עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפלות וביגמיה – התנגדות להפלה מלאכותית בדתות, יחס הקתולים להפלות, ביגמיה בנצרות ואצל המורמונים (עבודה אקדמית מס. 9843)

‏290.00 ₪

30 עמודים.

עבודה אקדמית הפלות וביגמיה  – התנגדות להפלה מלאכותית בדתות, יחס הקתולים להפלות, ביגמיה בנצרות ואצל המורמונים

תוכן עניינים

מבוא.. 

הוותיקן והכנסייה הקתולית.. 

הניסיונות להצדיק את האיסור. 

אכיפת נורמות מוסריות.. 

הגנה על חיי האשה. 

שיקולים דמוגרפיים.. 

מתודה של הנצרות הקתולית והפלות.. 

דין רצוי 

משפט רומי 

בריטניה. 

ארצות הברית.. 

קנדה. 

אירופה. 

ריבוי נשים בנצרות.. 

ביגמיה והכנסייה הקתולית:

הכנסייה המורמונית

סיכום

ביבליוגרפיה

 

הדת הנוצרית מגַנה את ההפלה ורואה בה פגיעה בכבוד החיים. על אף שאין פסוקים בספר הקודש הנוגעים לנושא ישירות, היחס להפלה הוא כאל מעשה רצח מכוון, דבר שמזמין גינוי, כי אלוהים הוא האדון של החיים מתחילתם ועד סופם.

 

האפיפיור יוחנן בנדיקטוס בשליחתו הכללית בשנת 1995 מוסיף, "אין ביכולתו של אף אחד לתת לגיטימציה לרצוח בשר ודם חף מפשע, אפילו אם היה זה نطفة, או עובר." אמירה זו של הכס הקדוש חשובה מאין כמותה ומקורה בהתייחסות אל האדם כנברא בצלם אלוהים. על כן, החלטה על פגיעה בו, גם בהיותו עובר, אסורה בתכלית האיסור[1].

 

לאורך ההיסטוריה, עברה תפיסה זו שינויים רבים. במאה השנייה עד המאה הרביעית, ולפי דבריהם של הפילוסופים הנוצרים בארנבאס ואנתינקארוס, נחשבה ההפלה למעשה רצח מכוון. מהמאה החמישית עד המאה השש-עשרה הופיעו דעות שונות – הקדוש אוגוסטין הכריז שההפלה בשלבים הראשונים לא נחשבת לרצח כי עדיין לא נוצרה נשמה אצל העובר. הקדוש תידסאס אקינאס ועוד אפיפיורים הסכימו שהנשמה נוצרת רק כשמתחיל העובר לנוע בתוך הרחם. ובכל זאת, הקדוש אקינאס ממשיך בכתביו להתייחס להפלה כאל מעשה רצח וגישה זו חוזרת ומופיעה שוב בתחילת המאה השבע-עשרה.

 

במאה העשרים נוצרה מחלוקת סביב הנושא: מחד, קיימת עדיין גישה המתנגדת להפלה, ומאידך, מתגבשת תפיסה המאמינה בזכות הבחירה – ובמיוחד הבחירה של האם והאב.

 

הכנסייה הנוצרית ממשיכה להתנגד להפלות. הכנסייה האורתודוקסית המזרחית מתירה הפלה רק במקרה שהעובר מסכן את חיי היולדת.

 

הכנסייה הקתולית היוונית מתנגדת בחריפות ובצורה מוחלטת להפלות, גם במקרים שבהם ההיריון מסכן את חיי היולדת. על פי עמדה זו, לא ניתן מבחינה מוסרית להעדיף או לבחור בין חיי האם לחיי העובר.

 

בתחילת דרכה, עודדה הכנסייה המורמונית "ריבוי נישואים" וכך נהגו מנהיגיה הראשונים, אך בשלב מאוחר יותר, נאסרה הפוליגמיה מתוקף החוק האמריקאי וב – 1940, הכנסייה המורמונית הוציאה מנשר האוסר פוליגמיה לגמרי, ללא קשר לחוק האזרחי.

על רקע איסורים אלו החל פילוג בתוך הכנסייה המורמונית, וקבוצה של קיצוניים אשר המשיכו לדבוק בפוליגמיה פרשה ממנה. אחד ממנהיגה היה  ווארן גיפס, שנלכד במדינת קולוראדו על יד ה -  F.B.Iבאשמת ביצוע זנות, ושידוכים בין קטינות למבוגרים.

כיום, במערב ארצות הברית מוערך שכ- 40,000 נישואים בפוליגמיה, כאשר רובם שייכים לכנסיית הקיצוניים לנזירים המודרניים, שנוסדה ב – 1830 על בסיס כנסיית ישו המקורית, על ידי כומר הכנסייה ג'וזף סמית', שטען כי קיבל הוראה מהאל להתיר ריבוי נשים, והמשיך בהפצת מדרשתו בין תומכי התנועה עד לשנת 1852. בשנת 1860 נקבע בארצות הברית ובמדינת יוטה איסור מוחלט  בהתאם לחוק  "מור ייל  מרכז המורמונים והקיצוניים".

 

במאמר אחר[1] של המלומד לאיון שלף, הפצת המחשבה הפמיניסטית בעולם המודרני חיזק את מעמד האישה, מהעת שהפוליגמיה השמיצה באופן גס את הערך של הנשים, העולם המערבי והתנועה הפמיניסטית יחד הוקיעו את הפוליגמיה בטענה שהפוליגמיה לא צריכה להתבסס על שלילת הכבוד מהנשים בחברה. פוליגמיה למעשה הסמיכה את הגבר ליישמה כאשר מעמדה של האישה נחות בשבט שמאשר את הפוליגמיה. בפועל צורת  נישואים מונוגאמיים היה סמלי ורשמי אשר התממש בעולם המערבי למעלה ממילניום מבלי לפגוע בכבודה, מעמדה וזכויותיה של האישה ו/או בתפקידיה השונים.

בעצם אישה יכולה להביא טענה שהיא רגישה יותר מבעלה, ומסופקת כלכלית יותר מנשים רבות יחד, ועוד שזה מעניק ביטחון ותמיכה הדדית בין בני הזוג. בעת שהמערב העדיף את שיטת המונוגמיה, הפוליגמיה עסקה בשני מישורים:

הנצרות עסקה רבות בנושא ההפלה, ונושא הפסקת ההריון הפך להיות הנושא הרפואי הנדון ביותר בספרות הנוצרית בת האלפיים. הנצרות אף עברה שינויי גישה משמעותיים במהלך הדורות, אם כי המגמה הכללית היתה התנגדות להפסקת הריון, תוך כדי תנודות משמעותיות בפרטים, כדוגמת ההבחנה בין הפלת עוברים בני גיל הריון שונה. בשנת 305 לספירה הנוצרית קבעה מועצת אלוירה עונשים קאנוניים כבדים על מבצעי הפלות יזומות. תשע שנים אחר כך הקלה מועצת אנגורה בחומרת האיסורים. במרוצת השנים נתגבשה עמדת פשרה המבדילה בין הפלות מוקדמות להפלות מאוחרות. [1]

בעיקבות גירסת התורה השומרונית, תרגום השבעים ופרשנותו של פילון האלכסנדרוני, היו שהבדילו בין הפלה מוקדמת מאד לבין הפלה מאוחרת. רבים האמינו כי בעוברים זכרים מסתיימת יצירת הנשמה ביום ה-40 אחרי ההפריה, עם השלמת צורתו האנושית (החיצונית) של העובר. היו שהאמינו כי בעוברים ממין נקבה מסתיים התהליך מאוחר יותר, ביום ה-80 אחרי ההפריה. קביעת מועד "יצירת הנשמה" יצר הבדל בין היחס להפלה מוקדמת מאד לבין הפלה מאוחרת יותר. במאה ה13- סבר הכומר טומס אקינאס כי התודעה והתנועה הם המעידים על קיומם של חיים, ובדומה לאריסטו, תמך בגישה הרואה את מועד התחלת החיים בעת הרגשת "הבעיטה הראשונה" על ידי האם. היו תיאולוגים נוצרים שקבלו במלואה את השקפת אריסטו לפיה מתפתחת הנשמה בשלושה שלבים: נשמה של "כוחות הצמיחה" בזמן ההפריה, נשמה של מערכת חיים נמוכה בשלב מאוחר יותר ולבסוף נשמה אנושית מלאה. אקינאס טען בעיקבות אריסטו, שרק תנועות עובר מורגשות מהוות סימן ראשון להתפתחות נשמה אנושית מלאה. גישה זו נתמכה, במאה ה-13 על ידי אינוקטניוס השלישי וגרגוריוס ה-9. אולם בשנת 1588 החזיר סיקסטוס ה-5 לקדמותם את כל העונשים כנגד הפסקות הריון ללא תלות בגיל ההריון. כל הפסקת הריון נחשבת מאז כמעשה רצח. עיקרון זה אושר גם בחוקי העונשין שפירסם פיוס ה-9 ב-1862, ובחוק הקנוני האחרון שנכנס לתוקף בשנת 1918. למעשה, גישת הכנסיה היא הפוכה באופן מוחלט לגישת המשפט הרומי. באופן עקרוני רואה הכנסיה הקתולית את העובר כיצור חי בעל זכויות אנוש מלאות החל מרגע ההפריה. משום כך הונחו רופאים קתולים (גם במאה העשרים), להמנע מלהפסיק הריון אפילו "הוא מסכן את חיי האם, משום "שעדיפות שתי מיתות על פני רצח אחד"[8]. שיקול דומה יאסור דילול עוברים גם אם סיכויי ההריון הרב-עוברי נמוכים ביותר ללא הדילול. שכן לפי הגישה הנוצרית, דילול העוברים זהה להשלכת מספר אנשים מספינה טובעת בכדי להציל את היתר

מצגת ריבוי נשואין - רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 David F. Kelly, Contemporary Catholic Health Care Ethics (Georgetown University Press 

O'Brien, George Dennis . The Church and abortion: a Catholic dissent. Rowman & Littlefield


H Roberts "church and human rights, westeernvalues and tribaltraditions: between recognutuo and repugnancy between monogamy and polygamy". Catholic Rev. Vatikan


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות