עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודת תזה וד"לים- תכנון ובנייה של תשתיות לאומיות השפעות זרות ופוליטיות בהליכי תכנון (עבודה אקדמית מס. 9316)


‏290.00 ₪

53 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 9316
עבודת סמינריון פוליטיקה בהליכי תכנון

 

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי פוליטיקה בהליכי תכנון?

 

תוכן עניינים:

תקציר    

מבוא    

סקירת ספרות     

תכנון מרחבי - לאומי     

פוליטיקה ותכנון     

פוליטיקאים ותכנון     

תכנון תשתיות ומגה-פרויקטים     

תשתיות לאומיות ומגה פרויקטים – מאפיינים והשפעות     

תכנון תשתיות במדינות נבחרות    

גישות לתהליך קבלת החלטות בהליכי תכנון     

גישה תוספתית – מקוטעת     

בעיות מרושעות    

תכנון מרחבי בישראל     

התפתחות מערכת התכנון בישראל

תכנון מסדיר מול יוזם

תסקירי השפעה על הסביבה     

חוק הוד"לים     

הועדה לתשתיות לאומיות     

המועצה הארצית    

מאפייני פיזור אוכלוסין     

הליכי תכנון ואישור תשתיות לאומיות בישראל    

הליך מועצה ארצית מסלול רגיל     

הליך ועדה לתשתיות לאומיות    

מבנה דעת    

מערך המחקר    

שאלת המחקר     

השערות מחקר     

הנחות יסוד     

שיטה     

מגבלות בנתונים     

מהלך המחקר    

ממצאים

דיון    

סיכום    

ביבליוגרפיה  

 

לאחר הקמת הועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות בוחנת תזה זו את אופן השתלבותה בעולם התכנון ומהות פעילותה. השאלה העומדת בבסיס מחקר זה היא מה הם הפרמטרים המשפיעים על הכרזת תכנית ברמה הארצית כתכנית תשתית לאומית תת"ל והפנייתה לאישור הות"ל או אי הכרזתה והפנייתה לאישור סטטוטורי במועצה הארצית. הנחת המוצא המרכזית היא שכל תכנית תשתית ברמה הארצית הינה בעלת חשיבות לאומית ברמה מסוימת ושלאור זאת, ישנם מאפיינים נוספים המשפיעים על תהליך הברירה. ממצאי המחקר מראים שחסמים מסוימים וצפי קיומם )או צפי לאי קיומם( במסגרת תכנית תשתית ברמה הארצית הם שמשפיעים על "בחירת" הליך אישור התכנית ע"י מקבלי ההחלטות. הממצאים מצביעים על כך שתכנית ברמה הארצית במסגרתה נדרש תסקיר השפעה על הסביבה, הצפויה להיתקל בחסמים רבים כגון המשרד להג"ס )כגוף מנחה ובודק( והגופים הירוקים, תוכרז כתת"ל. כמו כן, בתכנית בה קיים צפי לריבוי הליכי אישור ומעורבות כמות גדולה של מוסדות בהליכים אלו )ועדות מחוזיות, ועדות מקומיות, המשרד להג"ס( צפויה להיות מוכרזת כתת"ל. כמוהם גם תכנית החלה במחוז מרכז בו כמות האוכלוסייה וצפיפותה הן מהגבוהות בין המחוזות ובכך ניתן להניח כי התכנית צפויה להתנגדויות רבות ומעורבות של גופים ציבוריים רבים. בהתאם לכך, המחקר מצביע כי תכניות תשתית ברמה הארצית במחוז דרום יעברו לאישור המועצה הארצית, עקב צפיפות אוכלוסייה נמוכה וצפי נמוך להתנגדויות. ממצאים אלו מדגישים את היכולת לבסס הליך בירוקראטי טכני ותקין )המציין פרמטרים תכנוניים כחובה בתכולת התכנית( להעברת תכנית תשתית ברמה הארצית לאישור הות"ל והפחית את השפעת מקבלי ההחלטות בתהליך זה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


אלפסי, נ. ופורטוגלי, י., "מבנה חדשה למערכת התכנון בישראל – הצעה", המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ינואר .

אלתרמן, ר., כרמון, ד.,התשמע קולי?! הזכות להתנגד בפני מוסדות התכנון בחוק ובפועל" סידרת מחקרי המרכז לחקר עיר ואזור, הטכניון

אלתרמן, ר.,"מדיניות התכנון הכולל – תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית", הטכניון, ישראל 2121 – תכנית אב לישראל בשנות האלפיים.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)