עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר מקצוע האחות, תשישות החמלה, תמיכה חברתית, שחיקה מקצועית של אחיות, רווחה נפשית בקרב אחיות בקהילה, מחקר כמותני, שאלונים שחיקת האחיות (עבודה אקדמית מס. 9224)

‏290.00 ₪

49 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9224

עבודת גמר מקצוע האחות, תשישות החמלה,  תמיכה חברתית, שחיקה מקצועית של אחיות, רווחה נפשית בקרב אחיות בקהילה, מחקר כמותני, שאלונים שחיקת האחיות

שאלות המחקר:

1. האם יש קשר בין שחיקה לבין רווחה נפשית בקרב אחיות?

2. האם יש קשר בין תמיכה חברתית לבין רווחה נפשית בקרב אחיות? 

תוכן עניינים:

תוכן עניינים.

מבוא.. 

שאלות המחקר. 

ייחודיות המחקר. 

מטרת מחקר. 

תקציר. 

רקע תיאורטי. 

סקירת מצב האחיות בישראל. 

מסגרת מושגית.. 

רווחה נפשית.

שחיקה. 

לחץ בעבודה. 

אפיונים פסיכולוגיים של סביבת העבודה. 

תמיכה חברתית.. 

סקירת ספרות.. 

הקשר בין שחיקה לבין רווחה נפשית.. 

הקשר בין תמיכה חברתית לבין רווחה נפשית.. 

מתודולוגיה. 

מודל המחקר. 

השערות המחקר. 

שיטת המחקר. 

אוכלוסיה ומדגם.. 

כלים.. 

שאלון רווחה נפשית.. 

שאלון תמיכה חברתית.. 

שאלון שחיקה. 

שאלון דמוגרפי. 

הליך המחקר. 

ניתוח הנתונים.. 

תוצאות.. 

תיאור סוציו דמוגרפי של המדגם.. 

בדיקת השערות.. 

בדיקת קשר בין תמיכה חברתית ורווחה נפשית.. 

בדיקת קשר בין שחיקה לבין רווחה נפשית.. 

עיבודים וממצאים נוספים.. 

ניתוחים נוספים.. 

דיון. 

מגבלות המחקר. 

סיכום.. 

המלצות עתידיות.. 

ביבליוגרפיה. 

נספחים.. 

שאלון. 

 

העיסוק בבדיקת שחיקת האחיות בעולם המערבי התגבר בעשור האחרון וזאת בשל גדילת המחסור באחיות וכן חוסר האיזון לביקוש המקצוע לבין ההיצע. הסקרים השונים בעולם מראים שאחיות מצביעות על שיעור שחיקה גבוהה במיוחד מאשר שאר הענפים במשק. (Norman et al.)

במשרד הבריאות בישראל קיימת רשומה המרכזת רשימה של מס' האחיות בישראל לפי תחומים והרובד המקצועי. בנוסף, גם הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מפרסם מידי כל כמה שנים דוח ובו אומדן של אחיות מועסקות על פי אזורים גיאוגרפיים. עם זאת, לא נערך עדיין סקר כוללני אשר יוכל לעמוד הסיבה לשחיקה של שוק העובדה הנ"ל. (ניראל, נ.; פריאנטה, מ.; חקלאי, צ)

כל אותם גורמים- התפלגות התעסוקה לפי תחומים במקצוע ולפי המגזרים במשק, אחוז העזיבה ומה הגורמים לכך, יכולים לאפשר לבחון לעומק יותר את ממצאי השחיקה בשוק העבודה הסיעודי ולהסיק מסקנות עתידיות נבונות אשר ישפרו את המצב ולא ישאירו אותו סטטי. (ניראל, נ.; פריאנטה, מ.; חקלאי, צ)

שחיקה הינה בעיה נפוצה בקרב עובדים בשירות הציבורי, בעיקר בקרב אחיות. השלכות של שחיקה הן ירידה ביצרנות , פגיעה בבריאות ונטייה לעזוב את מקום העבודה. אלו שאינם עוזבים יעילות עבודתם יורדת( Maslach et al).

למרות התוצאות השליליות של שחיקה ניתן להפחית או אף למנוע את הופעתה. אחד הגורמים המשמעותיים שנמצאו יעילים בהפחתת שחיקה הוא תמיכה חברתית (Duquette et al).

המושג שחיקה הינו מושג שהפך בתקופה האחרונה מצוי ביותר בקרב חוקרי בפסיכולוגיה הארגונית או הקלינית. הרעיון מבטא טרנספורמציה ביהביוריסטית, תודעתית ופיזיולוגית, אשר מתבטאת בקרב אנשי מקצוע, בעיקר אצל אנשי מקצוע המעניקים שירות לציבור, בעקבות מגע ארוך זמן עם מקבלי השירות (פרידמן).

העבודה תעסוק בניתוח גורמי השחיקה בקרב אחיות, סקירת מקורותיה והצעת פתרונות לבעיה.

הגורמים לשחיקה הם רבים: מחסור בצוותי עזר ובציוד, עבודת ניירת רבה מידי, משכורת בלתי מספקת, היעדר אפשרויות לקידום, העברות שלא מרצון למקומות עבודה אחרים, אדישות מצד החולים והמשפחות, העדר תמיכה מנהלית, ניגודיות בתפיסת התפקיד ועמימות בהגדרת התפקיד, ביקורת ציבורית קשה על האחות ועל עבודתה ועוד, אולם, בעיקר בשל המוסד שאינו מתפקד כפי שהיו רוצים. (ניראל, נ.; פריאנטה, מ.; חקלאי, צ)

תמיכה חברתית הינה ההכרה של הפרט בזמינות מקורות התמיכה ותחושת סיפוק מקשרי תמיכה. תמיכה חברתית יכולה להפחית את שיעורי השחיקה (Barrera). כמו כן, בהסתכלות על המונח רווחה נפשית אשר מתייחסת לבריאות פיזית ונפשית ובדרך כלל מדבר על מצב רגשי הכולל אושר, הערכה עצמית או ערך עצמי ובריאות נפשית (Hartman). גם רווחה נפשית יכולה להפחית את שיעורי השחיקה בקרב האחיות.

בעבודת האחיות שני היבטים חשובים: סיכון גבוה לשחיקה ועבודת צוות. ישנה חשיבות לבדוק כיצד שני מרכיבים אלו משפיעים על רווחה נפשית של אחיות, כדי לזהות גורמי סיכון לעזיבה של מקום העבודה או אפילו פרישה מהמקצוע . (ניראל, נ.; פריאנטה, מ.; חקלאי, צ)

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ניראל, נ.; פריאנטה, מ.; חקלאי, צ. מגמות בכוח אדם סיעודי. דמ-97-300.

ניראל, נ.; גולדווג, ר.; פיגנברג, צ.; עבאדי, ד.; הלפרן, פ. פאראמדיקים: ההיצע והביקוש לכוח אדם מקצועי. דמ-07-493, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ניראל, נ.; שירום, א.; איסמעיל, ש. "הקשר בין תחושת עומס יתר, שחיקה ושביעות רצון מן העבודה לבין מספר מסגרות העבודה של רופאים יועצים ברפואה השניונית בישראל". הרפואה .784-779:(11)143


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות