עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מוסר ועסקים גוגל סין, צנזורה בהסכמה של מנועי חיפוש בסין, צינזור תוצאות החיפוש יאהו, בינג, גוגל באינטרנט הסיני (עבודה אקדמית מס. 9818)

‏290.00 ₪

 29 עמודים.

עבודה אקדמית מוסר ועסקים גוגל סין, צנזורה בהסכמה של מנועי חיפוש בסין, צינזור תוצאות החיפוש יאהו, בינג, גוגל באינטרנט הסיני

תוכן עניינים

 

מבוא................................................................................................................................ 3
פרק 1 – רקע:................................................................................................................... 4
1.1 שוק האינטרנט הסיני – תמונת מצב. ................................................................................4
2.1 סקירה - צמצום וחסימת מידע ע"י מפעילי מנועי חיפוש בשוק הסיני. ......................................5
3.1 הויכוח המוסרי על צנזורה וחופש הביטוי. ..........................................................................6
פרק 2 - מקרה המבחן - "גוגל" בסין: ..................................................................................... 8
2.1 רקע: ........................................................................................................................8
2.1.1 חברת "גוגל". .......................................................................................................... 8
2.1.2 מעורבותה של "גוגל" בשוק הסיני והחלטתה לצנזר את מנוע החיפוש שלה. ........................ 10
2.2 – ניתוח היבטיה המוסריים של החלטת "גוגל": .................................................................. 12
2.2.1 – ניתוח החלטת "גוגל" בראי גישת היחסיות התרבותית. ............................................... 12
2.2.2 – ניתוח החלטת "גוגל" לפי המסגרת התיאורטית של דונלדסון ) Donaldson, 1990 )
)זכויות בשוק הגלובלי(. .........................................................................................14
2.2.3 – ניתוח החלטת "גוגל" לפי מודל בעלי העניין. ........................................................... 16
2.2.4 – ניתוח החלטת "גוגל" לפי מודל השלבים. ................................................................ 20
פרק 3 - דיון ומסקנות - המוסריות של צנזורת מידע ע"י מפעילי מנועי חיפוש בפעילותם בשוק הסיני.. 24
סיכום. ...........................................................................................................................26
ביבליוגרפיה.....................................................................................................................28
מבוא............................................................................................................. 3
פרק 1 – רקע:................................................................................................. 4
1.1 שוק האינטרנט הסיני – תמונת מצב. ...................................................................4
2.1 סקירה - צמצום וחסימת מידע ע"י מפעילי מנועי חיפוש בשוק הסיני. ..............................5
3.1 הויכוח המוסרי על צנזורה וחופש הביטוי. .............................................................6
פרק 2 - מקרה המבחן - "גוגל" בסין: .................................................................... 8
2.1 רקע: ......................................................................................................8
2.1.1 חברת "גוגל". ........................................................................................ 8
2.1.2 מעורבותה של "גוגל" בשוק הסיני והחלטתה לצנזר את מנוע החיפוש שלה. ................. 10
2.2 – ניתוח היבטיה המוסריים של החלטת "גוגל": .................................................... 12
2.2.1 – ניתוח החלטת "גוגל" בראי גישת היחסיות התרבותית. ....................................... 12
2.2.2 – ניתוח החלטת "גוגל" לפי המסגרת התיאורטית של דונלדסון .............................14
2.2.3 – ניתוח החלטת "גוגל" לפי מודל בעלי העניין. .................................................. 16
2.2.4 – ניתוח החלטת "גוגל" לפי מודל השלבים. ..................................................... 20
פרק 3 - דיון ומסקנות - המוסריות של צנזורת מידע ע"י מפעילי מנועי חיפוש בפעילותם בשוק הסיני.. 24
סיכום. ..............................................................................................................26
ביבליוגרפיה.........................................................................................................28
מקרה המבחן שישמש אותי לניתוח מוסרי הוא של החלטת חברת "גוגל" להקים מנוע חיפוש מקומי לשוק
הסיני, שבו מפעילה החברה צנזורה עצמית בהתאם להוראות הממשלה. ההחלטה להתמקד דווקא
במדיניותה של "גוגל" נובעת משתי סיבות עיקריות: ראשית, מנוע החיפוש של "גוגל" הוא הפופולארי
ביותר בעולם ובעל נתח שוק שעולה על אלו של "יאהו" ו"מיקרוסופט" גם יחד . שנית,
"גוגל" מקפידה, יותר מכל מתחרותיה, לשווק את עצמה כחברה שמקפידה לשמור על רף מוסרי גבוה
במיוחד בפעילותה העסקית. היומרה של "גוגל" לפעול באופן אתי, כפי שבא לידי ביטוי בסיסמת החברה
"Don't be evil" , גרמה להחלטתה לצנזר את תוצאות מנוע החיפוש שלה לספוג ביקורות רבות,
הרלוונטיות לניתוח המוסרי שאערוך בעבודתי.
את ההיבטים המוסריים של החלטת "גוגל" אבחן באמצעות ארבעה גישות ומודלים מדיסציפלינת "מוסר
ועסקים": גישת היחסיות התרבותית, המסגרת התיאורטית שאותה מציע דונלדסון במאמרו "זכויות בשוק
הגלובלי" , מודל בעלי העניין ומודל השלבים.
הפרק הראשון בעבודה נותן רקע על שוק האינטרנט הסיני ועל פעילותן של מפעילות מנועי חיפוש
פופולאריים בשוק זה. כן עוסק פרק זה בויכוח המוסרי על צנזורה וחופש הביטוי, תוך סקירת הטיעונים
המרכזיים נגד צנזורה. הפרק השני בעבודה עוסק במקרה המבחן של מדיניות הצזורה של חברת "גוגל"
בשוק הסיני. פרק זה מחולק לשני תתי-פרקים. תת-הפרק הראשון מציג רקע כללי על חברת "גוגל" ועל
מעורבותה בשוק הסיני . תת-הפרק השני מנתח את ההיבטים המוסריים של מדיניות הצנזורה של "גוגל",
ומחולק גם הוא למספר חלקים: החלק הראשון מנתח את החלטת "גוגל" בהתאם לגישת היחסיות
התרבותית. בחלק זה אטען כי בעוד שבאופן עקרוני ניתן להצדיק את ההחלטה על פי היחסיות התרבותי , ת
הרי שהגישה עצמה סובלת ממספר בעיות, שחלקן אינהרנטיות וחלקן נובעות ממורכבות המקרה
הספציפי, קרי, מכך שבסין קיים שלטון דיקטטורי אשר מדכא את תושביו ; החלק השני מנתח את ההחלטה
בהתאם למסגרת התיאורטית של דונלדסון "זכויות בשוק הגלובלי". אטען, שעל פי דונלדסון לא ניתן
להצדיק את החלטת "גוגל", מאחר שהיא אינה עומדת בחובתה המוסרית המינימאלית לשמור על זכויות
בינלאומיות בסיסיות ; החלק השלישי מנתח את ההחלטה לפי מודל בעלי העניין. בחלק זה אטען כי בהתאם
לגישת בעלי העניין כפלורליזם מוסרי, הרי ש"גוגל" פעלה באופן בלתי מוסרי, שכן הבעיה המוסרית
החמורה ביותר בהחלטה קיימת מול הגולשים הסיניים, אשר סובלים ממדיניות הצנזורה של ממשלתם ;
החלק הרביעי מנתח את ההחלטה לפי מודל השלבים. אטען בו, שלאור הצעדים שנקטה "גוגל" למזער את
נזקי מדיניותה, המצליחים להוות לכל הפחות פשרה טובה, וכן לאור ההסכמה החברתית הקיימת בארגון
למדיניות זו, ניתן להצדיק מוסרית את החלטתה לצנזר את תוצאות מנוע החיפוש שלה.
החלק השלישי והאחרון בעבודה, עורך דיון מסכם ומבקש להסיק מסקנות לאור הניתוח המוסרי שנערך
בחלק הקודם. בחלק זה אבקש להראות, כי על אף שקיימים יתרונות בעריכת ניתוח מוסרי בהתאם
לגישות ומודלים שונים, הרי שלא ניתן בדרך זו להגיע להכרעה מוסרית ברורה בנוגע להחלטה של
מפעילות מנועי חיפוש פופולאריים לצנזר את תוצאות החיפוש שלהן בשוק הסיני. זאת מאחר שההגות
המוסרית כוללת מגוון רב של אקסיומות סותרות, אשר ניסיון לשלב ביניהן, מבלי לקבל עקרון מוסרי
אחד, או לחלופין, לקבוע היררכיה של עקרונות מוסר, אינו יכול להוביל לתוצאות עקביות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 גבע א'. מוסר ועסקים מושגים ועקרונות. תל-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה

הפתוחה.

גלילי ש' . האם חומת האש הסינית תשרוד?.

Elijah Dann, G., & Haddow, N.. Just Doing Business or Doing Just Business: Google, Microsoft, Yahoo! and the Business of Censoring China's Internet. Journal of Business Ethic, 79, 219-234.

 

 “Is Google being evil‟?” An online survey and discussion board hosted by Financial Times‟ online edition.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת