עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הפלות מלאכותיות לאור יעוץ גנטי - גרמניה מול ישראל (עבודה אקדמית מס. 9749)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

סמינריון הפלות מלאכותיות לאור יעוץ גנטי - גרמניה מול ישראל

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי הפלות מלאכותיות לאור יעוץ גנטי?

תוכן עניינים 

מבוא. 3

הפלות סלקטיביות. 3

יעוץ גנטי וחוק מידע גנטי 4

חובת הזהירות של הרופאים כפרופסיה בכשל אבחון מומים אצל העובר. 7

הולדה בעוולה. 7

פסק דין זייצוב. 7

רשלנות רפואית בחוק. 9

דין מצוי : מגמות בישראל. 11

הגוף ה"נורמלי" וה"פתולוגי". 12

פרופסיונלים גלוקליים, או, ההבדל בין ה"אתי" ל"מוסרי". 14

כיצד משטרי הצדקה מקומיים מעצבים את עמדות היועצים הגנטיים?. 16

אנומליות בכרומוזומי מין והערכת סיכונים ברפואה. 16

חשיבות הפריון בגרמניה ובישראל. 19

פוריות וטכנולוגיות פריון חדשות בישראל ובגרמניה. 21

סיכום.. 23

ביבליוגרפיה. 24

נספח 1. 27

שבועת היפוקראטס. 27

נספח 2. 28

שבועת הרופא - השבועה העברית. 28

 

אבחן את עמדותיהם של יועצים גנטיים בגרמניה ובישראל לגבי עוברים בעלי אנומליה בכרומוזומי המין, אשר באה לידי ביטוי בפגיעה בפוריות העתידית של העובר.

הוכח כבר שיועצים גנטיים גרמניים שונים מאלו הישראליים, בפרשנותם לתכונות גנטיות שונות, וכתוצאה מכך, גם בהמלצותיהם בעניין (בנוסף, במחקרים אחרים הוצגה גישתם המעודדת של היועצים הגרמניים ביחס לאנגליים ולפורטוגליים, בהקשר להריונות בעייתיים מסוגים אחרים).

הבדלים אלו מעידים על הצורות השונות של הפעלת ה"ביו-כוח" בשתי החברות - מדיניות הפיקוח והפעלת הכוח השונה בין המדינות, אשר "ממשטרות" את הגוף הפרטי ואת גוף האוכלוסין.

המחקר מראה כי הגוף האנושי הפרטי הוא מיקרוקוסמוס מושגי של הגוף הפוליטי (כפי שהראתה בעבר מרי דאגלס). ממצאי המחקר מעידים על השימוש בהגדרות תרבותיות סובייקטיביות של "נורמליות" ושל "פתולוגיה", עבור הדיון בסיכונים רפואיים. הסיכונים המוזכרים אינם נובעים מפרשנות רפואית "אובייקטיבית", אלא כתגובה תרבותית למעשה שהוא בגדר שבירת טאבו מוחלט.

המחקר מצביע על נטייתם של היועצים הישראליים להמליץ על הפלות סלקטיביות במגוון מצבים גנטיים, לעומת עמיתיהם הגרמניים, אשר ממליצים על המשך ההיריון בהריונות בעלי מאפיינים זהים. כך שניתן לראות שהטכנולוגיה הגנטית הזהה, לא מביאה באופן אוטומטי למדיניות אחת של התערבות ופיקוח על הילודה.[1]

מחקר משווה זה, מאפשר הצצה לבעיות האתיות המגיעות עם החידושים הטכנולוגיים. ניתן לפרש את העמדות של היועצים הישראליים כ"מתירניות" וכ"רצחניות" (ע"פ עמדותיו המוסריות של הפרשן). ואם לא ניתפס לעמדה המוסרית, ניתן ללמוד על המחלוקות האתיות סביב ההפלות הסלקטיביות וסביב ההגדרות השונות של נורמליות, פתולוגיה ו"חיים ראויים".

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

נ' מימון "התמודדות המחוקק עם שאלת מתן טיפול רפואי ללא הסכמה, או בכפיה" רפואה ומשפט 17 (1997) 78.

ג' סיגל ומ' פלד "ועדות אתיקה בבתי חולים - ישן מפני חדש תוציאו?" רפואה ומשפט 17 (1997) 6.

אליקים רובינשטיין "על הרפואה ועולם המשפט בישראל" המשפט ח (תשס"ג) 645.

G. Siegal "Physicians' Attitudes Towards Patients' Rights Legislation" 20 Medicine & Law 20, 63-78

H Saravia "Overview of ADR in Health Law  53.

Re Quinlan, 70 N.J. 10, 355 A. 2d 647 

R.F. Wilson "Hospital Ethics Committees as the Forum of Last Resort: An Idea Whose Time Has Not Come" 76 N.C.L. Rev.  35

M. Mathews "Suicidal Competence and the Patient's Right to Refuse Life Saving Treatment" 75 Calif. L Rev.  707;

E. Wicks "The Right to Refuse Medical Treatment Under the European Convention on Human Rights" 9 Med L. Rev.  17


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות