עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון מינויים פוליטיים בשירות הציבורי, מינוי ראש המוסד דגן, יו"ר רשות ני"ע משה טרי, דרעי מינוי יועמ"ש בראון חברון- (עבודה אקדמית מס. 9438)

‏290.00 ₪

39 עמודים.
עבודת סמינריון בחינם מינויים פוליטיים בשירות הציבורי

שאלת המחקר 

מהם מינויים פוליטיים פסולים לאור דוגמאות קונקרטיות בישראל?

תוכן עניינים

מבוא                                                                                                       מטרת המחקר  

שאלת המחקר  

מהם מינויים פוליטיים פסולים לאור דוגמאות קונקרטיות בישראל? השערת המחקר  

שיטה  - מתודולוגיה   

גישות למחקר האיכותני 

בעיות מתודולוגיות  

פרק תאורטי  

מינוי פוליטי – היבטים על התופעה   

מינויים במשרד החוץ ומינוי שגרירים  

שגרירי ישראל באו"ם  

מינויים פוליטיים כביטוי לשחיתות שלטונית  

ניתוח אמפירי 

נתונים מספריים  

מגמת החקיקה בישראל  

דיון 

דוגמאות : מינוי ראש המוסד דגן, יו"ר רשות ני"ע משה טרי, מינוי בראון 

פרשת בר-און חברון: מינוי פוליטי תמורת הסכם מדיני  

רקע היסטורי 

חברון 

רוני בר-און 

הידיעה של איילה חסון 

חקירת המשטרה  

המלצת הפרקליטות  

תוצאות הפרשה

מבחינה ציבורית  

מבחינה אישית  

סיכום ומסקנות   

ביבליוגרפיה   


זהו סמינריון על מינויים פוליטיים בשירות הציבורי.

מינוי פוליטי הוא מינוי של אדם לתפקיד בשירות הציבורי בשל שיוכו המפלגתי או הפוליטי.

במקביל על איסור על מינוי פוליטי, הטיל המחוקק מגבלות ואיסורים על פעילות פוליטית בקרב עובדי המדינה: עובדי מדינה בכירים אינם רשאים להתמודד בבחירות לכנסת, ואחרים להשעות עצמם ממקום עבודתם אם נכללו ברשימת מועמדים לכנסת. כל זאת, כדי להבטיח כי עובדי המדינה יהיו חפים משיקולים פוליטיים במילוי תפקידם.

מינוי פוליטי שלא במסגרת משרות אמון הוא בעייתי, הן בשל החשש למינוי אדם שאינו מוכשר וראוי למלא את תפקידו כנדרש, הן משום שהוא עלול להביא "לניצול משאבים ציבוריים לקידום אינטרסים אישיים-פוליטיים", כפי שהגדיר זאת היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בדבריו בכנס שדרות.

עוד ציין מזוז כי במינוי פוליטי "אין מדובר במינוי אנשים בשל השקפותיהם הפוליטיות, אלא בשל הצבעתם הפוליטית".

בית-המשפט הגבוה לצדק קבע כי יש במינוי כזה חשש להשחתת השירות הציבורי:

המינוי הפוליטי מהווה הפרת אמון של הרשות המבצעת כרשות ציבורית, כלפי הציבור; הוא עלול לפגוע באמון הציבור בשירות הציבורי; הוא פוגע בעקרון השוויון... הוא עלול להביא להשחתת המוסד הציבורי... על ידי כל אלה, פוגע המינוי הפוליטי בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית, של תפיסתנו הערכית את מהותו של השירות הציבורי ושל האמנה החברתית, שהיא בסיס הווייתנו כחברה מתוקנת.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-30  מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דניאל דור, עיתונות תחת השפעה, הוצאת בבל.

אברהם גור, הטיה בתקשורת: מסגרת למחקר ויישומה לתקשורת הישראלית ו"תהליך אוסלו" (ת"א)

פרופ' ג' וימן עשר דילמות של עיתונות בימי טרור פנים : כתב עת לתרבות, חברה וחינוך גליון 23, ע' 3

ברוך קרא מבט שני, מתוך העין השביעית – המכון הישראלי לדמוקרטיה 

Cathy Madden, Politics and Public Administration, Information and Research Services, Parliamentary Library, Australia, letter, October 21st

Maria-Luise Janota, the Austrian Parliamentary Administration, letter, September 2nd


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות