עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון עובדים זרים - עמותות למען זכויות אדם, ארגונים למען מבקשי מקלט ועובדים זרים זכויות רפואיות ובריאותיות (עבודה אקדמית מס. 9672)

‏290.00 ₪

22 עמודים.

עבודת סמינריון עובדים זרים זכויות רפואיות ובריאותיות


שאלת המחקר

מהי מדיניות הממשלה המצויה והרצויה בנוגע לעובדים הזרים בנושאי זכויות בריאות? 

 

תוכן עניינים

עובדים זרים זכויות רפואיות ובריאותיות. 1

מבוא. 3

שאלה מחקרית. 3

דיון תאורטי 4

מדיניות ישראל כלפי העובדים הזרים.. 4

אוכלוסיית העובדים הזרים בישראל. 6

מעורבות ארגונים לא ממשלתיים.. 7

זכויות בריאות של עובדים זרים.. 9

חוק בריאות ממלכתי. 9

פרוטוקול מס' 35 – מישיבת הוועדה לבעיית עובדים זרים. 9

"מידע על שוויון" של מרכז אדווה. 10

ביטוח בריאות ודמי הבראה. 11

טיפול רפואי 12

פוליסת ביטוח הבריאות. 13

חברות בקופת חולים.. 13

חוק זכויות החולה סעיף 3. 14

המצב הרצוי 16

סיכום.. 17

רשימה ביבליוגרפית. 19

 

מדיניות ישראל כלפי העובדים הזרים

א.      המדינה קובעת הסדרים שלא יעודדו את שהייתם של העובדים הזרים בארץ: אלה אינם מורשים לבוא לארץ עם בני זוגם או משפחותיהם ובתום תקופה מסוימת, פגה אשרת השהייה שלהם והם מחויבים לחזור לארצותיהם.

ב.      ע"מ להימנע מיצירת רושם של מחויבות כלפי העובדים הזרים, או יצירת תביעות כלפיה מצידם או מצד גופים אחרים, נמנעת המדינה מהתערבות ומלקיחת אחריות בכל הנוגע להסדרת יחסי העבודה או שמירה על זכויותיהם של עובדים אלה (קמפ ורייכמן).

היתרון היחסי הגדול בהעסקת עובדים זרים בקנה מידה גדול, מתבטא בטווח הקצר. כאשר נוצרת בעיה של מחסור בכוח עבודה זמין שמוכן לעבוד בתנאי שכר ועבודה נמוכים יחסית, ייבוא עובדים זרים מהווה פתרון הולם.

 

הויכוח הציבורי מתנהל סביב שאלות מוסריות – ניצול כוח העבודה הזול של העובדים הזרים,

כלכליות - הכדאיות (של יצירת תלות של ענפים שלמים במשק, בכוח עבודה זר) וחברתיות - בדבר איום על אופייה הציוני של מדינת ישראל. בנוסף לכך מתקיים דיון בדבר ההשפעה של העובדים הזרים על האבטלה בישראל.

דילמות אלה אינן פשוטות מן ההיבט היהודי, ההומניסטי והאזרחי כאחד. טבעה של דילמה זו משמעה, שאין פתרון אחד נכון - דבר המקשה על קבלת החלטות ועל קביעת מדיניות ברורה בנושא (קמפ ורייכמן).

DellaVigna, Stefano, Malmendier J., Ulrike ))

תופעת העובדים הזרים בישראל, הינה תופעה אשר הופיעה בעיקר בשנים האחרונות. מדינת ישראל הופכת אט אט למדינה שבה חיים מהגרים אשר רואים במדינת ישראל את ביתם, ולא רק את מקום עבודתם, הם עוסקים במלאכה ומקימים משפחות.

 

לפי הערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הועסקו בישראל כ- 211 אלף עובדים זרים, בממוצע שנתי, מתוכם כ- 98 אלף עובדי שטחים והיתר עובדים זרים ממדינות שמעבר לים (מתוכם 75 אלף מועסקים ו-38 אלף ללא היתרי עבודה). שיעור העובדים הזרים המועסקים בישראל ביחס לכוח העבודה האזרחי הוא הגבוה ביותר בהשוואה למדינות מערביות אחרות. עובדים אלה מועסקים רובם ככולם בתחומי הבינוי, החקלאות, הסיעוד ושירותי הבית (ניסנקורן, 2012).

 

עובד זר או מהגר עבודה הוא אדם העובר למדינה אחרת, שאינו אזרח או תושב בה, על מנת למצוא פרנסה. לעתים מדובר בהגירה שבסופה התאזרחות במדינה האחרת, ולעתים זו הגירה למספר שנים מוגבל, לשם שיפור מצבו הכלכלי של העובד ושל משפחתו בארץ המוצא. בישראל הפכו העובדים הזרים לגורם משמעותי .

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גליה צבר לא באנו להישאר - מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה אוניברסיטת תל אביב ההוצאה לאור.

גיא מונדלק" עובדים או זרים בישראל? "חוזה התשתית" והדפיציט הדמוקרטי " עיוני משפט כז(2) 423 

נורית אלפסי וטובי פנסטר: העיר הלאומית והעיר העולמית: ירושלים ותל אביב בעידן של גלובליזציה, סוציולוגיה ישראלית.

ואט אנדרו, ריהלה ריינר ובריגמן באטה: נדידה לצורך עבודה לארצות האיחוד האירופי ובגבולותיו: מבוא לנושאים מרכזיים, מתוך: הפועלים החדשים: עובדים ממדינות זרות בישראל, תל אביב .

אריק כהן עובדים מתאילנד בחקלאות הישראלית, מתוך: הפועלים החדשים: עובדים ממדינות זרות בישראל, תל אביב.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות