עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון המעצר עד תום ההליכים המשפטיים, דיני מעצר (עבודה אקדמית מס. 9522)

‏290.00 ₪

32 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9522
סמינריון מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מעצר עד תום ההליכים המשפטיים?

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

פסקת ההגבלה. 4

המתח בין מטרות החוק השונות. 5

העיקרון של שיוריות המעצר. 6

ביטול מעצר החובה. 7

עקרון העדיפות של הצו השיפוטי 9

סמכויות. 10

סמכות מקומית. 10

סמכות עניינית. 11

כלל ההמשכיות. 11

תקופות המעצר ומניינן 12

תחילת המעצר וסיומו 12

קיצור תקופת מעצר ללא צו 14

קיצור תקופות מעצר נוספות. 17

עילות המעצר. 17

מעצר בצו לפני הגשת כתב-אישום.. 17

מעצר עד לתום ההליכים.. 19

מעצר ללא צו שופט. 20

פרשנות העילות של מעצר המנע. 21

בעלי סמכות מעצר. 22

שחרור ושחרור בערובה. 22

שחרור על-ידי השוטר העוצר. 23

שחרור בערובה בתחנת המשטרה. 23

שחרור בערובה בבית-המשפט. 24

עיכוב. 24

עיכוב במקום.. 25

עיכוב לצורכי חקירה. 27

תנאי המעצר. 28

סיכום.. 30

ביבליוגרפיה. 31

 

עם כניסת חוק המעצרים לתוקף, פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],  וחסד"פ הם שהכילו את דיני המעצר והעיכוב העיקריים[1]. בחקיקת חוק המעצרים ביקש המחוקק בראש ובראשונה לפרוע את השטר עליו חתם כשכונן חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו[2]. בעיקר מקוימת הבטחתו של המחוקק הקבועה בסעיף 5 לחוק-היסוד, לפיה "אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת". אומנם, החוק החדש מבוסס על הנוסח שהציעה הוועדה לסדר דין פלילי (אמצעים משטרתיים) בראשותו של השופט דב לוין,[3] שהחלה את עבודתה עוד , כשהיא עצמה מתבססת על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (אמצעים משטרתיים) שהגיש השופט ד"ר דן ביין [4] כמעט עשור שלם לפני חקיקת חוק היסוד; עם זאת, חקיקת חוק-היסוד חוללה שינוי באופיו של חוק המעצרים המתוכנן, מחוק טכני משהו, שעיקרו אמצעים משטרתיים (כפי שעולה גם משמו הראשוני), הוא נהפך לחוק מהותי יותר, המבקש, קודם לכל, לשמור על זכויות הפרט בדרך של הגבלת הסמכויות של גורמי אכיפת החוק[5].

השוואה בין דו"ח הוועדה ונוסח תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (אמצעים משטרתיים), התשנ"ג-[6], לבין נוסח הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - עיכוב, מעצר ושחרור), התשנ"ה-[7], לבין נוסחו הסופי של החוק, מדגימה זאת יפה.

בעוד שבדו"ח ובתזכיר אין כל אזכור למושגים "כבוד האדם", "זכויות הפרט" ו"חירות האדם", לא בנוסח החוק המוצע ולא בעיקריו המבוארים, בדברי ההסבר להצעת-החוק כבר נאמר מפורשות:

"מאחר שעיקרה של הצעת חוק זו ענינו הגבלת חירותו של הפרט, מונחית ההצעה על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו (להלן - חוק היסוד), ותנאי סעיף 8 שבו, באשר לערכים הולמים, התכלית הראויה והמידה שאינה עולה על הנדרש."

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 בג"צ  הופרט נ' "יד ושם", רשות הזכרון לשואה ולגבורה, פ"ד מה(3) 353, 363.

 בג"צ  כלל חברה לביטוח בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד מח1) 441, 462;

ע"א  בנק מזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 

 22 ( ,Stanford) Sanction Criminal the of Limits The Packer .H.L

 Third a or Procedure Criminal in Ideology" Griffiths .J

359  .J .L Yale 79 "Process Criminal the of 'Model'.

  Freedoms and of Rights Charter Canadian

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות