עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון - מידת התערבות בג"ץ בפסיקתו של בית הדין לעבודה (עבודה אקדמית מס. 9751)

‏190.00 ₪

16 עמודים.

סמינריון בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון - מידת התערבות בג"ץ בפסיקתו של בית הדין לעבודה

שאלת המחקר:

מהי מידת התערבות בג"ץ בפסיקתו של בית הדין לעבודה?

תוכן עניינים

מבוא

סמכות בית הדין לעבודה

הביקורת השיפוטית על בית הדין לעבודה

התערבות בג"ץ - תיאוריה: מודלים ומבחנים

התערבות בג"ץ  - המצב בפועל: נתונים ופסיקה 

סמכויות מעין-בג"ציות של בית הדין הארצי

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

לצד מערכת בתי המשפט הקיימת במדינת ישראל, ישנם גם בתי דין העוסקים בעניינים ספציפיים, שהחוק מעניק להם סמכות ייחודית בעניינים מסוימים.

מערכת בית הדין לעבודה הינה מערכת ייחודית של בתי דין שהוקמה מכוח חוק בית הדין לעבודה.

מטרות הקמתו של בית הדין לעבודה היו: (א) הקמת מערכת שפיטה ייחודית וריכוזית, בעלת מומחיות בעקרונות החברתיים והכלכליים המיוחדים למשפט העבודה; (ב) הקמת מערכת שיפוט שבה סדרי דין מהירים המתאימים לדינמיקה של יחסי עבודה; (ג) יצירת מנגנון חלופי לשביתות.[1]

בית הדין לעבודה הינו חלק מהרשות השופטת, תוך שמירה על עצמאות-חלקית, מומחיות, תחום שיפוט ייחודי והרכב מיוחד הכולל שופטים מקצועיים ונציגי ציבור.[2]

 

בעבודתי אבחן את מידת ההתערבות הרצויה בפסיקתו של בית הדין לעבודה אם בכלל?

העבודה כוללת ארבעה חלקים עיקריים: חלק ראשון, ובו התייחסות למאפייניו וסמכויותיו של בית הדין לעבודה; חלק שני, שעיקרו אפשרות הביקורת השיפוטית על פסיקתו של בית הדין לעבודה;

חלק שלישי, מודלים, גישות ומבחנים להתערבות בג"צ שבו אדון בגישה המצומצמת ובגישה מורחבת, במבחנים להתערבות ובמידת ההתערבות התיאורטית;

חלק רביעי, ובו אסקור את התערבות בג"ץ בפועל, אציג נתונים ופסיקה ולמעשה את מידת ההתערבות המעשית; וחלק חמישי ובו סקירה על נטילת סמכויות מעין-בג"ציות של בית הדין הארצי ועל הימנעותו של בג"ץ מהתערבות בהתנהלות זו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 • סטיב אדלר "היקף תחולת משפט העבודה – מכפיפות לתכלית" ספר מנחם גולדברג 18 .
 • זאב סגל ולילך ליטור אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי 134-157 
 • רות גביזון "מעורבות ציבורית של בג"ץ: מבט ביקורתי" 69, 73-70 אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד (תש"ס)
  • Guy Mundlak "The Right to Work – The Value of Work" Exploring Social Rights 341 )
  • גיא דוידוב "העסקה עקיפה" עבודה חברה ומשפט יב .
  • גיא דוידוב "עקרון המידתיות בדיני העבודה" עיוני משפט לא(1) 5-55 .
  • מורן סבוראי, על הגבולות הפתוחים של הפורום: בין בית הדין הארצי לבין בית המשפט העליון, 7 עבודה, חברה ומשפט יג .
  • דפנה ברק ארז "משפט ואחדות חברתית בישראל", 667, 259 מחקרי משפט כו .
  • דפנה ברק-ארז ואייל גרוס "הזכויות החברתיות והמאבק על אזרחות חברתית בישראל: מעבר לזכות לכבוד" 189, 195-194 ספר דליה דורנר .

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏190.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות