עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון קבלה הקול, בת הקול -קבלה, ספר הזוהר, קול באשה ערווה, חסידות רבי נחמן מברסלב, חסידות חב"ד (עבודה אקדמית מס. 9617)

‏290.00 ₪

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 9617
סמינריון קבלה הקול, בת הקול -קבלה, ספר הזוהר, קול באשה ערווה, חסידות רבי נחמן מברסלב, חסידות חב"ד


שאלת המחקר

מה משמעות הקול בקבלה היהודית?

 

תוכן עניינים

מבוא. 4

שאלת המחקר. 4

קבלה. 5

קול. 8

בת קול. 8

התגלות בת הקול. 8

ראשית התגלות בת הקול. 9

המשכיות הופעת בת הקול. 9

סיום פעילות בת הקול. 10

סיום פעילות. 10

הפסקת ההתגלות לאנשים ספציפיים ובזמנים מסוימים.. 11

צביון בת הקול. 11

מהות המשל. 11

משמעות הנמשל. 12

משקל בת הקול. 12

מובן לשוני 13

בת בת קול. 13

מיקומה של בת הקול והכמיהה לאל. 13

החבוי מאחורי ההבדלים.. 13

רעיונות מרכזיים.. 17

חיבור ספר הזוהר. 17

ההתנגדות לספר הזוהר. 18

קול נשי 19

נקבה כמקבל שאינו נותן 19

ההתגלות בת הקול לקהל ספציפי – דימוי הקונוס. 19

חולשת המין הנשי ביחס לנבואה. 20

נקבה כאשרוני מהאל הגברי 20

חב"ד והרבי מלובביץ' 20

שתיקה לפי הרבי מלובביץ' 21

הקול בתורת חב"ד והרבי מלובביץ' 21

הקול נספג 22

הקירות מעידים.. 22

אין מעצור לתורה ולקול. 23

רבי נחמן מברסלב. 23

הקול אצל חסידות ברסלב. 24

חן וחסד ורחמים לפי רבי נחמן מברסלב. 27

פסיקה הלכתית לפי בת קול. 27

פרשנות נקודתית. 27

לא בשמים היא. 28

בעברית החדשה ובלשון ימי הביינים.. 28

קול באישה ערווה. 29

מקור הדין 29

לאיזה קול הכוונה. 30

שירה של יותר מקול אחד או שירת מקהלה. 30

שירה שלא לשם זימה. 31

קול מוקלט. 31

סיכום.. 33

ביבליוגרפיה. 34

 

 עבודה זו תפרט את המושגים הרלוונטיים. תתעכב על מושג הקבלה והמיסטיקה היהודית באופן כללי, מושג הקול בכלל ובקבלה בפרט. יושם דגש שעל מושג בת הקול שיש לו מקום נכבד במיסטיקה היהודית.

ביהדות, בת קול היא יישות על-טבעית המעבירה מידע מהאל לבני-האדם,כמו כן ניתן להבין את המושג כתיאור הצורה שבה מועבר המסר האלוהי, כמעין הד, ולא כתיאור של מהות. בת הקול מוצגת בהקשרים שונים במקורות ולשם מטרות שונות, ללא חוקיות מסויימת. קיימים מספר מקומות שמהם נובעת בת הקול, כגון "מאחורי הפרגוד"‏ ו"בית קדשי הקדשים"‏. מעמדה של בת הקול מבחינת טיב העברת המידע האלוהי והתוקף שלו נחשבת לפחותה מרוח הקודש ונבואה‏. בת הקול ממשיכה להתקיים גם לאחר תום הנבואה ותחילתה של הגלות ולפי מספר מאמרים של חכמנו זכרונם לברכה היא קיימת גם היום, ומהווה את דרך ההתקשרות הסטנדרטית בין האדם לאל.

 

הופעתה של בת הקול לא קבועה, וגם איננה מושפעת מהקשרים סיבתיים קבועים או בנסיבות אחידות. מהשוואה של מקורות חכמנו זכרונם לברכה השונים מסתבר שבת הקול מופיעה לצרכים שונים, כגון צרכים מיידים ודחופים והקשרים ספציפיים, ולפעמים גם במצבים היסטוריים שאינם דחופים, וגם כאשר הופעתה לא מביאה לשינוי של המציאות‏. גם המקבל של דברי בת הקול משתנה, לרוב פונה בת הקול לאנשי עם ישראל, אך לפעמים מובאים דבריה בהקשר לגויים, ולעתים אפילו כלפי "צבאות השמים", מושג זה מתייחס למלאכים השונים. גם הדברים הנאמרים ואופיים לא אחיד, לפעמים הם בעלי אופי חיובי,ולפעמים בעלי אופי ושלילי‏. שינויים אלו בהופעותיה של בת הקול מצביעים על הפונקציונאליות שלה ככלי רב-תכליתי בידי האל, לשם העברת מסרים מגוונים לכל מיני גופים.

על פי המסורת היהודית, ראשית התגלות בת קול היא בתקופת שם ועבר‏, עוד בימי האבות. תקופת שם ועבר מייצגת בספרות חכמנו זכרונם לברכה את תקופת בית המדרש הראשון הנוסד על ידי בני אדם, והחכמים ראו בעצמם כממשיכי הדרך של שם ועבר. הקביעה שבת קול פנתה לשם ועבר יוצרת הפרדה בין ימי האדם הראשון, שבימיו הקישור בין האל לאדם היה באמצעים ברורים ודיבור ישיר, לבין הימים שבהם החל הקשור בין האל לילודי אישה במתווך הסטנדרטי של בת קול.

בתהליך זה יצרו חכמנו זכרונם לברכה קשר ישיר בינם לבין מה שהם מחשיבים כתחילתה של ההיסטוריה (בית מדרשם של שם ועבר). הקשר הזה, שנעשה גם באמצעים נוספים, היה נדרש לחז"ל ממספר סיבות, בעיקר לשם השוואה בין העבר להווה (בזמן חכמנו זכרונם לברכה).השוואה זו מקבילה לתפיסה הפסיכולוגית הקלאסית שמזהה את העבר כמציאות טובה יותר, תופעה זו מכונה ירידת הדורות. זו תחושה נפוצה במסורת היהודית, שבאה לידי ביטוי לא פעם אצל חכמנו זכרונם לברכה, למרות שיש גם הסתייגויות מהגישה הזו. ניתן למצוא עדות לתדירותה של הגישה המסתייגת כבר בפסוק "אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה". השוואה זו בין ימות החכמים לזמנים הקדמונים שימשה גם כתימוך וכחני נגד הצדוקים, והביאה לידי ביטוי את גישתם של החכמים שראו בעצמם כממשיכים האמיתיים של תרבות העבר. 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

צבי מרק, כל סיפורי ר' נחמן מברסלב - המעשיות, הסיפורים הסודיים, החלומות והחזיונות, ירושלים: מוסד ביאליק וידעות ספרים

יחיאל הררי, סודו של הרבי, הוצאת ידיעות ספרים, תל אביב

  1. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף קב, עמוד א
  2. Feldman Ron, “Fundamentals of Jewish Mysticism and Kabbalah”, Freedom, CA : Crossing Press

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות