עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

תזה האימהות והקשר הזוגי לאחר הולדת ילד ראשון -איכותני ראיונות נשים חילוניות וחרדיות, עבודה אקדמית בחינם (עבודה אקדמית מס. 9429)

‏0.00 ₪

112 עמ'

תזה האימהות והקשר הזוגי לאחר הולדת ילד ראשון -איכותני ראיונות נשים חילוניות וחרדיות, עבודה אקדמית בחינם

 עבודת תזה בחינם בקובץ PDF. העבודות בתשלום ברחבי האתר הן בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה.

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי חווית האימהות והקשר הזוגי לאחר הולדת ילד ראשון בקרב נשים חילוניות וחרדיות?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות  

שאלות המחקר  

מתודולוגיה ומערך המחקר  

הממצאים  

.א הצגת המרואיי נות  

.ב הצגת הממצאים  

דיון  

סיכום  

רשימת מקורות

נספח  - ראיונות לדוגמא

 'עמ
מבוא______________________ 5
סקירת ספרות ______________ 6
שאלות המחקר _____________ 19 
מתודולוגיה ומערך המחקר _____ 20
הממצאים 
.א הצגת המרואיי נות __________ 23
.ב הצגת הממצאים ____________30
דיון _ ____________________ 73
סיכום __________________ 95
רשימת מקורות ____________102 
נספח 2 - ראיונות לדוגמא 

לידת ילד ראשון מהווה אירוע חיים משמעותי לאם הטרייה. אירוע זה כולל שינויים משמעותיים

בזהות האישה ומעלה קשיים והתמודדויות חדשות, הן במימד האישי והן בקשר הזוגי. מחקר זה,

עוסק בחווייתן של אימהות לאחר הולדת ילדן הראשון וחוויתן את הקשר הזוגי. המחקר מתייחס

לחווייתן של אימהות בשני מגזרים שונים בישראל: המגזר החילוני והמגזר החרדי.

הספרות המחקרית עוסקת בהרחבה במעבר להורות ולאימהות כאשר עיקר הספרות, מתמקדת

בשינויים הפרקטים המתחוללים במשפחה, בשינויים בקשר הזוגי ובהסתגלותה של האם להולדת

התינוק. חלק קטן מהמחקרים, נותנים מקום למגוון הרגשות העולים אצל האם עם הכניסה לאימהות

ולהתמודדותה עם חוויה רגשית זו.

המחקר על החברה החרדית בישראל ובעולם הוא מועט. ומספר מצומצם של מחקרים התייחסו לשלב

המעבר לאימהות ולתפיסת האימהות בקרב העדה החרדית.

מטרות מחקר זה הינן להבין את חוויתן של נשים ולתת מקום למגוון הרגשות העולים עם הכניסה

לאימהות. כמו כן, המחקר מנסה להבין האם קיימים שינויים בחווייתה של האם את הקשר הזוגי

לאחר לידת ילד ראשון ומה אופיים. בנוסף, ההתייחסות לשני מגזרים שונים נועדה לבחון את

ההשפעה החברתית והתרבותית על חווית האימהות.

המחקר הינו מחקר איכותני. כלי המחקר בו השתמשתי הנו ראיון חצי מובנה. מדגם המחקר כלל 16

אימהות לילד ראשון בגילאי 4-12 חודשים. מחצית מהאימהות משתייכות למגזר החילוני, מחציתן

למגזר החרדי.

ניתוח הממצאים העלה 7 תמות מרכזיות: התמה הראשונה מתייחסת למגוון הרגשות העולים בחוויה

האימהית. התמה השנייה מתייחסת לתפיסת התפקיד האימהי, התמה השלישית מתמקדת באימהות

ותפיסת העצמי, התמה הרביעית- מתייחסת לקשיים וקונפליקטים העולים בחוויה האימהית. התמות

הבאות מתייחסות לחוויית האימהות את הקשר הזוגי , אימהות בקונטקסט חברתי ולבסוף

התייחסות לאימהות בקונטקסט התרבותי- מאפייני אימהות זוגיות והורות במגזר החרדי .

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אוגדן, ת.ה.  הקצה הפרמיטיבי של החוויה. (א. ברגשטיין וח. אהרוני מתרגמים). תל-אביב: עם עובד. עמ' 60-80

אלאור, ת. משכילות ובורות : מעולמן של נשים חרדיות. ספרית זהות. נשים היום. תל אביב

Ahlborg, T. & Strandmark, M.  The baby was the focus of attention- first time

parentsw experiences of their intimate relationship. Scandinavian Journal of Caring

Sciences. 15 (4) 318-325.

 עבודת תזה בחינם בקובץ PDF. העבודות בתשלום ברחבי האתר הן בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה.