עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סקר אינטרנט, אנונימיות סקרים של אינטרנט,שיטות מחקר,כמותני,הרצת שאלונים באינטרנט (עבודה אקדמית מס. 9535)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 9535
סמינריון סקר אינטרנט, אנונימיות סקרים של אינטרנט,שיטות מחקר,כמותני,הרצת שאלונים באינטרנט

 

שאלת מחקר : מהי השפעת האנונימיות על שיעור טעויות תשובה, אי השבה ואיכות התשובה בעת השבה על סקר אינטרנטי העוסק בנושא רגיש  ?

 

תוכן עניינים

1.מבוא. 3

2.רקע תיאורטי 4

2.1.דגימה.. 4

2.1.1.הדגימה ההסתברותית.. 4

2.1.2.הדגימה הלא הסתברותית.. 4

2.1.3.אינטרנט כשיטת דגימה לא הסתברותית.. 5

2.2.טעות הסקר הכוללת.. 7

2.2.1.שונות והטייה.. 7

2.2.2.ההטייה בסקרים.. 7

2.2.3.הטיות בסקרי האינטרנט. 9

2.3.שאלות רגישות בסקרים.. 11

2.3.1.מבוא. 11

2.3.2.מהן שאלות רגישות.. 12

2.3.3.הטייה בשאלות בנושאים רגישים.. 12

2.3.4.אנונימיות וסודיות בסקרים.. 13

2.3.5.המחקר הנוכחי 16

3.שיטת המחקר. 17

3.1.המדגם.. 17

3.2.השאלון 18

4.הצגת הממצאים.. 20

4.1.אחוזי ההחזר של השאלונים.. 21

4.2.טעויות אי תשובה.. 21

4.3.טעויות תשובה.. 23

4.4.איכות התשובה לשאלה הפתוחה.. 25

5.דיון ומסקנות.. 26

5.1.אחוזי ההחזר של השאלונים.. 26

5.2.טעויות אי תשובה.. 27

5.3.טעויות תשובה.. 28

5.4.איכות התשובה לשאלה הפתוחה.. 29

6.סיכום ומסקנות.. 30

7.ביבליוגרפיה.. 31

.8נספחים.. 33

8.1.השאלון האנונימי 33

8.2.השאלון עםההזדהות.. 35

 

האינטרנט כמדיית -תקשורת, התגלה כאמצעי נוח בעבור חוקרים בכלל וחוקרי התנהגויות בפרט, עד כה היה נהוג -להניח כי המדיה עדיין איננה נפוצה דיה ע"מ שניתן יהיה לבצע באמצעותה מחקרים על אוכלוסיות נרחבות.

כיום, מספר -המשתמשים באינטרנט בעולם צובר תאוצה משנה לשנה, נאמד מספרם של בעלי גישה רציפה --לשירותי האינטרנט בכ2.5  מיליארד ומספר זה עולה בכל שנה בשל מגוון ההזדמנויות אותן מציעה הרשת וכן בשל הפיכתה לזמינה עבור מרבית האוכלוסיות, גם באלמנט הפיזי של נוכחותה וגם -באלמנט הפיננסי של מחירי השימוש.

 

חוקרים רבים -עושים -שימוש במדיה זו כיוון שכשיטת איסוף נתונים היא נוחה וזולה מאד יחסית לשיטות אחרות, -השיטה מנצלת את יתרונות האוטומציה בסקרים ואת יתרונות המילוי העצמי הדיסקרטי (Fricker et al.), ניתוח הנתונים יכול להתבצע בצורה אוטומטית ומהירה וכן הממשק לנחקר -נעים ואמין, גם ללא נוכחות המראיין.

יחד עם זאת, -האינטרנט, לעומת הטלפון למשל, הינו מדיה חדשה יחסית ומשכך קיימים מספר מועט של -מחקרים הבודקים ועומדים את יעילותו ככלי מחקר, ככלי מחקר, אוצר בתוכו האינטרנט -בעיות תוקף ואמינות שונות עליהן אדון בפרקים הבאים.

מטרת -מחקר זה היא לבדוק את השפעת האנונימיות על טעויות תשובה ואי תשובה  של הנחקרים בעת -מילוי שאלון בנושאים רגישים באמצעות האינטרנט וכן את אחוז ההחזר לשאלונים הללו, לצורך ביצוע -המחקר אעזר במחקרים שונים המתארים את השפעת האנונימיות על טעויות תשובה ואי -תשובה בנושאים רגישים, במחקרים העוסקים באחוזי החזר לשאלונים, ומחקרים המתארים -גישות שונות לביצוע שאלונים באינטרנט.

מחקר זה מתעתד למצוא את ההבדלים הקיימים בין נחקרים המובטחת להם אנונימיות בעת מילוי -שאלונים באינטרנט בנושאים רגישים ובין אלו להם האנונימיות איננה מובטחת אלא רק הסודיות.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

  1. בייט מרום רות. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. האוניברסיטה הפתוחה.

 

  1. Bjarnason T., Adalbjarnardottir S. "Anonymity and confidentiality in school surveys on alcohol, tobacco, and cannabis use", Journal of Drug issues, Vol. 30, pg. 335.

 

  1. Couper M. "Web surveys: A review of issues and approaches", Public Opinion Quarterly, Vol. 64, pg. 464.

 

  1. De-Vaus, D.  "Finding a sample", De Vaus D., Surveys in social research, ch.5, London: Allen & Unwin, pg. 52-69.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת