עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אלימות כלפי נשים - שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים- נתונים, טבלאות, ממצאים, אנשי חוק (עבודה אקדמית מס. 9531)

‏390.00 ₪

37 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9531
סמינריון איכותני אלימות כלפי נשים -  שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים-  ראיונות עם אנשי חוק

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי שיעורי החשיפה לאלימות נגד נשים?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירת ספרות

פרק א: סוגי אלימות

1.1   סקירת האלימות

1.2   אלימות במשפחה

1.3   אלימות כנגד נשים

1.4   האישה המוכה

1.5   זוגיות אלימה ומאפייניה

פרק ב': המשטרה ביחס לאלימות כלפי נשים

2.1  השינוי ביחס המשטרה לנשים.

פרק ג': רקע: טיפול בגברים אלימים

3.1 תוכניות לטיפול בגברים אלימים

3.2 הקשר של מערכת המשפט ותופעת אלימות כנגד נשים.

פרק ד': השינוי שחל במשטרה

פרק ה': מתודולוגיה.

פרק ו': ממצאים  

פרק ז': דיון

פרק ח': סיכום

ביבליוגרפיה

 

תופעת האלימות כלפי נשים בישראל נחשפה בעת האחרונה במלוא חומרתה, למרות כל המאמצים הנעשים למיגור התופעה, אלמנט זה עדיין קיים ברוב החברות וכמו כן גם בחברה הישראלית שלנו כיום.

במחקר הנוכחי מבוצעת הערכה של ממידי אלימות זו באמצעות בדיקת שיעורי החשיפה לאלימות תוך כדי תשאול אנשי חוק העובדים למען השלום הביטחוני. בנוסף מבקש המחקר לברר אם ניתן לצייר דיוקן של מי שמועדות לחוות פגיעה כלשהי, או שיש אמת בטענה התיאורטית והקלינית הגורסת כי אין כל פרופיל אופייני לנפגעות אלימות זו ושהמשותף לכולן הוא רק עצם היותן נשים? הממצאים מתעדים שכיחות גבוהה של מקרי אלימות והטרדה בקרב האוכלוסייה הישראלית, הזהים בשיעורם לנתונים מקבילים בארצות המערב. כמו כן מתברר שאין כל הבדל בין נפגעות האלימות הפיזית לבין נשים שלא נחשפו לאלימות זו בכל המדדים שנבדקו במחקר הנוכחי, דהיינו, בטחון עצמי, עבודה, סטאטוס ותפיסות מגדריות סטריאוטיפיות. ניתן לראות בכך אישוש מסוים לטענה בדבר העדר פרופיל אופייני משותף לכלל קורבנות האלימות. 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הרצוג, ח', חזן, נ', קרצ'ק, ה' .(2017)."מדד המגדר- אי שוויון מגדרי בישראל". מכון ון ליר בירושלים.

 

יסעור-בורכוביץ דלית . אלימות אינטימית: עולמם הרגשי של גברים מכים. פרק שני, "שלוש התמות בנרטיבים של גברים מכים", עמ' 24-97.

 

משטרת ישראל, טיפול המשטרה בתלונות נשים נגד בעליהן על הכאות, ס' ראש אח"ק, מטא"ר, ה', ירושלים.

 

מזרחי, ש. אלימות כלפי נשים. הכנסת: מרכז המחקר והמידע: 1-16

 

Justice Canada, Final Report of the ad hoc Federal-Provincial-Territorial Working Group Reviewing Spousal Abuse Policies and legislation, April  in: www.doj.ca, retrieved: March 6th, .

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות