עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הטרדה מינית (עבודה אקדמית מס. 9570)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9570

סמינריון הטרדה מינית

שאלות המחקר

 מהן עמדות סטודנטים וסטודנטיות אודות תופעת ההטרדה המינית?

תוכן עניינים

מבוא

1. מקורה של הטרדה המינית

    1.1 מהי הטרדה מינית

    1.2 רקע

2. פניה השונים של ההטרדה המינית

    2.1 הטרדה מינית בעבודה

    2.2 הטרדה מינית בצבא

    2.3 הטרדה מינית במוסדות החינוך

3. בעד ונגד החוק

    3.1 בעד החוק

    3.2 נגד החוק

4. שאלת המחקר

5. השערות המחקר

6. שיטת המחקר

    6.1 אוכלוסית המחקר

    6.2 כלי המחקר

    6.3 הליך

7. תוצאות המחקר

8. דיון ומסקנות

9. סיכום

10. בבליוגרפיה

 

 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, ונכנס לתוקפו. מטרתו היא לאסור הטרדה מינית בכדי להגן על כבודו של האדם, חירותו ועל פרטיותו ובכדי לקדם את השוויון בין המינים ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית. לאחרונה, עלה על סדר היום נושא ההטרדה המינית והפך לנושא מרכזי ביחסי עבודה. אמנם הטרדות על רקע מיני נעשו גם בעבר, במקום העבודה ובמוסדות אחרים, אולם במשפט הישראלי לא הייתה התייחסות נפרדת המיוחדת לנושא זה. אין חולק, כי הטרדה מינית הייתה והנה מעשה אסור, אף בטרם נכנס החוק לתוקפו ( קמיר, עמ' 381 – 379 ).

הצעת החוק למניעת הטרדה מינית, שהוכנה ע"י הועדה למעמד האישה בראשות ח"כ יעל דיין, עברה קריאה ראשונה בכנסת. נושא ההטרדה המינית טופל עד כה במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לעניין יחסי עבודה בלבד. הצעת החוק החדשה היא הצעה גורפת, המגדירה הטרדה מינית, מקיפה תחומים רבים ואף כוללת דרכים למניעתה. ההצעה כוללת הרחבה לחוק הפלילי, ואוסרת הטרדה מינית לפי דיני הנזיקין, דיני העונשין ודיני העבודה. מאחר שלהטרדה מינית נלוות לעתים התנהגויות מטרידות נוספות- שמטרתן להפעיל לחץ על המוטרדת או להתנקם בה לשם הגנה – נכללות אלה בהגדרת התנכלות והן אסורות במפורש. החוק מכיר בכך, שלהטרדה מינית אופי מיוחד והנזק שנגרם פעמים רבות הוא לכבודה של המוטרדת, לביטחונה העצמי ולזכותה לאיכות חיים סבירה במסגרת העבודה או בכל מסגרת אחרת (ופנר, עמ' 9 – 6 ).

הטרדה מינית היא כל מעשה או התייחסות בעלי אופי מיני, הנכפים בניגוד לרצוננו, אינם נעימים לנו, או פוגעים בנו. הטרדה מינית היא כפייה של דרישות מיניות בלתי רצויות בהקשר של יחסים בין בעלי כוח בלתי שווה. הטרדה מינית מאופיינת כהתנהגות חד צדדית, הנעשית בניגוד לרצונה של המוטרדת (רדאי, עמ' 319).

עקב היות נושא ההטרדה המינית מרכזי, נדון וניבחן בעבודה זו מהי ההטרדה המינית, נסקור מספר סוגי הטרדות מיניות במקומות עבודה שונים, בעד ונגד החוק למניעת הטרדה מינית וננסה לאמוד את הידע ונכונות הידע הקיים בקרב סטודנטים וסטודנטיות בנושא תוך שימת דגש על השוני בין המינים.

מצגת הטרדה מינית

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

קמיר, א'. . מי מפחד מהטרדה מינית, ולמה?, הסניגור, סקירות מקצועיות, 19, עמ' 8 – 6.

קמיר, א'. . תגובה: "כשאת אומרת לא- למה את מתכוונת", שערי משפט, ב' (3), עמ' 319 – 317.

קרמניצר, מ' ולבנון, ל'. . האיסור הפלילי על הטרדה מינית- קידוש האמצעי ומחירו, שערי משפט, ב' (3), עמ' 292 –288.

רדאי, פ'. . מעמד האישה בחברה ובמשפט. ירושלים: שוקן עמ' 318-325.

Dubios, C. . An empirical examination of same- and other- gender sexual harassment in the workplace, Sex Roles: A Journal of Research, 11, 1–25.

Felton, L.A. . Recipients of unwanted sexual encounters among college students, College Student journal, 3, 1-6.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות