עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ראיונות עיתונאיים פוליטיים בערבית לעומת בעברית (עבודה אקדמית מס. 9566)

‏290.00 ₪

163 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9566
סמינריון ראיונות עיתונאיים פוליטיים בערבית לעומת בעברית

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי ראיונות עיתונאיים פוליטיים?

 

תוכן העניינים:

 

1. תקציר   עמ' 5

2. מבוא     עמ' 6

3. סקירת ספרות   

3.1. הראיונות באנגלית    עמ' 7-8  

3.1.1. ניטראליות    עמ' 8-9

3.2. דימוי חברתי     עמ' 9-10

3.3. מהי "שאלה" ומהי "תשובה"   עמ' 10-11

3.4. רב משמעות     עמ' 11

3.5. הראיונות בעברית    עמ' 11

3.5.1. אתגור     עמ' 11-12

3.5.2. עימות טלוויזיוני    עמ' 13

3.6. הנאום הפוליטי בעברית    עמ' 13

3.7. עקיפות      עמ' 13-14

3.7.1. אירוניה    עמ' 14

3.8. השוואה בין ערבית ועברית   עמ' 14-15

3.9. סוגי שיח שונים בערבית  

3.9.1. הנאום הפוליטי בערבית   עמ' 15-16

3.9.2. דיווח החדשות בערבית   עמ' 16

4. שיטת המחקר    

4.1. הקורפוס     עמ' 17-18 

4.1.1. תקפות ההשוואה    עמ' 18-19

4.2. ערוץ הטלוויזיה "אלג'זירה" וערוץ 1 

4.2.1. ערוץ הטלוויזיה "אלג'זירה"   עמ' 19-20

4.2.2. ערוץ 1    עמ' 21

4.3. הקלטות ותעתוק    עמ' 21-22

4.4. מהלך המחקר    

4.3.1. סכמת הקידוד    עמ' 22-23

4.3.2. יחידת הניתוח    עמ' 23-24

4.5. שיטת הניתוח ומושגי יסוד   עמ' 24-25

5. נקיטות עמדה מפורשות    עמ' 26

5.1. נקיטות עמדה מפורשות בפתיחת הריאיון   עמ' 26

5.1.1. נקיטות עמדה בפתיחה בערבית  עמ' 26-35

5.1.2. נקיטות עמדה בפתיחה בעברית  עמ' 35-37

5.2. נקיטות עמדה מפורשות במהלך הריאיון  עמ' 37

5.2.1. נקיטות עמדה במהלך הריאיון בערבית עמ' 37-43

5.2.2. נקיטות עמדה במהלך הריאיון בערבית עמ' 43-48

6. הערות מטה פרגמאטיות    עמ' 49-50

6.1. הערות מטה פרגמאטיות על ניהול השיח  עמ' 51

6.1.1. הערות על ניהול השיח בערבית  עמ' 51-62

6.1.2. הערות על ניהול השיח בעברית  עמ' 62-69

6.2. הערות מטה פרגמאטיות על כללי שיתוף הפעולה עמ' 69-70

6.2.1. כלל האיכות בערבית   עמ' 70-81

6.2.2. כלל האיכות בעברית   עמ' 81-83

6.2.3. כלל הכמות בערבית   עמ' 83-87

6.2.4. כלל הכמות בעברית   עמ' 88-90

6.2.5. כלל הקשר בערבית   עמ' 90-102

6.2.6. כלל הקשר בעברית   עמ' 102-106

6.2.7. כלל האופן בעברית   עמ' 106

7. ניסוח מחדש      עמ' 107

7.1. הבהרת דברי המרואיין    עמ' 107-108

7.1.1. הבהרות בערבית   עמ' 108-117

7.1.2. הבהרות בעברית   עמ' 117-120

7.2. ייצוג עמדת המרואיין    עמ' 120-121

7.2.1. ייצוג עמדת המרואיין בערבית  עמ' 121-147

7.2.2. ייצוג עמדת המרואיין בעברית  עמ' 147-149

8. סיכום      עמ' 150-151

9. מקורות

9.1. מקורות ראשוניים    עמ' 152

9.2. רשימה ביבליוגרפית    עמ' 152-160

10. נספח      עמ' 161-162

11. תקציר באנגלית     עמ' 163

 

עבודה זו בוחנת דפוסי התערבות של מראיינים בראיונות פוליטיים בערבית ובעברית המעמתים בין שני מרואיינים. היא מציעה תשובה לשאלה: האם המראיין מחלק תמיכה ואתגור באופן שווה בין המרואיינים? הניתוח מבוסס על קורפוס הכולל ראיונות ששודרו בתכניות ערב בתחנת הלווין "אלג'זירה" המשדרת מקטר ובערוץ 1 של רשות השידור בישראל. בכל תכנית מראיין אחד ושני מרואיינים המייצגים השקפות פוליטיות מנוגדות. התכניות הן "אלאתג'אה אלמעאכס", מילולית: הכיוון הנגדי, ו"בין הכותרות", והמראיינים הם פיצל אלקאסם ובן כספית בהתאמה. בקורפוס ארבעה ראיונות בכל שפה, ובהם 3408 תורות בערבית ו-1157 תורות בעברית.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

עמיר, ע', מיצובו השיחתי והעצמי של המראיין בריאיון החדשותי ברדיו: דפוסי שליטה ומעורבות

 (כותרת זמנית), בהכנה.

 

שיבי, ש', נלחמת ברשות, ידיעות אחרונות, עמ' 8. 

 

שכניק, ר, המופע של ג'ו שמו, ידיעות אחרונות – מוסף "7 לילות" עמ' 4-5, 29.

Auter, P., M. M. Arafa & K. Al-Jaber, Who is Al Jazeera's Audience? Demographics and Psychographics of an Arab Satellite News Network, in:

 (accessed on ).http://www.tbsjournal.com/auter.htm

 

Bavelas, J. B., Black A., Bryson, L. & J. Mullett, Political Equivocation: A 

 Situational Explanation, Language and Social Psychology,7: , pp.137-145.

 

Blakemore, D., Restatement and Exemplification: A Relevance Theoretic

 Reassesment of Elaboration, Pragmatics & Cognition, 5: , pp. 1-19.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות