עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם ראיות, מחברת בחינה דיני ראיות, סיכום שיעורים בראיות, הכנה למבחן, קייסים ארועונים, חלף בחינה (עבודה אקדמית מס. 9315)

‏0.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 9315

עבודה אקדמית בחינם ראיות, מחברת בחינה דיני ראיות, סיכום שיעורים בראיות, הכנה למבחן, קייסים ארועונים, חלף בחינה

כולם כשרים להעיד והעדות צריכה להיות רלוואנטית וקבילה.

ישנם 2 מצבים :

  1. סנקציות לסירוב להגיע לעדות בבית משפט- צו הבאה + קנס.

2.לא עונה לשאלות בית המשפט- ביזיון בית משפט (מאסר עד חודש ימים עם אפשרות לחזור בו –הליך מהיר ללא כתב אישום) + סירוב להעיד (מאסר עד שנתיים +כתב אישום הליך איטי). ניתן להפעיל את הסעיפים ביחד.

קרוב משפחה כעד פלילי:  בני זוג- לא יכול להעיד לחובת בן זוגו אלא לזכותו, בן זוג יכול להעיד לחובת נאשם המואשם יחד עם בן זוגו אך לא כופים עליו. 3 דגשים: 1. העדות בלתי קבילה בבית משפט אך ניתן להעיד במשטרה 2. לא ניתן לעקוף דרך אמרת חוץ (ס' 10א') (פס"ד כרמי + גם לעניין הורה וילד).  3.טענת בני זוג עליו ההוכחה.

"בן זוג" =נישואים כדין+נישואין אזרחיים בחו"ל למעט ידועים בציבור,נישואים אזרחיים בארץ.

פס"ד מטוסיאן- בכתב אישום משותף לבין בעל ושתף לעבירה, האישה יכולה להעיד נגד השותף בלי להפליל את בעלה כמו כן אם תפליל יעשו הפרדה ולא ייחסו לזה חשיבות. כמו כן בכתב אישום נפרד ניתן לכפות עליה להעיד על שותפו.

הורה וילד: הורה לא יכיל להעיד על ילד, וילד על הורה, כמו כן לא כופים להעיד נגד שותף לעבירה. "ילד" - (לרבות מאומץ למעט ילדים חורגים.

סעיף 6- ניתן להעיד לטובת בין משפחה ולרעתו בחקירה נגדית.

חריגים להעדה של משפחה:

סעיף 5- ניתן להעיד נגד בני משפחה בסעיפים הבאים:

* 5(1)-חבלת גוף+אלימות +איום: זהות הקורבן לא חשובה (אלימות לא במשפחה(הלכת עומרי), אלימות: 1.אונס (פס"ד פיאקה) 2.הצתה (נ' רכוש) (פס"ד רוקח) 3. עבירות המתה 4. נסיון לרצח 5.סחיטה בכוח +לא בכוח 6.בעילה 7.כליאת שווא. 8.שלילת כושר התנגדות לביצוע עבירה.

איום, חבלת גוף: חבלת גוף יכול להיות כל פגיעה, לא חייבת חבלה ממשית, תקיפה בלי סימנים(פס"ד אריכה)....