עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ביטול "נכסים מכבידים" והטיפול בחוזים במסגרת שיקום -תזכיר חוק שיקום חברות (עבודה אקדמית מס. 9730)


‏290.00 ₪

41 עמודים.

סמינריון ביטול "נכסים מכבידים" והטיפול בחוזים במסגרת שיקום -תזכיר חוק שיקום חברות

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי נכסים מכבידים?

תוכן עניינים

מבוא. 3

סמכות הוויתור מוגבלת לוויתור על נכס של החברה. 3

ההבחנה בין ויתור על חוזה לוויתור על קניין 4

משמעותו של ויתור על נכס מכביד במערכת היחסים שבין החברה לבעל אינטרס בנכס. 5

משמעותו של הוויתור במערכת היחסים שבין בעלי האינטרסים השונים בנכס לבין עצמם.. 8

מהם הנכסים אשר המפרק יהיה מעוניין לוותר עליהם במהלך הפירוק, ומאילו טעמים 10

מתי יבקש המפרק לוותר על חוזה. 10

ויתור על חוזים ללא רווח. 10

ויתור על חוזים המכבידים על הליכי הפירוק. 12

שימוש בזכות הוויתור להשתחרר מחוזה בלתי רווחי או מכביד - האמנם נחוץ ?. 13

מתי יבקש המפרק לוותר על קניין 17

חובות השוכר והמשכיר על פי חוק השכירות והשאילה. 18

בעל נכס, שוכר ושוכר משנה. 21

עיכבון 22

הערת אזהרה. 24

מיהו הגורם הנפגע מהוויתור על הנכס המכביד ?. 29

ויתור על חוזה - מיהם הנפגעים?. 30

ויתור על קניין - מיהם הנפגעים ?. 32

מתי יש מקום לאפשר למפרק, בראיית הנזק הנגרם, וזהות הנושא בו, להשתחרר מנכס מכביד ?  33

סיכום.. 38

ביבליוגרפיה. 40

 

המסקנות המרכזיות העולות  הן שלוש: ראשית, למרות חשיבותה התאורטית של זכות הוויתור על נכס מכביד, המקרים בהם אין למפרק דרך חלופית, ופשוטה יותר מבחינתו, להשגת אותה תוצאה הם נדירים יחסית. שנית, במקרה הרגיל אין שימוש בזכות הוויתור משנה את מערך הזכאויות בפירוק, ועל כן אין מקום לרתיעה שמפגינים בתי המשפט מפני השימוש בכלי זה. נהפוך הוא, במקרים רבים ראוי לעודד את השימוש בזכות הוויתור על מנת למנוע העדפת נושים מוסוות, ולהקטין במעט את אי-הוודאות הכרוכה בהליכי הפירוק. שלישית, באותם מקרים נדירים בהם מביא הוויתור לפגיעה במערך הזכאויות בפירוק ניתן, בדרך כלל, להגיע לתוצאה צודקת באמצעות התניית זכות הוויתור במתן פיצוי כספי לנושה שנפגע.

 

צירוף מסקנות אלה יחדיו מחייב לפשט את אפשרות השימוש בזכות הוויתור על נכס מכביד, ולהרחיב את היקפה. כך, למשל, במרבית המקרים אין כל סיבה לערב את בית המשפט בהליכי הוויתור, אלא ניתן להותירם לשיקול דעת המפרק. בכפוף לשמירת זכותו של נושה ומשתתף הרואה עצמו נפגע מהוויתור לפנות לבית המשפט. במקביל יש למעט בהטלת חיובים על המפרק בעקבות ההשתחררות, את השימוש בסמכות בית המשפט להתערב ולהתנות את הוויתור בתנאים ראוי לצמצם רק למקרים הנדירים בהם מביא הוויתור לשינוי במערך הזכאויות בפירוק.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

ע"א חברת פיפשקוביץ בע"מ נ' חברת אבני יצחקי ושות' בע"מ, פ"ד לה(3) 169

ע"א מ"י נ' מונוגיל תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מו(4) 1, 16

נ' כהן "ביטול חוזה והשפעתו על עיסקאות במקרקעין בלתי רשומים" הפרקליט לה 215.

 

D. Friedmann "Restitution of Benefits Obtained Through the Appropriation of Property or the Commission of a Wrong" 80 Colum. L. Rev.  504;

 

D. Friedmann "Restitution of Benefits Obtained Through the Appropriation of Property or the Commission of a Wrong" 80 Colum. L. Rev. 504;

Hindcastle v. Barbara Attenborgogh Associates, 1 All E.R. 737 [H.L.]


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)