עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין. סקירת מצב משפטי וביקורת. (9392)


‏290.00 ₪

31 עמ'

סמינריון תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין. סקירת מצב משפטי וביקורת.

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין?

 

תוכן עיניינים

תוכן עיניינים   2

מבוא   2

ריכוזיות במשק הישראלי 3

הגבלים עסקיים   5

על ידי מי מתבצע הפיקוח?  7

הגדרת ה"מונופולין"  8

מהו שוק מונופוליסטי?  8

מי יחשב כמונופולין?  9

סמכויות הממונה בתחום המונופולין 11

הכרזה על קיומו של מונופול  11

מרשם ומעקב אחר בעלי מונופולין 11

הסדרת פעולות בעל המונופולין 11

ייזום הליכים על מנת לפקח על בעל המונופולין 11

הסדר כובל  12

מיזוג 13

ניצול לרעה מצד מונופול  15

משפט משווה - אמנת רומא   18

הבדלים תפיסתיים בין אירופה לארה"ב  19

פסקי דין 20

סיכום   25

ביבליוגרפיה  26

נספח- חוק ההגבלים העסקיים תשמ"ח - 1988  28

26. מונופולין ובעל מונופולין 28

27. הגבלות לגבי בעל מונופולין 28

28. ערר על הגבלת מונופולין 29

29. סירוב בלתי סביר  29

29א ניצול מעמד לרעה [תיקון: תשנ"ו] 29

30. הסדרת פעולות מונופולין [תיקון: תשנ"ח] 29

31. הפרדת מונופולין [תיקון: תשנ"ח] 30

 

עיסוקם של ההגבלים העסקיים הינו הגנה על התחרות, עידודה ושמירתה. הרעיון נולד בארה"ב עוד בסוף המאה ה-19, אשר גרסו כי התחרות הנה ערך חשוב בחיי הכלכלה, היא מעודדת חדשנות, פיתוח, יצירתיות, חלוקה נכונה והוגנת יותר של משאבים, היא אבן יסוד, עפ"י האמריקאים, בחומת המגן של הדמוקרטיה. לכן בארה"ב נושא התחרות הנו נושא מאוד חשוב. בארצות הברית ישנם שני נושאים בלבד המגיעים לבית המשפט העליון הפדראלי: ענייני החוקה ותיקים מתחום התחרות.

בהמשך לכך, נחקק בארה"ב חוק ההגבלים העסקיים (The Antytrust Law ), שמכונה "חוק שרמן"[1]. המדינה היחידה בה נחקק חוק הגבלים עסקיים לפני ארה"ב הנה קנדה. בקנדה חוק ההגבלים העסקיים נחקק. בישראל, חוק ההגבלים העסקיים (הישן) נחקק, אבל היה אבן שאין לה הופכין במשך כ- 30 שנה[2]. הכוונה באבן שאין לה הופכין, הנה שגם הקהילייה המשפטית לא הכירה בחוק הזה. הרבה מאוד מהקרטלים שנחקרו ונדונו היו קרטלים שהם תוצר של הסכמים שנעשו ע"י עורכי דין מבלי לדעת שמה שהם עושים, במונחים של היום, זו עבירה פלילית. נחקק חוק ההגבלים העסקיים החדש[3] שתוקן מאז שמונה פעמים.

תחום ההגבלים העסקיים הינו נקודת מפגש בין משפט וכלכלה. יש התחום נאכף בארץ באופן נמרץ, כמו כל מדינה מערבית מתוקנת.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק ההגבלים העסקיים

חוק ההגבלים העסקיים

ניצול מעמד לרעה (תיקון מס' 2 לחוק ההגבלים)  

Guy Ankerl, Beyond Monopoly Capitalism and Monopoly Socialism. Cambridge, Massachusetts: Schenkman Pbl.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)