עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון זכות הציבור לדעת מול פרטיות איש ציבור, פוליטיקאי (עבודה אקדמית מס. 9305)

‏290.00 ₪

28 עמ'.

סמינריון זכות הציבור לדעת מול פרטיות איש ציבור, פוליטיקאי

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי גבולות פרטיות איש ציבור אל מול זכות הציבור לדעת?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלות מחקר. 

הזכות לפרטיות. 

הזכות לפרטיות-הבסיס העיוני 

חוק הגנת הפרטיות. 

הליכים משפטיים נגד אנשי ציבור. 

פומביות הדיון אל מול הפגיעה בפרטיות ופרסום פסקי דין באינטרנט. 

הכרעות הנוגעות לאישי ציבור. 

הכרעות המכילות מידע רפואי/ מידע רגיש

מידע רפואי ואישי של אזרחים.

ה"ח בתי המשפט (תיקון - אי ציון שמות בפסקי דין ) 

הדין בארץ ובעולם.

משפט משווה של הגנת הפרטיות. 

ארצות הברית. 

הזכות לפרטיות לעומת זכות הציבור לדעת. 

פומביות הדיון בארה"ב. 

אירופה. 

האיחוד האירופי 

מדינות העולם

הפיקוח על גופים דו מהותיים.

גוף דו-מהותי 

פיתוח אמת-המידה הפונקציונאלית בפסיקה. 

בחינה השוואתית. 

מותר הדין המנהלי על הדין הפרטי 

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

 

בעבודה זו אשתדל לסקור את הדין הקיים לגבי השאלה אם ניתן לסווג "אישי ציבור" כאישיות/ גוף דו מהותי? אבחן מהם גבולות פרטיותו אל מול זכות הציבור לדעת. פומביות הדיון באינטרנט. חזון נפרץ בימינו הוא של חשיפה אדירה של חומר משפטי ודיוני ברשת האינטרנט.

עבודה זו תעסוק בהחלת המבחנים של "גופים דו מהותיים על אישי ציבור, בחינת התוצאות תוך ביקורת המבוססת על המידתיות הראויה שבין חייו הפרטיים וזכותו לפרטיות של האישיות הציבורית ובני משפחתו ועסקיו לבין הצורך והזכות לדעת של הציבור והתקשורת המבקשים לבקר ו"לשלוט" בפקעת קשריו האישיים, משפחתיים, עסקיים של איש הציבור אותו הם בחרו בכדי ליצור שקיפות[1] של מערכת האינטרסים המובילים את איש הציבור במסגרת קבלת ההחלטות וניהול המדיניות הציבורית ללא משוא פנים. כל זאת בעזרת תאוריית מעגלים שפתחתי שתציג באופן גרפי את מידת החדירה הרצויה והמצויה וכן השלכותיה על הציבור מחד ואישי הציבור מאידך.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק הגנת הפרטיות

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי),  ק"ת 4924, התשמ"ו-789.

 

אסף הראל גופים דו-מהותיים: גופים פרטיים במשפט המנהלי

י' זמיר הסמכות המנהלית49-57

ד"ר דפנה אבניאלי "חסינות אישי ציבור" (ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין) 

הגמרא בבבא בתרא (ס,א)

פרופ' זאב סגל "הזכות לפרטיות למול הזכות לדעת" עיוני משפט , עמ' 175, 178.

David G. Carnevale, Organizational Development in the Public Sector, Westview Pr.Jan-Erik Lane, The Public Sector: Concepts, Models and Approaches , Sage Pubns.297, 285. App. Cal 112  Reid. v Mekvin.

New Technology and Respect for Privacy at the Workplace,– European Industrial Relations


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות