עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הגנתה של האישה המוכה במשפט הפלילי (עבודה אקדמית מס. 982)

‏290.00 ₪

47 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 982
סמינריון הגנתה של האישה המוכה במשפט הפלילי

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הגנתה של האישה המוכה במשפט הפלילי?

 

תוכן עניינים

 

מבוא. 5

הקשר שבין הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות להפרעות התנהגותיות. 6

מאפיינים.. 6

סיכונים.. 8

דרכי טיפול. 9

סיכום.. 11

ביבליוגרפיה. 12

 

תופעת האלימות במשפחה הנה אחד מהנגעים החברתיים הקשים ביותר עמם נאלצת להתמודד החברה המודרנית. בישראל, כמו גם במקומות רבים אחרים בעולם, מתרחשים מדי שנה אלפי מקרים של אלימות פיסית, נפשית ומינית במסגרת התא המשפחתי ברוב המכריע של המקרים מכוונת האלימות מצד גברים נגד נשים. על פי מחקרים שונים, אלימות במשפחה אינה תופעה האופיינית דווקא למגזר מסוים או לשכבה מסוימת באוכלוסייה, והיא קיימת בקרב משפחות מכל השכבות הסוציו-אקונומיות.
הקושי שבהתמודדות מערכת המשפט עם תופעת האלימות במשפחה אינו נובע רק מהיקפה הנרחב של התופעה ומהנתח הנכבד שהיא תופסת מכלל מקרי האלימות המתרחשים בחברה5. ניתן להצביע לפחות על שני גורמים נוספים המקשים על המאבק המשפטי בתופעה. ראשית,במקרים רבים קיים "קשר שתיקה" סביב מקרי אלימות במשפחה. הדבר נובע מכמה סיבות אפשריות: קרבן האלימות עשוי לחשוש כי דיווח על מעשה האלימות יחשוף אותו לתגובה אלימה עוד יותר מצד בן המשפחה האלים; לעתים הקרבן מעריך כי המחיר הכרוך בפגיעה בשלמות התא המשפחתי, כתוצאה מעירוב רשויות שלטוניות בסכסוך המשפחתי, והבושה שיחוש כתוצאה מהחשיפה הפומבית של מקרי האלימות, עולים על התועלת שבמיצוי הסיכוי (אשר אינו בהכרח גבוה) כי התערבות הרשויות תוביל להפסקת מעשי האלימות; ויש מקרים בהם הקרבן עצמו רואה באלימות במשפחה (בעיקר כאשר זו מתקיימת לאורך זמן), מעין "גזרת גורל" שיש להשלים עמה - ראייה הנובעת לעתים תכופות מתפיסה מעוותת באשר למודל היחסים הראוי בין חברי התא המשפחתי. כאשר מדובר באלימות בתוך המשפחה המכוונת נגד קטינים, מתווספים שיקולים מיוחדים המקשים על דיווח מצד הקרבנות, כדוגמת קשיי
התבטאות, חוסר מודעות לאפשרות לדווח ואי-הבנת הפסול שבמעשה ההתעללות .
בעיה שנייה, קונספטואלית באופייה, קשורה לתפיסה של תפקיד המשפט במסגרת החברה הכללית ובמסגרת התא המשפחתי. על פי התפיסה הדומיננטית בעבר, התא המשפחתי והאינטראקציה בין חבריו שייכים ל"עולם הפרטי" של בני האדם, בעוד שמערכת היחסים בין הפרט לפרטים אחרים שאינם חלק מהתא המשפחתי ולחברה בכללותה שייכים ל"עולמם הציבורי" של בני האדם המשפט - מערכת הכללים ומנגנוני האכיפה המסדירה, באמצעות פרמטרים קבועים, את האינטראקציה בין הפרט לבין סביבתו החברתית - נתפס כבעל תחולה עיקרית ב"עולם הציבורי", בעוד שנושאים הקשורים לאופן תפקודו של התא המשפחתי צריכים, לפי גישה זו, להיות מוסדרים על פי אמות מידה אחרות, גמישות יותר (כגון: מוסר, מסורת, דת, הסכמה בין חברי התא המשפחתי וכדומה). אשר על כן, יש הסבורים כי רצוי לחשוף במידה מועטה ככל האפשר את התא המשפחתי האוטונומי ה"רגיש" להתערבות ה"גסה" של מערכת המשפט. אכן המשפט ממעט בדרך כלל להתערב בשאלות כגון חלוקת התפקידים בין בני משפחה, חלוקת כספים בתוך המשפחה, שיטות חינוך קטינים, קביעת גודל המשפחה ודרך ההצטרפות אליה (למשל, שידוך הקטינים לבני זוג נבחרים). זאת אף כי שאלות מקבילות המתעוררות ביחסים בין בני אדם מחוץ למסגרת התא המשפחתי מוסדרות על פי רוב באמצעות כללים משפטיים (למשל: יחסי עבודה בין עובד למעביד, חלוקת כספים בין משקיע ליזם עסקי, דרכי חינוך בבית הספר וכללי התאזרחות במדינה).
הגישה הדיכוטומית המתוארת מובילה לתפיסת התא המשפחתי כ'טריטוריה' אשר הנה ברובה אקסטרה משפטית ולהתייחסות חברתית סלחנית כלפי התנהגות לא נורמטיבית המתבצעת במסגרת התא המשפחתי. כך, בעוד שאלימות בין פרטים (כמו טרור, בריונות או קטטות במקומות ציבוריים) נתפסת כנגע חברתי שיש להילחם בו בכל האמצעים המשפטיים, הרי שאלימות במשפחה נתפסת על ידי רבים כתופעה מורכבת יותר, המצריכה, במקרים רבים, טיפול עדין יותר מזה המוצע על ידי המערכת המשפטית.
מטרתה של עבודה זו הנה לחקור את הסיבות והסימפטומים של תסמונת האישה המוכה, את הדרכים לטפלה ולקעקע את הטענה כי יש להתייחס לאלימות במשפחה באופן סלחני בגין היותה תופעה המתרחשת ב"עולמם הפרטי" של הקרבן ושל התוקף האלים.

 


 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ- 5 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 

בר-אלי מ', מוחא מ', ופרנקל ד'. הבעייתיות של הרחקה מהבית מקרים של חשד לאלימות נגד בני זוג במשפחה: פרספקטיבה של לקיחת סיכונים. משטרה וחברה, 8, 53-37.
גל, נ'. . אלימות נגד נשים: נורמה או סטיה? תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

אינס, א.   "אלימות בין בני זוג:טיפול קבוצתי לגברים אלימים", משרד העבודה והרווחה, עמ' 10

אלון מ', מעמד האישה: משפט ושיפוט, מסורת ותמורה, ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות, הקיבוץ המאוחד, עמ' 42- 84, השע"סו, 

Neave, M., Defences to Homicide: Final Report launch, speech, Australia 

Pressman B. & Sheps A., Treating Wife Abuse: an Integrated Model, in: International Journal of

Group Psychotherapy, 44, .

Walker E. A., Psychological Causes of Family Violence, In: Lystad M. (Editor), Violence in the Home: Interdisciplinary Perspectives, Brunner Mazal, New York, (pp. 71-97).

Swanson R.W. MD, "Battered wife syndrome", in: Canadian Medical Association J, Vol. 130, March 15, 

Tucker S. A. & Dempsey J. V., A Semiotic Model for Program Evaluation, in: The American

Journal of Semiotics, 8, no. 4,  (pp. 73-103).

 

 

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום. העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות