עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/במחיר שפוי:99-390 שח. 

הנחה 20 אחוז לימי הקורונה: על כל המאגר! קוד הקופון נמצא בסוף שאלת המחקר בתקציר העבודה האקדמית על ביטקוין ומשבר הקורונה

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

חוות דעת על מרצים

secure

        תוצאת תמונה עבור פפר       Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס

             תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

 

סמינריון שוחד בכירים זוטרים, הבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים (עבודה אקדמית מס. 938)

‏290.00 ₪

43 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 938
סמינריון שוחד בכירים זוטרים, הבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

עבירות צווארון לבן ועבירת השוחד. 3

מהות השוחד. 10

שוחד - יסודות העבירה. 11

המתת. 11

רכיב השחיתות. 12

תמורה עבור עשיית פעולה הקשורה בתפקיד המשוחד. 13

קשר סיבתי 13

יסוד נפשי 14

המניע של קבלת המתת. 14

הדדיות. 15

דוגמאות לנתינת שוחד. 16

דוגמא של פסיקה בענין עובד ציבור פרילנסר. 17

התמודדות עם חוסר מוסריות השוחד בארצות הברית. 18

ניסיון לשחד שר הגנה של מדינה באפריקה. 19

השוחד במשפט העברי 20

השוחד בדין הפלילי בישראל. 20

ההבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים במשפט בכלל. 21

ההבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים במשפט הישראלי 23

ההבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים במשפט האנגלו-אמריקאי 24

ההבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים במשפט בכלל דין מצוי ורצוי 26

חלק מחקרי 30

עובדות של מקרה בוחן לדוגמא בעבירת שוחד. 30

פסק-דין מרקדו 30

תחום הפריסה של עבירת השוחד. 31

לשון החוק – משמעותו הפשוטה של המושג "שוחד". 31

מוסר: הערך העומד מאחורי עבירת השוחד. 32

טוהר ההליך המינהלי או אמון הציבור בו?. 32

האם ראוי להקנות הגנה כלשהי לאמון הציבור במינהל. 34

האם איסור השוחד הישראלי בא ללמד אחרת. 35

סוג ההתקפות על הערך שמפניהן מגן האיסור. 37

נפקותן של כוונותיו או של יוזמתו של הצד השלישי 38

דינו של האזרח המסייע. 38

סיכום.. 40

ביבליוגרפיה. 41

מאמרים וספרות מלומדים.. 41

פסיקה. 41

חקיקה. 41

 

סמינריון עבירות שוחד: ההבדלים בין נאשמים בכירים ובין נאשמים זוטרים.

הביטוי "צווארון לבן", בהתייחס לסוגי אנשים העוברים סוגי עבירות, השתרש מאז חלקה השני של המאה ה-20. מושג זה מקושר לאנשי ציבור המבצעים עבירות הקשורות בפעילותם הציבורית, לאנשי עסקים המבצעים עבירות הקשורות לעסקם, אך גם לכל אדם הנחשב מפורסם, הנתפס בביצוע עבירה זו או אחרת. 

"צווארון לבן" הוא קטגוריה סוציולוגית ולא משפטית. קודקסים פליליים מתארים ברגיל עבירות על יסוד התנהגות שהוכחת קיומה נדרשת כתנאי להרשעה, ולא על-סמך עושה העבירה, מיקומו החברתי או "צבע צווארונו".
היעדר התייחסות לעושה אינה מקרית. עיקרינן הליברליים של שיטות המשפט המודרניות מחייבים התייחסות למעשה חלף התייחסות לעושה, ומנביעים עיקרון של שוויון בפני החוק, המחייב - בתורו - התייחסות למעשיו של אדם, בלא כל תלות במוצאו, במעמדו, בקשריו החברתיים וכדומה. ממילא, כאשר סוציולוגים עוסקים במיון עבריינים לפי שיוכם הסוציולוגי, יש בעיסוק זה פוטנציאל חתרני, לדידם של משפטנים.
בשנת 1940 פרסם   Edwin H. Sutherlandראש האגודה הסוציולוגית האמריקאית, את מאמרו המקורי "White Collar Criminality"2.  עוד לפני צאת מאמרו של סאתרלנד, הופיעו שני מאמרים נוספים, העוסקים אף הם בתופעה דומה לזו שעוסק בה סאתרלנד, ואולם מאמרו היה זה שטבע את הביטוי "צווארון לבן" והחדירו לשיח הקרימינולוגי של התקופה3.  סאתרלנד חקר את הסטטיסטיקה הקרימינולוגית, המנסה לבחון מהו האפיון החברתי של עבריינים. בהתאם לסטטיסטיקה זו, שמקורותיה הינם רישומים משטרתיים, רישומי בתי המשפט ורישומי בתי-הסוהר, רק 2% ממבצעי עבירות שייכים למעמד העליון.

לינק למצגת אקדמית בנושא שוחד ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 
מ' קרמניצר, "מאפיינים אחדים של המשפט הפלילי הגרמני" גבורות לשמעון אגרנט (ירושלים), 325, 328-327.
  • ק' מן "אפיונים מיוחדים של עבריינות הצווארון הלבן" עיוני משפט טו 415.
  • נעה ווסרמן-עמיר "מושחתים נמאסתם  (כנראה שעדיין לא) " גלובס
  •                 
    • D.O. Friedrichs Trusted Criminals- White Collar in Contemporary Society  (Belmot, California)  5.
    • O. Kamir Every breath You Take – Stalking Narratives and The Law  (Ann Arbor, University of Michigan Press
    • E. Goode and N. Ben-Yehuda Moral Panic: The Social Construction of Deviance  31
  • Thomas F. Burke "THE CONCEPT OF CORRUPTION IN CAMPAIGN FINANCE LAW" 14 Const. Commentary 127

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות