עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חוזים -תרופות בגין חובת תום הלב במו"מ (עבודה אקדמית מס. 9752)

‏290.00 ₪

37 עמודים.

סמינריון חוזים -תרופות בגין חובת תום הלב במו"מ

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי תרופות בגין חובת תום הלב במו"מ?

תוכן עניינים

 

מבוא. 6

תום לב במשפט הישראלי 6

פרשנות העיקרון 7

האם תרופת האכיפה רצויה. 8

היקף חובת תום הלב:. 8

המשמעות הקונקרטית של חובות תום הלב. 8

התרופות על הפרת חובת תום הלב. 10

התנהגות מקובלת:. 11

שיקולי מדיניות בכל הקשור לתרופה בגין הפרת החובה. 13

הרחבת קשת הסעדים בגין הפרת חובת תום-לב במשא ומתן 17

הסעדים והתרופות על הפרת חובת תום הלב. 18

סעדים.. 19

פסיקה שסדקה את התפיסה לגבי הסעד רק בגין אינטרס ההסתמכות. 20

האם ניתן להעניק סעד עצמאי מכוח סעיף 12(א) ?. 21

היחס בין סעיף 12(א) לסעיף 12(ב) 23

דוקטרינות אחרות שמכוחן ניתן לחייב אכיפה גם בשלב הטרום-חוזי 26

משפט משווה. 29

המשפט הישראלי לעומת ארה"ב: האם תרופת האכיפה רצויה. 33

סיכום.. 36

ביבליוגרפיה. 39

 

עקרון תום הלב הוא מונח חשוב מאוד במערכת המשפט בישראל, ולעיתים קרובות ניתן להשתמש בו בכדי להביא אדם לכדי זיכוי מחבות לפי המשפט הפרטי ולפעמים אפילו לייצר חובות עבור אדם שנפגע מהתנהגות מסוימת שלא נעשתה בתום לב[1].

את חובת תום הלב ניתן למצוא בחוק החוזים חלק כללי, בסעיפים 12 ו-39 בצמוד לדרישה לדרך מקובלת. הדרישה לתום לב ולדרך מקובלת פורשה בפסיקה כדרישה אחת. סעיף 39 לחוק קובע כי "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב" ואילו סעיף 12א לחוק קובע כי "במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב".

עקרון תום הלב חל מעבר לדיני חוזים. העיקרון חל "גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה" לפי סעיף 61ב לחוק החוזים. בעקבות סעיף זה קבע השופט אהרון ברק כי תום הלב הינו "אחת מאותן דוקטרינות כלליות, החלות בכל תחומי המשפט, היא עקרון תום הלב. על פיה, כל בעל זכות במובנה הרחב צריך להפעיל את זכותו בתום לב. המקור הרשמי של העיקרון נובע בהוראות הסעיפים 39ו-61ב לחוק החוזים חלק כללי, - עקרון "מלכותי"... הוא קובע אמת מידה אובייקטיבית של התנהגות ראויה במכלול היחסים הבינאישיים"‏‏.

הגדרה זו רואה בעקרון תום הלב עקרון יסוד במשפט האזרחי בישראל, בתזכיר חוק דיני ממונות[2], המוצע כאסופת חוקים של המשפט האזרחי הישראלי, נמצא תום הלב בעקרונות היסוד. בסעיף 2 של ההצעה נאמר: "בשימוש בזכות, בביצוע פעולה משפטית ובקיום חיוב, יש לנהוג בתום לב".

עיקרון תום הלב הושרש באופן גלוי או מרומז בהרבה חוקים אחרים, בנוסף להחלתו לפי סעיף 61 ב לחוק החוזים -

  • סעיפים 16 ו-11 לחוק המכר המתייחסים לאי-התאמה בממכר.
  • סעיף 8 לחוק השכירות והשאילה המטיל חובת גילוי על המשכיר של אי התאמות במושכר ביחס לתיאור המושכר בחוזה
  • סעיף 8 לחוק השליחות מחייב את השלוח לגלות את כל הידיעות הקשורות בשליחות
  • סעיף 16 לחוק ניירות ערך המחייב גילוי בתשקיף ומפרט את כל הפעילויות העסקיות של החברה
  • סעיף 2 לחוק מכר דירות המחייב את הקבלן לצרף מפרט ; ס' 8א לחוק המתווכים מחייב את המתווך לגלות ללקוח את כל הפרטים הקשורים לתיווך.
  • סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן מחייב לגלות לצרכן פגמים מהותיים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ש' רנר "דיני חוזים-מגמות והערכה",משפטים כא  33

ז' צלטנר, דיני חוזים של מדינת ישראל (אבוקה) 101-93;

ד' אבן, Culpa in" ,"Contrahendoעיוני משפט א' 328 

מ' ראבילו, "סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), קובץ ההרצאות בימי העיון לשופטים (בעריכת ש' שטרית) 

ד' הופר, "תום לב בחחים ואשם ביצירת החוזה", משפטים ו' 397


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות