עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הכדאיות הכלכלית של הרשות לשיקום האסיר (עבודה אקדמית מס. 9588)

‏290.00 ₪

 24 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 9588
סמינריון הכדאיות הכלכלית של הרשות לשיקום האסיר

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הכדאיות הכלכלית של הרשות לשיקום האסיר?

 

הרשות לשיקום האסיר (רש׳׳א) היא גוף ממשלתי, טיפולי- שיקומי, הפועל בפיקוח משרד הרווחה על פי חוק הרשות לשיקום האסיר. תפקידה הוא שיקומו של האסיר והחזרתו לחברה נורמטיבית.

בכדי להשיג מטרה זאת, רש״א פועלת בכמה מישורים:

1. נציגיה מגיעים לבתי הסוהר ומאבחנים את האסירים ומכינים להם תכניות שיקום לקראת שחרור שכוללות הכוונה אישית ותעסוקתית. רכזיה של רש״א מעבירים לאסירים סדנאות המכינות אותם לקראת שחרורם, בפרט הכנה לקראת השתלבותם בשוק העבודה. כמו כן הם מסייעים לשירות בתי הסוהר להעניק חינוך לאסירים.

2. כאשר האסיר משוחרר מהכלא, רכזיה של רש״א מלווים אותו עפ״י תכנית השיקום שלו. רוב האסירים משוקמים בתוך הקהילה תוך שילובם בחברה, במשפחה ובשוק העבודה בליווי תעסוקתי של הרכז. בכדי לשלבם בשוק העבודה, רכזיה של רש״א מגייסים מעסיקים ידידים בשביל האסירים המשוחררים. אסירים רבים משתתפים בקבוצות טיפוליות ביחד עם אסירים משוחררים אחרים עליהם אחראים הרכזים. יש גם אסירים המשוקמים מחוץ לקהילה בהוסטלים שהקימה רש״א ששילובם החברתי והתעסוקתי נעשה שם באופן מדורג יותר. הוסטלים כאלה קיימים בחיפה, ירושלים, באר שבע וראשון לציון. ההוסטלים נועדו לטיפול באסירים מכורים לסמים, בני מיעוטים, וטיפול משולב לאסירות אימהות וילדיהם.

3. רש״א מעניקה סיוע למשפחת האסיר בעת המאסר ולאחריו. בנוסף לילדים שמטופלים ביחד עם אמהותיהם, רכזיה של רש״א מפעילים קבוצות טיפוליות לנשים של אסירים משוחררים, וחונכות לילדי האסירים.

4. רש״א אחראית לגיבוש מדיניות לשיקום אסירים ארצית וכן על יצירת מודעות חברתית בנושא שיקום האסיר. בכך מקיימת רש״א סדנאות ביישובים בהם היא מגבירה את המודעות לצורך לעסור בשילוב האסירים המשוקמים בחברה ובקהילה.

החוק לשחרור על תנאי ממאסר, הטיל על רש״א לבצע תכניות לשיקום אסירים בפיקוח. תכניות שיקום אלה הם חובה לאסירים שמבקשים ניוקי שליש מתקופת מאסרם.[1] המדד העיקרי להצלחתה של הרשות לשיקום אסירים עפ״י הגדרת תפקידיה היא הורדת שיעור האסירים החוזרים לבתי הכלא לאחר שחרורם.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הרשות לשיקום האסיר

5. לוטן, אורלי. סקירה בנושא תכניות לשיקום אסירים, ירושלים: הכנסת- מרכז המחקר והמידע.

6. מ נחם הורוביץ, מנחם אמיר, בלהה שגיב, שיקום האסיר המשוחרר בקהילה, ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.

Sam brand and Richard price, The economic and social coast of crime, .7

(London: home office research department publish house,), p. 21.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות