עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הבניה תרבותית שיח הטרוסקסואלי-הדרת הקהילה ההומוסקסואלית באמצעות השיח (עבודה אקדמית מס. 9811)

‏290.00 ₪

 26 עמודים

עבודה אקדמית הבניה תרבותית שיח הטרוסקסואלי - הדרת הקהילה ההומוסקסואלית באמצעות שיח

 

שאלת המחקר:
כיצד מתבצעת הדרת הקהילה ההומוסקסואלית באמצעות שיח?
שאלת המחקר:
כיצד מתבצעת הדרת הקהילה ההומוסקסואלית באמצעות שיח?

 

תוכן עניינים

שאלת המחקר ..................................................... 4

מבוא ............................................................... 4

פרק א': הומוסקסואליות – רקע היסטורי ......................... 6

1. כללי ............................................................. 6

2. הגדרה מילונית .................................................. 8

3. משכב זכר בהלכה................................................. 9

פרק ב': סקירת תיאוריות ........................................... 11

1. אריק גוד ......................................................... 11

2. מישל פוקו ........................................................ 11

3. ג'ודית באטלר .................................................... 13

סיכום ביניים: ......................................................... 14

פרק ג': ביטויים המבטאים הדרה .................................... 11

פרק ד': המחשה מהפסיקה ........................................... 18

פרק ה': עולם התרבות והפנאי ....................................... 22

סיכום ................................................................... 22

 

בעבודה זו שמתי לעצמי למטרה להראות קיומו של שיח המקפח הומוסקסואלים. עולם הטרונורמטיבי הוא עולם בו לכאורה קיימות חלוקות טבעיות כמו הטרוסקסואליות/הומוסקסואליות. נושא של מיניות נותר כלוא בשיח של ה"טבע", שאינו חדל מלראות

את הזכר כצייד ואת הנקבה כניצודה "באופן טבעי", וכך פוסל כל אפשרות של בחירה מצד מי מהם 85 . אך

למעשה מושג ה"טבעי" מהווה קטגוריה אידיאולוגית המשמשת להסוואה ולשימור של חלוקות

פוליטיות 86 . קטגוריות של העדפה ושל התנהגות מינית נוצרות בידי בני אדם ובידי חברות אנושיות ולא

בידי הטבע. מידת הממשות שיש לאותן קטגוריות היא תוצר של הכוח שהן מפעילות באותן החברות ושל

תהליכי החברות, שגורמים להן להיראות ממשיות בעיני האנשים המושפעים מהן 87 . הנטייה המינית היא

תולדה של משא ומתן מורכב של היחיד עם הקטגוריה שהחברה כופה עליו/עליה 88 . אנשים תופסים את

עצמם כ"הומוסקסואלים" או כ"הטרוסקסואלים" כיוון שמביאים אותם להאמין שבני אדם הם או

"הומוסקסואלים" או "הטרוסקסואלים". לו היו מניחים אותם לנפשם, ללא תהליכי חברות כאלה, בני

האדם היו מיניים ותו לא. ובמילים אחרות, הקטגוריה "הטרוסקסואליות" אינה מתארת בהכרח דפוס

התנהגות הטבוע בבני האדם, אלא היא יוצרת ומבססת אותו. הדיכוטומיה הטרוסקסואל/הומוסקסואל

קיימת בשפה ובמחשבה אך לא משום שהיא קיימת במציאות. המיון המיני הוא המצאה ולא חשיפה של

. מציאות קיימת 89

דעתי האישית היא שהסכימה המושגית כולה, המסווגת הומוסקסואלים כחריגים, טעונה פירוק 90 . יש

לערער על הטבעיות, המוחלטות והאוניברסאליות של הקטגוריות המיניות הדיכוטומיות המקובלות כיום.

אין מדובר במשימה בלתי אפשרית שהרי התרבות ניתנת לשינוי וההבניה החברתית הקיימת אינה

דטרמיניסטית. יש להשתמש בכוח הרב של השיח ולחשוף באמצעות שימושי שפה חורגים את הפונקציה

האידיאולוגית של מושגי הטבעי והנורמאלי וכך להסיר את המטען הדכאני של התווית "שלא בדרך

הטבע" 91 . השפה תלויה בחזרה המתמדת ולכן קיימת תמיד האופציה העקרונית לחזרה לא מדויקת, לזיוף,

לגמגום, להקצנה או לעיוות. כל אלו הם חלק בלתי נפרד מהדינאמיקה של השפה וביכולתם להפוך לכלי

פוליטי למלחמה של זהות ולערעור הסדר הלשוני הקיים. השפה היא זירה של פרקטיקות מרובות והמטרה

הפוליטית המרכזית של הזירה הפילוסופית – שהיא חוד החנית של ביקורת תרבות – היא הוצאה לפועל

של אותה אפשרות מתמדת לערעור הסדר; כל זאת באמצעות הפעלה של חזרות לא מדויקות וקריאות

בטקסטים ובזירות תרבותיות מורכבות יותר החושפת את האופן בו טקסטים אלו יוצרים אחידות,

לכאורה, בקטגוריות בהן הן משתמשות ומעלימות אופציות מחשבה אחרות. קריאות אלו חושפות את

האופנים בהם טקסטים חשובים מייצרים קטגוריות של טבע, נתונות ואוניברסאליות, בכדי להסתיר את

הבלתי מנומק ואת האקט הכוחני שבמחיקת האחר והפיכתו לבלתי ניתן למחשבה ודיבור. הקריאות הן

למעשה סוג של שכתוב ומתן משמעות המתנגדת לאופן קריאה המייצר האחדה ונטורליזציה של הטקסט

והמציאות 92 . ובהקשר להומוסקסואליות - נורמות הטרוסקסואליות שבות ומופיעות בתוך זהויות הומו-

לסביות. הנוכחות של הבניות ומיצובים הטרוסקסואלים, בכל צורה שהיא, בתוך הזהויות ההומו-לסביות

מניחה מראש את קיומה של חזרה הומו לסבית על ההטרוסקסואליות – שהיא עצמה מהווה חזרה על

האידיאלים שלה עצמה. החזרה של הבניות הטרוסקסואליות בתוך מסגרות לא הטרוסקסואליות מדגישה

את המעמד המובנה לחלוטין של מה שקרוי מקור, ומראה שהטרוסקסואליות מכוננת את עצמה כמקור רק

באמצעות אקט משכנע של הישנות. והרי ההוכחה שאם נפקיע אקט זה מידיה, כך נחשוף את טענתה של

. ההטרוסקסואליות למקוריות כאשלייתית 93

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

צוקרמן משה, חפצון האדם – מכתמים על חברה, פוליטיקה ותרבות (רסלינג)

קדר יאיר, זיו עמליה וקנר אורן, מעבר למיניות מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה

קווירית ,הקיבוץ המאוחד

רוזנבלום עמליה וטריגר צבי, ללא מילים - התרבות הישראלית בראי השפה .רונית מטלון עורכת, דביר

Steven Epstein, “Gay Politics, Ethnic Identity: The Limits of Social Constructionism”, Socialist Review 93


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות