עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ועד עובדים והמעביד, פס"ד פלאפון וגלגוליו,הגבלת התערבות המעסיק בהתארגנות של ועד עובדים (עבודה אקדמית מס. 9301)

‏290.00 ₪

28 עמ'.

סמינריון הגבלת התערבות המעסיק בהתארגנות של ועד עובדים

שאלת מחקר:

כיצד באה לידי ביטוי הגבלת התערבות המעסיק בהתארגנות של ועד עובדים בדין הישראלי?

 

תוכן העניינים

 

פרק  עמוד 

מבוא 3

שאלת מחקר 3

הזכות להתאגד בחוק החרות. 4

זכויות יסוד בהיבט החברתי: חופש ההתארגנות, ארגוני עובדים ומעסיקים.. 5

חופש הקניין של המעביד. 6

המצב בישראל. 7

ארגון עובדים.. 7

חופש ההתאגדות. 8

ארגון-עובדים כיסוד משפט העבודה המאורגן 9

ההגנה הניתנת לעובדים המפוטרים בגלל היוזמה להתארגנות במקום העבודה. 11

פס"ד הסתדרות העובדים החדשה נגד פלאפון תקשורת בע"מ. 13

פסק הדין הראשון 14

פסק הדין השני 14

משפט משווה. 15

התנגשות זכויות היסוד להתארגנות לביטוי ולקניין והאיזון ביניהן 21

סיכום.. 23

בתשובה לשאלת המחקר:. 23

ביבליוגרפיה. 25

 

עבודה זו תעסוק בהגבלת התערבות המעסיק בהתארגנות של ועד עובדים.

 

התארגנות ועד עובדים נגזרת מהזכות להתאגד, שהינה אחת מזכויות היסוד ותוקפה בישראל מוכר עוד טרם הקמת המדינה. במשפט העבודה הבין לאומי מחשיבים זכות היסוד הנ"ל כזכות אוניברסאלית לכל אדם. סעיף 23 בהצהרת האומות מאוחדות מתייחס להכרה בחופש ההתאגדות שניתן לעובדים ולאיגודים עצמאיים והיא זכות נפרדת מזכות ההתאגדות של תאגידים.

 

כיום אין בנמצא הגדרה בחוק הישראלי של מהות ארגון העובדים, על כן נאלצה הפסיקה להגדיר בעצמה את העניין. תכליתו של ארגון עובדים צריכה להיות במישור הקיבוצי ולא להפוך את העיסוק המרכזי של ארגון העובדים למישור האישי. המעמד של ארגון עובדים הוא מעמד שניתן לו מכוח משפט העבודה הקיבוצי, ומכיוון שדברי החקיקה שעוסקים בזכויות וחובות של ארגון עובדים הם בעצם חלק ממשפט העבודה הקיבוצי.

 

ישנם מעסיקים לא מעטים אשר משתמשים בפיטורין ככלי נשק כנגד התארגנות עובדים בשלביה הראשונים. התנהלות זו גורמת לעובדים רבים להירתע ולהימנע מהצטרפות לארגון העובדים במקום העבודה, מתמיכה במהלך ההתארגנות או ממעורבות פעילה בו. כאשר רואה עובד כי חברו פוטר בגלל מעורבותו בהתארגנות העובדים, הוא יכול לפתח פחד מלקחת חלק בהתארגנות, בגלל שדינו יכול להיות זהה לזה של חברו. במקרים כאלה מסווה לא פעם המעסיק את מטרת הפיטורין וטוען כי קיימים צמצומים בעסק, מתרחש שינוי ארגוני, קיים תפקוד כושל של העובד, או שהתקיימו עבירות משמעת ועוד הסברים רבים. המשמעות של ההתנהלות הזאת היא שהעובד המעורב בהתארגנות נפגע פגיעה כפולה בזכות ההתארגנות: פגיעה אישית בזכותו של אותו עובד להתאגד, ופגיעה קיבוצית בדרך של שלילת זכותם של כלל עובדי המקום להחליט באופן חופשי אם להצטרף לארגון עובדים. 

 

העבודה תבחן את החקיקה המגנה על העובד מפי התערבות של מעסיקו בתהליך ההתארגנות. דגש מיוחד ינתן לפרשת התארגנות העובדים הראשונית בפלאפון, שהובילה לחקיקה תקדימית בנושא.

 

לאחר מכן אערוך סקירה משווה בין הדין המצוי בישראל לבין החוק האנגלי בנושא.


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 אלישבע ברק: "משא ומן לקראת חוזה עבודה, עיונים בעקבות הרחבת סמכות בית הדין לעבודה" שנתון משפט העבודה, ג (תשנ"ב), 54.

ר' בן ישראל "'משפוט' יחסי העבודה – תמונת מצב ישראלית – הרהורים ראשוניים", שנתון משפט העבודה א 7, 9.

אלישבע ברק, "ייחודם של דיני המכרזים לקבלה לעבודה" שנתון משפט העבודה י  145.

נ' כהן, "דפוסי החוזים ותום לב במשא ומתן: בין הכלל הפורמאלי לעקרונות הצדק", הפרקליט לז  13,14.

 

 221, (ed. 3rd, London) Law Modern Company of Principles,, Gower. L

525 L.T 32 Association Average Arthur Re

L.J James ב-337, 329.L.T 43 Anderson. v Smith

 the in Law Labour (.eds). al et Wedderburn in "Introduction" Wilthagen and Vries de. Sol

28 ( Dartmouth), Era Industrial Post


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות