עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית התנהגות ארגונית,צדק ארגוני,שביעות רצון,פוליטיקה ארגונית לא אתית-כמותני 240 נבדקים (עבודה אקדמית מס. 9801)

‏290.00 ₪

  28 עמודים.

עבודה אקדמית התנהגות ארגונית,צדק ארגוני,שביעות רצון,פוליטיקה ארגונית לא אתית-כמותני 240 נבדקים


תוכן עניים

מבוא. 4

שאלת המחקר :. 4

סקירת ספרות. 5

עבודה מהי 5

משמעות העבודה. 5

משפחה וקריירה. 6

מקורות הקונפליקט משפחה-קריירה. 6

דו-כיווניותו של הקונפליקט משפחה-קריירה. 7

השפעות הקונפליקט משפחה-קריירה. 7

תיאוריות קונפליקט משפחה-קריירה. 8

שביעות רצון בעבודה. 10

תיאוריות של שביעות רצון בעבודה. 12

מודל ההיבטים של שביעות הרצון בעבודה (The Facet Model of Job Satisfaction) 12

תיאורית הגורמים המוטיבציוניים וההיגייניים של הרצברג 12

(Herzberg's Motivator – Hygiene Theory of Job Satisfaction) (Herzberg, 1966) 12

השפעת השינויים הטכנולוגיים והחברתיים על עתיד העבודה. 16

מתודולוגיה. 18

תוכנית לעיבוד נתונים.. 18

משתתפים.. 19

כלים.. 19

הליך. 20

ביבליוגרפיה. 21

סטטיסטיקה תיאורית SPSS:. 26


שאלת המחקר :

האם קיים קשר בין שביעות רצון בעבודה לפוליטיקה ארגונית ותפיסת הצדק הארגוני והתנהגות ארגונית לא אתית?

 

המשתנים:

פוליטיקה ארגונית

צדק ארגוני

התנהגות ארגונית לא נאותה

שביעות רצון

 

השערות המחקר:

קיים קשר בין פוליטיקה ארגונית לשביעות רצון , ככל שרמת הפוליטיקה הארגונית גבוהה רמת שביעות הרצון יורדת

  1. קיים קשר שלילי בין פוליטיקה ארגונית לבין צדק ארגוני , ככל שרמת הפוליטיקה הארגונית גבוהה תפיסת הצדק יורדת
  2. צדק ארגוני ממתן את הקשר בין פוליטיקה ארגונית לשביעות רצון
  3. קיים קשר שלילי בין צדק ארגוני להתנהגות ארגונית לא נאותה, ככל שרמת הצדק הארגונית גבוהה רמת ההתנהגות הארגונית הלא נאותה יורדת.

לצורך עבודה זו נעשה שימוש בשאלון בנושאי עבודה ומשפחה. שאלון זה בחן מגמות בנוגע לעבודה וכן את הקשר בינה לבין תחומי חיים אחרים כגון משפחה ופנאי, במקביל לשביעות רצון תעסוקתי. המענה על השאלון נעשה בעילום שם ללא אפשרות לזהות את הנבדקים. לבחינת רמת ההשקעה של זמן ומאמץ בעבודה, התבקשו הנבדקים להביע את מידת הסכמתם או התנגדותם ל-10 היגדים על ידי 5 תשובות אפשריות הנעות בין "מתנגד במידה רבה" לבין "מסכים במידה רבה". 5 מן ההיגדים התייחסו להשקעת זמן בעבודה ולהן מהימנות הנעה בטווח של 0.72<a<0.73. 5 ההיגדים האחרים התייחסו להשקעת מאמץ בעבודה ולהם מהימנות הנעה בטווח של 0.72<a<0.73. לבחינת ההתמכרות לעבודה וכן שביעות רצון תעסוקתית היו היגדים רבים אשר התשובות עליהם נעות גם הן בסולם הנמצא בין "מתנגד ברמה גבוהה" לבין "מסכים ברמה גבוהה", כמו גם "מאוד לא מרוצה" לבין "מאוד מרוצה" בנוגע לשביעות רצון מהמשפחה. כמו כן, בתהליך המחקר היה צורך להשתמש בהיפוך סולמות, מכיוון שתוצאות גבוהות בשאלות המתארות התמכרות לעבודה, אי שביעות רצון ממקום העבודה או המשפחה, הינן למעשה תוצאות שליליות. היפוך סולמות נעשה בשאלות RD1 עד RD7, WORKA1 עד WORKA11, HWI1 עד HWI10, WYF1 עד WYF4, HWIB1 עד HWIB10, וכן בשאלות WART1 עד WART6.

המשתנה התלוי – שביעות רצון תעסוקתית – חושב כממוצע תשובות הנבדקים לשאלות JS1 עד JS5 בשאלון. התקבלת סולם ציונים בין 1- במידה מעטה ל-5 – במידה רבה.

המשתנה התלוי – רמת איכות החיים הרגשית – חושב כממוצע תשובות הנבדקים לשאלות LIFES1 עד LIFES5 בשאלון. התקבל סולם ציונים בין 5- מתנגד במידה רבה לבין 10 - מסכים במידה רבה.

המשתנה התלוי – קונפליקט בית-קריירה (כאשר הבלתי תלוי הינו התמכרות לעבודה) – חושב כממוצע תשובות הנבדקים לשאלות SD1, FEM1 עד FEM4, ו-WIF1 עד WIF4, כמו גם WBF1 עד WBF4.

המשתנה התלוי– קונפליקט בית-קריירה (כאשר הבלתי תלוי הינו שביעות רצון תעסוקתי) – חושב כממוצע תשובות הנבדקים לשאלות OCCS ו- JS81 עד JSB5.

 

במסגרת עבודה אקדמית זו חולקו 240 שאלוני עבודה לאוכלוסייה מבוגרת בין הגילאים 18-55, אשר אלה עוסקים בכל סוגי העבודות והקריירות באופן אקראי לחלוטין. השאלונים הועברו באופן פיזי למכרים ובמקומות העבודה שלנו וכן של מכרינו. הנבדקים קיבלו הודעה מראש על כך שהמענה על השאלון ייקח זמן מה וכן שהאלון הינו אנונימי. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

שמיר, ב. המחויבות לעבודה ומרכזיות העבודה בחברה הישראלית - נתוני סקרים

והערות בצדם. בתוך: א. גלוברזון, א. גלין, ו-א. רוזנשטיין (עורכים), משאבי אנוש ויחסי

עבודה בישראל (עמודים 287-309). ת"א: רמות.  

המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית דו"ח מסכם: הפנאי בישראל מגמות

(פרקים 4,7). ת"א: המרכז הבין-תחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית ליד אוניברסיטת ת"א.

 

Alesina, A., Glaeser, E., & Sacerdote, B. Work and leisure in the US and

Europe: why so different? (NBER Working Paper No. 11278). Cambridge, MA: The National Bureau of Economic Research.

Alesina, A., Glaeser, E., & Sacerdote, B. Work and leisure in the US and

Europe: why so different? (NBER Working Paper No. 11278). Cambridge, MA: The National Bureau of Economic Research. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת