עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון נזק לא ממוני והקודקס האזרחי (עבודה אקדמית מס. 9557)

‏290.00 ₪

32 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9557
סמינריון נזק לא ממוני והקודקס האזרחי

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי נזק לא ממוני והקודקס האזרחי?

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

קודקס ישראלי 5

נזק לא ממוני 14

תאונות דרכים ונזק שאינו נזק ממון בנזיקין 14

פיצויים בגין נזקי גוף לא ממוניים.. 15

הערכת נזקי גוף שאינם ממוניים.. 15

הסדר הפיצוי בדין 17

נזק טהור. 22

הצעת חוק דיני ממונות נזק לא ממוני 23

היעדר מתאם בין חומרת העוולה לתרופה הנפסקת בגינה. 24

דין רצוי 24

כיצד תתפתח בעתיד הפסיקה בנושא נזק בלתי ממוני?. 24

שאלת גובה הפיצוי 25

ככונת זדון וגרימת נזק בלתי ממוני 26

סיכום.. 27

ביבליוגרפיה. 29

 

עבודה זו תעסוק בנזק לא ממוני והקודקס האזרחי.

באופן כללי, השוני המהותי בין אסופת חוקים לבין קודקס הינו שלמרות שמבחינת התוכן כל פרקי אסופת חוקים נמצאים גם בקודקס (ולהיפך) כל מה שיש בקודקס קיבל משמעות על פי החוק עוד לפני שהקודקס נעשה. אז מהו בדיוק ההבדל? כדי להשיב על השאלה נבחן תחילה את האידיאל שהוביל למבול הקודקסים ביבשת האירופית בשעה שנעשו. דובריו של אידיאל זה דיברו בקול רם, צלול וברור, ואין ספק כי מעשה ידיהם נועד להגשים את האידיאל שהם האמינו בו. אמירה צלולה זו גם מבהירה מדוע לא היה אפשר להגשים את האידיאל על-ידי חקיקה "שגרתית" של חוקים ספציפיים. כדי לעבור אל האידיאל שהנחה את אבות הקודקס הישראלי, עלינו לדלג על-פני כמאה שנה במנהרת-הזמן - מסוף המאה התשע-עשרה, כאשר קדחת הקודקסים החדשים שככה ביבשת האירופית, ועד לתחילתה של המאה העשרים ואחת, כאשר היא שבה וגאתה במקומותינו. למרבית ההפתעה, הרטוריקה של אז והרטוריקה של היום אינן שונות זו מזו בקווי-המתאר הכלליים שלהן. מי שהכינו את חוק דיני ממונות[1] עודם משתמשים בכלֵי שיח שאינם נבדלים באופן מהותי מאלה שאפיינו את המאמינים באידיאל הקודקסי שהציף את אירופה לפני כמאתיים שנה. בעבודתנו נצא מנק' הנחה שאותם אנשים התכוונו למה שהם אומרים וכי, עדיין, האנשים הללו כיוונו לאותם שאיפות של הדור הישן[2].

עבודה זו מתחילה בהגדרת הקודקס האזרחי בכלל והישראלי בפרט ואז תגדיר בנפרד מהו נזק לא ממוני ולבסוף כיצד הקודקס החדש רואה נזק לא ממוני.

עבודה זו עסקה בנזק לא ממוני והקודקס האזרחי. כדי לעבור אל האידיאל שהנחה את אבות הקודקס הישראלי, עלינו לדלג על-פני כמאה שנה במנהרת-הזמן - מסוף המאה התשע-עשרה, כאשר קדחת הקודקסים החדשים שככה ביבשת האירופית, ועד לתחילתה של המאה העשרים ואחת, כאשר היא שבה וגאתה במקומותינו. למרבית ההפתעה, הרטוריקה של אז והרטוריקה של היום אינן שונות זו מזו בקווי-המתאר הכלליים שלהן. מי שהכינו את חוק דיני ממונות[1] עודם משתמשים בכלֵי שיח שאינם נבדלים באופן מהותי מאלה שאפיינו את המאמינים באידיאל הקודקסי שהציף את אירופה לפני כמאתיים שנה. בעבודתנו נצא מנק' הנחה שאותם אנשים התכוונו למה שהם אומרים וכי, עדיין, האנשים הללו כיוונו לאותם שאיפות של הדור הישן[2].

נזק בלתי ממוני הוא נזק גופני בלתי מוחשי, שאינו מתלווה לנזק פיסי ואינו מתבטא בחיסרון כיס, לדוגמה: כאב וסבל, אובדן הנאות חיים, פגיעה בשם הטוב וצער. נזק בלתי ממוני טהור הוא מקרה פרטי של נזק, שהוא אחד מיסודותיה של העוולה הנזיקית הקלאסית. לפי הגישה הקלאסית לדיני הנזיקין נזק בלתי ממוני אינו בר פיצוי, אם כי במהלך המאה האחרונה התפתחה תפיסה המבקשת להכיר גם בנזק זה כנזק שניתן לקבל בעדו פיצוי[3].

בהצעת הקודיפיקציה[4], מופיעה ההגדרה למונח "נזק גוף" בסעיף 6 להצעה, בעוד שהגדרה למונח "נזק" נעדרת ממנה לחלוטין. פירוש הדבר הוא שאם ההצעה תתקבל, לא תהיה עוד מסגרת חוקית ממשית לקביעה מה נכלל במונח "נזק". לעובדה זו עשויה להיות השפעה מרחיבה על פרשנות המונח, שכן בהיעדר הגדרה בחוק יוכלו בתי המשפט לפרש כרצונם, עלפי השכל הישר או שיקולי מדיניות, מה נחשב ל"נזק". מאידך, בתי המשפט הרחיבו עד מאוד את ההגדרה גם בהינתן בסיס קיים בחוק ולפיכך לא בהכרח תהיה להיעדר ההגדרה בחוק משמעות מרחיקת לכת.

סעיף 13 לחוק החוזים תרופות[5] קובע שכאשר הפרת החוזה גורמת לנפגע נזק בלתי ממוני, בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין[6]. הצעת החוק מחילה הוראה זו על כלל דיני החיובים, לרבות חיובי הנזיקין בסעיף 563 להצעה. האיחוד עם דיני החוזים מביא לכך שביחס לפיצויים בגין נזק לא ממוני הנובעים מנזק גוף, קמה זכות שבדין לפיצויים[7], בעוד שלגבי נזק בלתי ממוני זכותו של הנפגע כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר יכריע בהתאם לנסיבות העניין. דברי ההסבר להצעת החוק מציינים כי בכך ניתן לראות משום הכרה חוקית מפורשת בפיצויים בגין נזק בלתי ממוני בדיני הנזיקין. [8]

עבודה זו התחילה בהגדרת הקודקס האזרחי בכלל והישראלי בפרט ואז הגדירה בנפרד מהו נזק לא ממוני ולבסוף כיצד הקודקס החדש רואה נזק לא ממוני.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

שלו ג, אדר י. "דיני חוזים – תרופות: לקראת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי"

 אדר י. מדוע נכון לאחד את התרופות בחוזים ובנזיקין?  משפטים לו 3 357

 

Aharon Barak "The Tradition and Culture of the Israeli Legal System" in European Legal Traditions and Israel (Jerusalem, Alfredo M. Rabello ed., ) 473, 483

(Roger Pearson Voltaire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom (New York


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות