עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ביקורת פנים רשויות מקומיות - רשות מקומית ואי התלות של מבקר עיריה (עבודה אקדמית מס. 9571)

‏290.00 ₪

23 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9571
סמינריון ביקורת פנים רשויות מקומיות - אי התלות של מבקר עיריה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי תהליך קבלת החלטות מבוקרות ברשות מקומית לאור מקרה פנימי של פעילות מבקר עיריית קריית ים?

 

תוכן עניינים

מבוא................................................................................................3 

מהי הביקורת הפנימית ברשות מקומית?..............................................................4-5

מבקר פנימי ברשות מקומית..........................................................6-7

היבטים מעשיים של אי תלות המבקר הפנימי........................................................8-9

מבקר עיריית קריית ים..............................................................................10

ניתוח ראיון..........................................................................................11-13

דיון ומסקנות........................................................................................14-15

ביבליוגרפיה..........................................................................................16

נספחים..............................................................................................17-21

 

 בישראל פועלות 265 רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), המופקדות על מתן כל השירותים המוניציפאליים וכן חלק מהשירותים הממלכתיים (חינוך ורווחה). היקף השירותים הרחב שנותנות הרשויות המקומיות לתושביהן וההיקף הגדול של תקציביהן מחייבים קיום בקרה וביקורת - הן פנימית והן חיצונית - על פעולותיהן של הרשויות המקומיות.[1]

מבקר פנימי הינו בעל תפקיד, האמון על בדיקת תקינות פעולותיו לארגון בו הוא משמש כמבקר. לכן שומה עליו להיות אובייקטיבי במידה מרבית. כל דבר העלול לפגוע באובייקטיביות זו ובמשוא הפנים, הינו פסול מעיקרו ויש למצוא דרך לנטרלו.

אחד האלמנטים אשר להם יכולה להיות השלכה שלילית על האובייקטיביות הוא הפגיעה בעיקרון של אי-תלות. למידת הישימות של העיקרון, עלולות להיות השלכות לכלל עבודתו של מבקר פנימי היקף ועומק בדיקותיו, אופני דיווח, הטיפול באמצעים וכו'.

בעבודתי ראיינתי את מבקר עיריית קריית ים, ישראל אוקרט. מרגע שכף רגלי נחתה בעירייה הייתה לי תחושה לא טובה לגבי יחס עיריית קריית לתפקיד המבקר. כאשר נכנסתי לבניין העירייה ושאלתי במודיעין לגבי הימצאו של משרד מבקר העירייה, הפנו אותי לבניין הספרייה, הממוקם בסמוך לעירייה, מרחק של 2 דקות הליכה. כשנכנסתי לבניין בקשתי הכוונה למשרד המבקר ולא הופתעתי ששיכנו אותו בקומה העליונה ביותר, בסוף המסדרון. נכנסתי לחדר והבנתי שתחושותיי לא הטעו אותי: חדר קטן ואפלולי, עם שולחן צר, כיסא אחד המוצב ליד השולחן לאורח והורגש החיסרון הרב במחשב בחלל החדר: לאור כל האמור לעיל הייתי צריכה לבחון את היבטי אי התלות של המבקר, אשר לפחות מבחינה חיצונית, נראים עגומים ביותר.

בעבודתי אסקור תחילה את חוק הביקורת הפנימית והליקויים שבו, ביקורת פנימית ברשויות מקומיות, היבטי אי התלות של המבקר ולאחר מכן ניתוח הראיון שערכתי עם מבקר עיריית קריית ים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ברדה, משה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מסמך רקע לקראת ישיבה בנושא: מעמד הביקורת הפנימית בישראל, מוגש לוועדה לענייני ביקרות המדינה

 

גלילי, יהודית, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ביקורת פנימית בפרלמנטים בעולם

 

דוח מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה,  דוח מס/1


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות