עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מוסר ועסקים תספורת חובות לתאגידים - מחיקת חובות, תספורות וחילוץ חברות , סאב פריים, איי אי ג'י, ליהמן בראדרס (עבודה אקדמית מס. 9820)

‏290.00 ₪

 43 עמודים.

 עבודה אקדמית מוסר ועסקים תספורת חובות לתאגידים - מחיקת חובות, תספורות וחילוץ חברות , סאב פריים, איי אי ג

המשבר. שוק האשראי קפא, בנקים קרסו ומ פעלים החלו בפיטורי עובדים . הכלכלה העולמית
נכנסה לתקופה של אי וודאות.
כלכלנים, ממשלות ויועצים ברחבי העולם החלו לנסות לגבש תוכניות לבלימת
ההתמוטטות. תוכניות אלו כללו - בין היתר - חבילות סיוע וחילוץ ) Bailout (, במגמה להביא
להפשרה במתן האשראי ולסייע בהתייצבות ה כלכלה ) Acharya & Sundaram, 2009 (. חבילות
הסיוע המשמעותיות ביותר ניתנו על ידי ממשלות ארצות הברית ובריטניה . על פי הערכות
ראשוניות, עלות החילוץ הגיעה בארצות הברית לכ- 10,000 דולר לנפ ש, ובבריטניה לכ- 50,000
דולר לנפש ) Reinhart, 2009 .)
נתונים אלו מעידים על כך שהמשבר העולמי נגע בכל אחד ואחד מאיתנו, גם אם לא תמיד
הורגש הדבר באופן ישיר . חבילות הסיוע אשר הוזרמו לחילוץ החברות הקורסות הגיעו מכספי
משלמי המיסים, ועל חשבון תקציבים אשר היו מיועדים לרווחת הציבור . בנוסף, חלק ניכר מן
החברות אשר נזקקו לחילוץ ולחבילות סיוע הינן חברות פרטיות או חברות ציבוריות הנסחרות
בבורסה לניירות ערך . הסיוע הממשלתי והבינלאומי לחברות ה נשלטות על ידי גורמים פרטיים
מעלה את השאלה האם מבחינה אתית נכון יותר לתת לחברה לקרוס , או שמא עדיף לסייע לה
ולהצילה. העבודה הנוכחית תבקש לבחון סוגיה זו , תוך ניסיון לבדוק מהם השיקולים שעומדים
בפני גורמי הסיוע בבואם לסייע, או לחלופין, למנוע סיוע מחברה מסוימת.
במלים אחרות, שאלת המחקר של עבודה זו היא האם נכו ן מבחינה מוסרית לתת לחברה
ציבורית לקרוס, או שמא עדיף להצילה . סוגיה זו מהווה עניין לא רק ל כלכלנים ולתיאורטיקנים
של המוסר, אלא גם לציבור הרחב , אשר כספי המסים אותם הוא משלם זורמים לחילוץ אותן
חברות. אם נבחן למשל את חברת AIG לה סוכנויות ביטוח בכל העולם, היא גם בעלים של חברה
למשכנתאות, מנהלת חברת ליסינג של מטוסים, חברה לניהול נדל"ן , חברת AIG אחזקה וחברות
בנות, חברה זו היא אכן חברה גלובלית עם מגוון כזה של תעשיות ברור שלכישלון של AIG מחויב
להיות השלכות דרמטיות בכל העולם. במהלך העבודה אנתח את בעלי העניין הנוגעים בדבר החל
מהעובדים, בעלי המניות, מנהלי החברה, הממשל וכלה בכל מגוון הלקוחות ביניהם לקוחות ע נק
שהגיעו לעסקים עם החברה בהיקפים גדולים ביותר, הן בקבלת מגוון רחב של שירותים ועסקאות
פיננסיות, במתן הלוואות ודומיהן , גם משקיעים פרטיים ומוסדיים השקיעו את כספי הפנסיה-
כספי העתיד שלהם בחברה ונכחו לגלות שגם שם כספיהם אינו בטוח...
מבוא ........................................................................................................ 3
1.1 תהליך היווצרותם של משברים כלכליים ................................................. 5
1.2 המשבר הכלכלי העולמי 2007-2009 ....................................................... 6
1.3 התמודדות עם משברים כלכליים ........................................................... 7
1.4 התמודדות ממשלת ארצות הברית עם המשבר הכלכלי הנוכחי ...................... 8
1.5 חילוצי בזק ..................................................................................... 10
2 . מערכת הכוח: בין וול-סטריט לוושינגטון ........................................................ 12
3 . AIG - נפילתה של חברה ............................................................................ 14
3.1 AIG - החילוץ ................................................................................ 15
3.2 חילוץ AIG - חקירה תועלתנית .......................................................... 16
3.2.1 חילוץ AIG - שאלה התועלת ....................................................... 17
3.2.2 חילוץ AIG - היחיד מול הכלל...................................................... 19
3.2.3 חילוץ AIG - הכלל מול החברה .................................................... 20
3.2.4 חילוץ AIG - צדק חברתי ............................................................ 21
3.2.5 חקירה תועלתנית - סיכום .......................................................... 22
3.3 חילוץ AIG - חקירה דאונטולוגית ....................................................... 24
3.3.1 חילוץ AIG - החוק הכללי ........................................................... 26
3.3.2 חילוץ AIG - שאלת התכלית ....................................................... 27
3.3.3 חילוץ AIG - השיקול הרציונאלי .................................................. 28
3.3.4 חקירה דאונטולוגית - סיכום ....................................................... 30
4 . כאשר לא מחלצים - המקרה של ליהמן ברדר'ס ................................................ 31
4.1 ליהמן ברדר'ס - חקירה תועלתנית ....................................................... 32
4.2 ליהמן ברדר'ס - חקירה דאונטולוגית ................................................... 33
5 . סיכום ..................................................................................................... 35
6 . ביבליוגרפיה............................................................................................. 38
 
כשפרץ משבר כלכלי עולמי , שהחל בארצות הברית ובמהרה התפשט למדינות רבות
ברחבי העולם. אז הודיע בנק ההשקעות האמריקני ליהמן ברדרס , על פשיטת
רגל. תאריך זה נחשב בעיני רבים בתור נקודת הציון לתחילת ההתמוטטות הכלכלית . אירוע רדף אירוע , וראשי הכלכלה העולמית יצאו בהצהרות פסימיות בנוגע להיקף ומשך
המשבר. שוק האשראי קפא, בנקים קרסו ומ פעלים החלו בפיטורי עובדים . הכלכלה העולמית
נכנסה לתקופה של אי וודאות.
כלכלנים, ממשלות ויועצים ברחבי העולם החלו לנסות לגבש תוכניות לבלימת
ההתמוטטות. תוכניות אלו כללו - בין היתר - חבילות סיוע וחילוץ , במגמה להביא
להפשרה במתן האשראי ולסייע בהתייצבות ה כלכלה. חבילות
הסיוע המשמעותיות ביותר ניתנו על ידי ממשלות ארצות הברית ובריטניה . על פי הערכות
ראשוניות, עלות החילוץ הגיעה בארצות הברית לכ- 10,000 דולר לנפ ש, ובבריטניה לכ- 50,000
דולר לנפש.
נתונים אלו מעידים על כך שהמשבר העולמי נגע בכל אחד ואחד מאיתנו, גם אם לא תמיד
הורגש הדבר באופן ישיר . חבילות הסיוע אשר הוזרמו לחילוץ החברות הקורסות הגיעו מכספי
משלמי המיסים, ועל חשבון תקציבים אשר היו מיועדים לרווחת הציבור . בנוסף, חלק ניכר מן
החברות אשר נזקקו לחילוץ ולחבילות סיוע הינן חברות פרטיות או חברות ציבוריות הנסחרות
בבורסה לניירות ערך . הסיוע הממשלתי והבינלאומי לחברות ה נשלטות על ידי גורמים פרטיים
מעלה את השאלה האם מבחינה אתית נכון יותר לתת לחברה לקרוס , או שמא עדיף לסייע לה
ולהצילה. העבודה הנוכחית תבקש לבחון סוגיה זו , תוך ניסיון לבדוק מהם השיקולים שעומדים
בפני גורמי הסיוע בבואם לסייע, או לחלופין, למנוע סיוע מחברה מסוימת.
במלים אחרות, שאלת המחקר של עבודה זו היא האם נכו ן מבחינה מוסרית לתת לחברה
ציבורית לקרוס, או שמא עדיף להצילה . סוגיה זו מהווה עניין לא רק ל כלכלנים ולתיאורטיקנים
של המוסר, אלא גם לציבור הרחב , אשר כספי המסים אותם הוא משלם זורמים לחילוץ אותן
חברות. אם נבחן למשל את חברת AIG לה סוכנויות ביטוח בכל העולם, היא גם בעלים של חברה
למשכנתאות, מנהלת חברת ליסינג של מטוסים, חברה לניהול נדל"ן , חברת AIG אחזקה וחברות
בנות, חברה זו היא אכן חברה גלובלית עם מגוון כזה של תעשיות ברור שלכישלון של AIG מחויב
להיות השלכות דרמטיות בכל העולם. במהלך העבודה אנתח את בעלי העניין הנוגעים בדבר החל
מהעובדים, בעלי המניות, מנהלי החברה, הממשל וכלה בכל מגוון הלקוחות ביניהם לקוחות ע נק
שהגיעו לעסקים עם החברה בהיקפים גדולים ביותר, הן בקבלת מגוון רחב של שירותים ועסקאות
פיננסיות, במתן הלוואות ודומיהן , גם משקיעים פרטיים ומוסדיים השקיעו את כספי הפנסיה-
כספי העתיד שלהם בחברה ונכחו לגלות שגם שם כספיהם אינו בטוח...

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Barro, R., & Lee, J.  IMF programs: Who is chosen and what are the effects? Journal of Monetary Economics, 52(7), 1245-1269.

Baucells, M., & Sarin, R. Does More Money Buy You More Happiness? Decision Modeling and Behavior in Complex and Uncertain Environments (pp. 199-226).

Bebchuk, L., Cohen, A., & Spamann, H. The wages of failure: Executive compensation at Bear Stearns and Lehman. Yale Journal of Regulation, 27, 257-282.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת