרים
  • המעסיקים הישראליים
  • עובדים ישראליים המתחרים עם העובדים הזרים על משרות

ובנוסף לכך ניתן להוסיף את החברה הישראלית ככללה כ"בעלת עניין".

 

הניגוד בין העובדים הזרים למעסיקיהם בעיקר בנושא השכר הוא כה ברור , למעשה כמעט "משחק סכום אפס" , עד כי עיקרון התועלתנות אינו מתאים לבחינת דילמה אתית זאת. כמו כן ניתן לומר כי רוב אזרחי ישראל נהנים מעבודתם של העובדים הזרים שכן הם יכולים לקנות מוצרים ושירותים במחירים זולים. לכאורה מוטב מצבם של מירב האנשים, אולם, קשה לכמת האם מצב זה מתאים להגדרה של "מירב האושר" ועד כמה פוגע באושר זה מצב בו חל שינוי דמוגראפי וסוציולוגי בחברה הישראלית.

נראה כי שביל הזהב בדילמה המוסרית שבעבודה זאת הוא מתן היתר להעסקתם של עובדים זרים, תוך מתן זכויות חברתיות בסיסיות כגון בריאות. יחד עם זאת, נראה כי דרך האמצע, בהתייחס לישראל, אינה כוללת הענקת מעמד קבע או אפשרות קלה להתאזרחות, וזאת משום הצורך לשמור על צביונה הדמוגרפי של ישראל.

חשוב להדגיש כי דרך האמצע המוצעת, עשויה להיטיב עם העובדים הזרים אשר ישתכרו הרבה יותר מאשר מקובל במדינות מוצאם, מיטיבה עם המעסיקים אשר יעסיקו עובדים בשכר נמוך מהמקובל בישראל, מיטיבה עם הצרכן הישראלי אשר יוכל לרכוש מוצרים ושירותים במחיר זול בהשוואה למצב בו המעסיקים היו מעסיקים עובדים ישראליים, אך מרעה את מצבם של עובדים בישראל, בעיקר משכבות סוציואקנומיות נמוכות אשר פרנסתם תיפגע ע"י התחרות מצד העובדים הזרים. דרך אמצע זאת גם כוללת איסור על ניצולם של עובדים זרים , במיוחד של אלו שמעמדם החוקי אינו תקין לגמרי והם הפגיעים ביותר. ניצול זה עלול ללבוש פנים מכוערות מסוגים שונים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבע, א.  מוסר ועסקים : מקבילים נפגשים, האוניברסיטה הפתוחה

נתן, גלעד. מעמדם של עובדים זרים, גיוסם והעסקתם-סקירה משווה. הכנסת, מחלקת מידע ומחקר. דצמבר 2006

פישר, חנה. עובדים זרים – תמונת מצב, מסגרת פורמלית ומדיניות ממשלתית, הפועלים החדשים: עובדים ממדינות זרות בישראל, תל אביב .

קמפ א. ורייכמן, ר. בתוך "מערבולת הזהויות" יונה י. וגודמן י. (עורכים) עמ' 114-128 הקיבוץ המאוחד, ת"א, .

קמפ , א. “הגירת עבודה בישראל מפרספקטיבה גלובלית.” בתוך: לוס, י. מהגרי עבודה בישראל והחוק. ירושלים, מכון ון ליר.

Avraham, E., Wolfsfeld, G., and Aburaiya I.  Dynamics in the news coverage of minorities: The case of the Arab citizens of Israel. Journal of Communication Inquiry, 24 (2): 117-133

Campani G. "Migrants and the media: the Italian case" in King, R. Wood N. (Ed.) "Media and Migration: Constructions of Mobility and Difference"
 pp.38-51 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת