עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון האקלברי פין מאת מארק טוויין – תרגום דיאלקטים (עבודה אקדמית מס. 9577)

‏290.00 ₪

120 עמודים. עבודה מספר 9577

עבודה אקדמית מספר 9577
סמינריון האקלברי פין מאת מארק טוויין – תרגום דיאלקטים

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי האקלברי פין מאת מארק טוויין?

 

ראשי פרקים

 תקציר 

 מבוא

 מארק טוויין

 האקלברי פין

 התרגומים לעברית

 דיאלקטים והתמודדות איתם בתרגום

 דיאלקטים וייצוגם בספרות

 פירוט הדיאלקטים בספר הנדון ומאפייניהם

 הבעייתיות בתרגום דיאלקטים והדרכים העקרוניות להתמודדות איתם  

 הנורמות בתרגום

 הסבר כללי של המושגים ׳נורמות׳ ו׳נורמות תרגומיות׳

 נורמות התרגום הספרותי לעברית ונורמת הלשון הגבוהה  תיאור הנורמות והשינויים

שחלו בהן משנות ה ועד ימינו

 נורמות של תרגום בספרות ילדים

 מתודולוגיה

 ניתוח התרגומים

 סיכום ומסקנות  

 רשימת מקורות  

 נספחים

 The Adventures of Huckleberry Finn/Mark Twain

 מארעות פין: סיפור/תרגם פ׳ הילפרן

 מארעות הקלברי פין/תרגם י׳ קרני

 היקלברי פין/תרגם פ׳ הילפרין

 הקלברי פין/תרגם אברהם בירמן

 הקלברי פין/ תרגם א׳ פישקין  

 הרפתקאות האקלברי פין/עיבד שרגא גפני

 הרפתקאותיו של האקלברי פין/תרגם אהרן אמיר

 עלילות הקלברי פין/ תרגם אוריאל אופק

 הוקלברי פין/תרגמה בינה אופק

 הרפתקאותיו של האקלברי פין/תרגם יניב פרקש  

 טבלת IPA (סימנים פונטיים)

 תקציר אנגלי IIV

 

נקודת המוצא לעבודה זו היא ההנחה שתרגום דיאלקטים הוא משימה מאתגרת למתרגם. הקושי בתרגום דיאלקטים הוביל אותי להתעניין בשאלה כיצד מתרגמים דיאלקטים שונים לעברית וכיצד מתמודדים עם דיאלקטים שאינם קיימים בשפה שלנו. בחרתי להתמקד בספר The Adventures of Huckleberry Finn, יצירתו המפורסמת של מארק טוויין. בספר מגוון דיאלקטים של שחורים ושל לבנים החיים בדרום האמריקני. דיאלקטים אלה, המובחנים זה מזה, אופייניים לאמריקה של, ואין להם מקבילה בעברית. לספר יש עשרה תרגומים שונים לעברית: התרגום הראשון הופיע והתרגום האחרון, בגרסה מוערת, יצא לאור. בעבודה זו בדקתי אילו אסטרטגיות נקטו המתרגמים בבואם להתמודד עם הדיאלקטים השונים המופיעים בספר: האם הם שמרו על קרבה למקור (אדקווטיות) או התאימו את התרגום לתרבות היעד (קבילות)? האם הם שמרו על ההבחנות בין הדיאלקטים או האחידו אותם? כדי לבחון זאת, בדקתי קטעים נבחרים מכל התרגומים של הספר לעברית. בהנחה שתרגום כפוף לנורמות, ולאור מחקרים קודמים על הנורמות שפעלו בתרגום הספרותי לעברית ועל השינויים שחלו בהן במרוצת הזמן, בדקתי גם אם המתרגמים פעלו לפי הנורמות ששלטו בזמן התרגום.

עבודה זו מתמקדת בדיאלקטים, אולם הדיון מתייחס גם להשמטות שבוצעו על-ידי המתרגמים השונים משום שהן מסייעות לזהות כיצד מתמקמים התרגומים באופן כללי על הציר שבין קבילות לאדקווטיות. בדיקת ההשמטות עוזרת גם להחליט אם התרגומים מיועדים למבוגרים או לילדים.

התיאוריות שעליהן התבססתי הן תיאוריות של תרגום לשון-דיבור בכלל ודיאלקטים בפרט וכן התיאוריה המעמידה במרכזה את מושג הנורמה. לצורך זיהוי הנורמות ששלטו של המאה ה-20 ואילך, נעזרתי במחקרים של טורי , ויסברוד, בן-שחר, דינור ובמחקרים נוספים שהתגלו כרלבנטיים לתחום הנורמות ולתרגום הדיאלקטים בהקשר של עבודה זו.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אבן-שושן, אי . מילון אבן-שושן, מחודש ומעודכן לשנות האלפיים, כרך ראשון (אותיות אי­די). ערך: משה אזר (עורך ראשי). ירושלים: הוצאת המילון החדש בע״מ.

אבן-שושן, אי . מילון אבן-שושן, מחודש ומעודכן לשנות האלפיים, כרך חמישי (אותיות פי­רי). ערך: משה אזר (עורך ראשי). ירושלים: הוצאת המילון החדש בע״מ.

Ben-Ari, N. "Didactic and Pedagogic Tendencies in the Norms Dictating the Translation of Children's Literature: The Case of Postwar German-Hebrew Translation". Poetics Today 13(1), 221-229.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות