עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ליברליזם וחופש הביטוי של התקשורת אל מול הזכות לשם טוב, פרטיות וזכות הציבור לדעת (עבודה אקדמית מס. 957)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 957
עבודה אקדמית ליברליזם וחופש הביטוי של התקשורת אל מול הזכות לשם טוב, פרטיות וזכות הציבור לדעת

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חופש הביטוי של התקשורת אל מול הזכות לשם טוב?

תוכן עניינים

מבוא

פרק 1 - ליברליזם, שגשוג וחופש ביטוי

1.1 המגבלות על חופש ביטוי :

1.2 חופש הביטוי הליברלי בישראל לעומת ארה"ב

1.3 צריכת אמנות וליברליזם של השגשוג


פרק 2 - התקשורת וחופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית

2.1 זכות הציבור לדעת.

2.2 הגבלות על חופש העיתונות במדינת ישראל. - מדינה ליברלית משגשגת

2.3 כיצד מגבילים את כוחה של התקשורת בישראל?

2.4 אתיקה בתקשורת

2.4 אחריות התקשורת

2.5 גבולות הסיקור התקשורתי.


פרק 3 : חופש העיתונות והזכות לפרטיות .

3.1 חופש העיתונות :

3.2 חוק חופש העיתונות .

3.3 חוק הגנת הפרטיותפרק 4 : הזכות לשם טוב .

4.1 הזכות לשם טוב מהי?

4.2 מקור הזכות לשם טוב.

4.3 פגיעת התקשורת בזכות לשם טוב


פרק 5 : חוק איסור לשון הרע.

5.1 המושג לשון הרע :

5.2 מה נחשב "לשון הרע"?

5.3 כיצד ניתן להתגונן בפני תביעת לשון הרע?

5.4 תחילתה של הגנת תום הלב בפסיקה .

5.5 הרחבת ההגנות לתקשורת

5.6 הגנת סעיף 15(2) לחוק ותחולתה על פרסומים עובדתיים לציבור הרחב.

5.7 מהם אותם תנאים אשר בהתקיימם יוכל כלי תקשורת ליהנות מהגנה לפי סעיף 15(2) לחוק ביחס.

5.8 הבעייתיות של ההגנות בחוק לשון הרע


פרק 6 : איזון בין חופש הביטוי והזכות לשם טוב.

6.1 כיצד נוצר האיזון בין חופש הביטוי והזכות לשם טוב?

6.2 האיזון הראוי.

סיכום ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית.


לפי הליברליזם של השגשוג החברה צריכה לאפשר לכל אדם, באשר הוא אדם, לתת ביטוי מלא לדעותיו ולתכונותיו האישיות, לטפח ולפתח עד הגבול האפשרי את האני שבו. במהלך העבודה היו לי לא מעט דילמות איזו זכות היא עדיפה ,הדילמה היא מתי להעדיף את זכות התקשורת והאם מן הראוי להרחיב את ההגנה לתקשורת? דילמות שבהם הסבירות ששני המקרים של חופש הביטוי והזכות לשם טוב היא סבירות גבוהה. או לחילופין הזכות לשם טוב של האדם .  

ולכן יש לבחון, כיצד באה לידי ביטוי חירותו של הפרט להתבטא בחברה של שגשוג ליברלי, ואם אופן מימושה אכן משרת את האינטרסים שבבסיס הזכות. לכאורה, מעמדה של הזכות חזק משהיה אי-פעם - לאחר שעמדה במבחני איזון שונים, מבחנים, שאותם הולידה מציאות-חיים מורכבת, שבה ההגנה עליה מתנגשת בזכויות נוספות.

 לדעתי, עיתונות שלוחת רסן לא רק תוביל לפגיעה בלתי מוצדקת בשמם הטוב ובפרטיותם של אנשים הגונים, אלא שיהיה זה גם שירות טוב לתכליתה האמיתית של עיתונות חופשית בחברה דמוקרטית. הפצת כזבים וחצאי אמיתות אינה משרתת את השיח הציבורי ואינה מקדמת אותו. פעמים רבות, היא אף תפגע בשיח הציבורי ותעוות אותו. בהיעדר איזונים ובלמים מתאימים, לא מן הנמנע שיינתן משקל רב מדי לתכליות אלה על חשבון זכויות הפרט והאינטרס הציבורי כאחד.

הפסיקה חזרה וקבעה כי חופש הביטוי מהווה חלק בלתי נפרד מהזכות לכבוד, אנו עדים למסורת משפטית רבת שנים, הרואה בחופש הביטוי חירות חוקתית הנגזרת מערכיה היסודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בין חירות הביטוי לבין הדמוקרטיה יש יחסי גומלין - הדמוקרטיה היא תנאי הכרחי לחופש הביטוי וחופש הביטוי מעניק תוכן לדמוקרטיה.  

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

מנחם מאוטנר "ליברליזם בישראל: 'האדם הטוב', 'האזרח הרע' והשגשוג האישי והחברתי" עיוני משפט לו 7 ,16

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

ביבליוגרפיה לדוגמא:
העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת