עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הגנה תרבותית, הבחנה בין תירוץ להצדק לעיצוב גבולותיה של ההגנה התרבותית (עבודה אקדמית מס. 9427)

‏290.00 ₪

49 עמ'

סמינריון ההבחנה העיונית בין תירוץ להצדק לעיצוב גבולותיה של ההגנה התרבותית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ההבחנה העיונית בין תירוץ להצדק לעיצוב גבולותיה של ההגנה התרבותית?

 

תוכן עניינים

מבוא ומעט היסטוריה

חלק ראשון: רקע כללי ומושגי יסוד

1.א. מהי הגנה תרבותית?

1.ב. מסגרות אפשריות בהן יכולה ההגנה התרבותית לבוא לידי ביטוי

1.ג. מבט פוזיטיבי – מעמדה המשפטי של ההגנה התרבותית כיום

חלק שני: טעמים בעד ונגד הכרה בהגנה תרבותית

2. א. טעמים התומכים בהכרה בהגנה תרבותית

רציונאל הרב-תרבותיות

רציונאל הצדק אינדבידואלי

היחס בין הרציונאלים

2.ב. ביקורות כלפי ההגנה התרבותית

חלק שלישי: ההגנה התרבותית כהצדק או כתירוץ

3. א. חשיבות ההבחנה בין הצדק לתירוץ בהקשר של הגנות תרבותיות

3. ב. הבסיס העיוני להבחנה בין תירוץ להצדק

התיאוריה בבסיס הגנת התירוץ

התיאוריה בבסיס הגנות ההצדק 

3. ג. הרציונאל ההצדקי והרציונאל המתרץ של ההגנה התרבותית

טענה תרבותית הצדקית: הרחבה והמחשה – פרשת קימורה

טענה תרבותית מתרצת: הרחבה והמחשה – עניין סרפו

3. ד. האלטרנטיבה הראויה - הגנה תרבותית מתרצת

3. ה. עמדות בספרות המשפטית לגבי סיווג ההגנה התרבותי כתירוץ או כהצדק

3.ו.על הקשר בין עצמאיות ההגנה התרבותית לבין היותה הצדקית או מתרצת

3. ז. ההבחנה בין הגנה תרבותית הצדקית למתרצת ומעמדה של ההגנה התרבותית בישראל

3.ז. 1. במקום סיכום – מה יכולה ההבחנה העיונית בין הגנה תרבותית הצדקית ומתרצת ללמד אותנו? 

 

Harvard - המונח "הגנה תרבותית" נטבע לראשונה במאמר מערכת קצר ופורץ דרך שהתפרסם- ב

.Law Review F0

1 מאז ועד היום, האקדמיה היא שמוסיפה לשמש זירה מרכזית לעיסוק בתחום ההגנה

התרבותית ולפיתוחו, כאשר הכתיבה האקדמית האמריקנית היא שראתה ועודנה רואה את הדיון הער

ביותר בנושא. נקודה אחרונה זו איננה מפתיעה; ארצות הברית – כמוה כישראל – היא מדינת מהגרים,

שאוכלוסייתה משקפת פסיפס אתני ותרבותי מגוון, אשר מזמן לה אינספור קונפליקטים והתנגשויות

שהתרבות משחקת בהם תפקיד כזה או אחר. הכתיבה האקדמית בנושא ההגנה התרבותית אינה אלא,

במובנים רבים, ניסיון להבין את היבטיה הפליליים של המציאות הרב-תרבותית הזו ולהתמודד עמם. אכן,

Kimura אותו מאמר ראשון - שסימן את תחילת גל הכתיבה בנושא, נכתב בתגובה לפרשת

המפורסמת, ובניסיון למלא את החלל המשפטי שפרשה מורכבת זו חשפה בכל הנוגע לטיפול בפשעים

שבוצעו על רקע תרבותי. פרשת קימורה תנותח בהרחבה בפרק 3.ג., אולם היות שקשה לפתוח דיון על

אודות הגנה תרבותית בלא אזכורה של פרשה מכוננת זו, אביא, בקצרה, את פרטיה המרכזיים גם כאן.

- גילתה פומיקו קימורה, אם לשניים ממוצא יפני המתגוררת בתוך קהילה יפנית בקליפורניה,

שבעלה בוגד בה ועומד לעזבה. היא נטלה את שני ילדיה, בני ארבע ושנה, וצעדה יחד עמם לתוך

האוקיאנוס. הילדים טבעו, ואילו פומיקו עצמה נמשתה מהמים בידי עוברי אורח והועמדה לדין בגין שני

אישומים של רצח בכוונה תחילה. האישומים נגדה הומרו באישומי הריגה, לאחר ש 25,000- מאנשי

מנהג ,oya-ko-shinju הקהילה היפנית בקליפורניה חתמו על עצומה אשר הצהירה שמעשיה של פומיקו היוו

יפני מוכר של התאבדות הורה-ילד. פומיקו נדונה ל 12- חודשי מאסר, ומכיוון שנכון לאותו מועד ישבה

במעצר מזה 15 חודשים – היא שוחררה מייד.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Stephanos Bibas, Harmonizing Substantive-Criminal-Law Values And Criminal Procedure: The Case Of Alford

And Nolo Contendere Pleas, 88 CORNELL L. REV. 1361, 1388-1394 ).

68 . לעיל ה"ש 21 , בעמ' 187 ,Renteln

69 Nancy S. Kim, Blameworthiness, Intent, and Cultural Dissonance: The Unequal Treatment of Cultural

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות