עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון קהילה וירטואלית מקומית וטכנולוגיות מידע (עבודה אקדמית מס. 9565)

‏290.00 ₪

107 עמודים. עבודה מספר 9565

עבודה אקדמית מספר 9565
סמינריון קהילה וירטואלית מקומית וטכנולוגיות מידע

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי קהילה וירטואלית?

 

תוכן עניינים

 

1. מבוא. 

2. סקירת ספרות. 

2.1 קהילה בעידן המודרני: תופעה מרחבית או תופעה חברתית? 

2.2 קהילה כרשת חברתית. 

2.3 תקשורת מתווכת מחשב והשפעותיה על החברה 

2.4 קהילות נתמכות מחשב. 

2.5 תקשורת מתווכת מחשב ככלי קהילתי-מקומי. 

3. השערות המחקר. 

4. שדה המחקר. 

4.1 ניתוח תוכן המסרים. 

4.2 רשימת התפוצה ברמת בית שמש 

4.3 רשימת התפוצה במודיעין 

4.3 רשימת התפוצה במודיעין 

4.4 אפיון המימד הוירטואלי-מקוון של הקהילות 

4.4 אפיון המימד הוירטואלי-מקוון של הקהילות 

5. שיטת המחקר. 

5.1 אוכלוסיית המחקר והמדגם 

5.2 כלי המחקר 

5.3 משתני המחקר. 

6. ממצאי המחקר. 

6.1 תאור המדגם. 

6.2 בדיקת השערות המחקר. 

6.3 מודלים לניבוי משתני המחקר. 

7. דיון ומסקנות. 

8. רשימת מקורות. 

 

תרשים מספר 1: המודל התיאורטי .

תרשים מספר 2: התפלגות ההודעות לפי נושאים – רמת בית שמש.

תרשים מספר 3: התפלגות הודעות לפי נושאים – מודיעין.

תרשים מספר 4: התפלגות ההודעות לפי נושאים בשתי הרשימות.

תרשים מספר 5: התפלגות הודעות התגובה על פי נושאים בשתי הרשימות.

איור מספר 6: התפלגות ההודעות המתייחסות למימדי תקשורת שאינם מקוונים

תרשים מספר 7: התפלגות מגוון השימושים ברשימות התפוצה בכלל המדגם

תרשים מספר 8: השוואת התפלגות מגוון השימושים ברשימת התפוצה בין הרשימות

תרשים מספר 9: סכמת המודל התיאורטי.

 

השפעתם של שינויים טכנולוגים על החברה האנושית נמצאת במוקד הדיון הסוציולוגי מראשיתו. לנגד עיניהם של ראשוני התאורטיקנים עמדו המהפכה התעשייתית, תהליכי העיור שבעקבותיה והשלכותיהם על אופי ההתקשרויות החברתיות, המוסדות החברתיים והמבנים הקהילתיים בחברה העירונית המתהווה. השינויים מרחיקי הלכת וחוסר הבהירות שנלווה להם, הולידו ראייה קוטבית של טיפוסים אידיאליים מנוגדים: מחד, תפיסה רומנטית של החברה המסורתית, המאופיינת בסולידריות מכנית וביחסים חברתיים ראשוניים על פי מודל הגמיינשפט, ולמולה תיאור קודר של החברה העירונית, המאופיינת בסולידריות אורגנית וביחסים חברתיים משניים, על פי מודל הגזלשפט. 

החל ממחצית המאה העשרים התגבשו מודלים נוספים לבחינת תופעת הקהילה העירונית המודרנית, שאינם קוטביים ושיפוטיים כקודמיהם. ההתקדמות המשמעותית שחלה בעשורים האחרונים בטכנולוגיות התחבורה והתקשורת, סייעה להסיר את החסמים המרחביים שהגבילו את הפרט לקיום יחסים חברתיים במרחב גיאוגרפי תחום ומצומצם. לאור התפתחויות אלה, מציעים המודלים המאוחרים לחקר קהילות שלא לראות את הקהילה כתופעה מרחבית אלא כתופעה חברתית, וככזו לנתחה במושגים השאולים מתיאוריית הרשתות החברתיות. 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Allen, B. J.  ‘Gender and Computer Mediated Communication’ Sex Roles Vol. 32. Pp. 557-563.

Anderson, R. H, Bikson, T. K., Lew, S. A. and Bridger, M. M. ‘Universal access to e-mail: Feasibility and Social implications’ (Rand report MR-650-MF). Santa Monica, CA: Rand corporation. 

Bosnjak, M. and Titen, T. L.  ‘Classifying Response Behaviors in Web-based Surveys’ Journal of Computer-Mediated Communication Vol. 6(3).

Brunner, C. and Bennett, D.  ‘Technology and Gender: Differences in Masculine and Feminine

Views’ NASSP Bulletin Vol. 81. Pp. 46-52.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת