עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם פרוייקט הגנום האנושי (עבודה אקדמית מס. 9426)

‏0.00 ₪

25 עמ'.

עבודה אקדמית מס' 9426

 
עבודה אקדמית בחינם פרוייקט הגנום האנושי

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי פרוייקט הגנום האנושי?

תוכן עניינים 

הקדמה

הצגת הבעיה

פרוייקט הגנום, גנים ומקטעי גנים חלקיים

(Expressed Sequenced Tags)

א. ארה"ב

ב. אירופה

הזיקה בין חוקי הפטנטים לפרוייקט הגנום:

ג. ישראל

סיכום 

Implementation and Testing of an –

נספח 

Automated EST Processing and Similarity

Analysis System

 

פרויקט גנום האדם הוא מיזם בינלאומי שנמשך ומטרתו הייתה לקבוע את רצף הבסיסים המרכיבים את הקוד הגנטי של בני האדם ולזהות בהם אתרים פונקציונליים כגון גנים. במסגרת הפרויקט נסרקו כל הכרומוזומים של מספר בני אדם, רצפי ה-DNA שלהם נקראו ותועדו ואף זוהו בהם גנים המקודדים ברצף. התוצר הסופי של הפרויקט הם מידע רצף של DNA (מחרוזות ארוכות של A, T, C, G)[] וזיהוי אתרים מוכרים ברצף.

חשוב כי חברות ביוטכנולוגיה הנמצאות היום בחיתוליו של מחקר ופיתוח של מוצר או רעיון המבוסס על

מחקר הגנום, ידעו מהם הכלים להגן על מוצר זה ומהן הסכנות בהגנת הפטנט על מוצרים

D.N.A העושים שימוש בידע הנמצא בגנים ומוגן בפטנט, לנוכח מתן פטנטים על מקטעי

.(ESTs) חלקיים

גיליתי במהלך הכנת העבודה הסמינריונית, כי למעשה בכתיבת העבודה על "פטנטים על

חלקיים – האמנם הרחבה של גבולות הפטנט?" הצלחתי לשלב בין הידע D.N.A מקטעי

אותו רכשתי בקורסים מוקדמים בקניין רוחני (קניין רוחני, דיני פטנטים) לבין הידע

שרכשתי בקורסים בחוג למדעי המחשב (מבני נתונים, תכנון וניתוח אלגוריתמים).

הנחת העבודה שלי היא כי העקרונות המרכזיים בדיני הפטנטים ידועים ולא מצאתי לנכון

לפרטם בהרחבה מהחשש כי עיקר העבודה יוקדש להסברים מקיפים עליהם. ניסיתי

,(ESTs) חלקיים D.N.A להציג את הבעייתיות הכרוכה במתן פטנטים על מקטעי

ולהראות כיצד מתמודדות עם בעייתיות זו ארה"ב, אירופה וישראל.

Implementation and Testing of an Automated EST “ : מצורף לעבודה המאמר

.Processing and Similarity Analysis System”

Ed Chi, John Carlis, Paul Bieganski, John ,Elizabeth Shoop מאמר זה נכתב ע"י

מבי"ס לרפואה Neal Dalton, Ernest Retzel מהחוג למדעי המחשב וע"י Riedl

הנמצאים באוניברסיטת מינסוטה. המאמר מתאר תיאור מלא ומפורט של תוכנה אשר

מנתחת את איכותם ומבצעת חיפוש ,(ESTs) חלקיים D.N.A מקבלת כקלט מקטעי

מצאתי לנכון להוסיף את המאמר .D.N.A במאגרי מידע בהם ישנם מקטעים ידועים של

Expressed Sequenced לשם השלמת התמונה אודות פענוח גנים בעזרת השיטה הנקראת

לדעתי, המאמר משלים את נושא העבודה ומציג את האספקטים המדעיים של .Tags

נושא זה. קריאת המאמר אינה הכרחית לשם הבנת העבודה, אך היא בהחלט תורמת

להבנה מלאה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 96 Bruce Lehman, Major Biotech Issues for the U.S Patent and Trademark Office, 33 L. Rev 49, 59-60

97 Benjamin Thorner, Trading Patent Rights for Research Tools: What at Stake?, 15

 

PDF