עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון אפרו-אמריקנים, מאבק לזכויות, מרטין לותר קינג, מאבק לא אלים, המהפיכה החברתית של השחורים ארה"ב (עבודה אקדמית מס. 9197)

‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9197

עבודת סמינריון אפרו-אמריקנים, מאבק לזכויות, מרטין לותר קינג, מאבק לא אלים, המהפיכה החברתית של השחורים ארה"ב

שאלת המחקר:

מה הייתה תרומתו הייחודית של מרטין לותר קינג למאבק הלא אלים לאור המהפיכה החברתית של השחורים בארה"ב?

תוכן עניינים: 

מבוא. 

שאלת המחקר. 

תורה של אי-אלימות.

מהפיכה החברתית – מאפיינים.

מנסחי האי-אלימות: גנדי 

המהפיכה החברתית של השחורים בארה"ב. 

תולדות קינג כמהפכן חברתי – רקע היסטורי 

נסיבות. 

עימותו של קינג למען זכויות האזרח. 

תקציר מתוך נאומו האחרון של מרטין לותר קינג 

הפִסקה המפורסמת ביותר בנאום היא

ההתנקשות. 

יישום תיאוריית אי האלימות של קינג לאור המפיכה החברתית

סיכום

ביבליוגרפיה

הפילוסוף ג'ון רולס[1] הגדיר את המרי האזרחי כ"פעולה ציבורית"[2], בלתי אלימה, מצפונית אך פוליטית ומנוגדת לחוק, הנעשית בדרך כלל כדי לחולל שינוי בחוק או במדיניות הממשלה"[3]. המרי הוא מחאה של אזרחים כנגד מעשי השלטון ומדיניותו, מעשים שלדעתם נוגדים את הבסיס החוקי של המדינה. מחוללי מרי אזרחי מקבלים את הלגיטימיות של השלטון, אך לא את מעשיו, והם מנסים לשנות את מדיניות השלטון. מרי אזרחי מובדל מהפיכה בכך שמבצעי הפיכות אינם מקבלים את הלגיטימיות של השלטון, ומנסים להחליפו תוך שימוש בכוח. הוגים רבים, ניסו להגדיר את המרי האזרחי ועל אף השונות במגוון ההגדרות, הם מסכימים כי מדובר בפעולה בלתי חוקית כלפי הממשל המתבצעת על ידי אזרח. דיון במשמעות המרי האזרחי מחייב בהבהרה של מונחים כדי להבחין אותם זה מזה. דוגמה רווחת לשימוש מוטעה במונח היא האמירה כי האינתיפאדה היא מרי אזרחי. זוהי טעות חמורה: בגדה וברצועה אין מרי אזרחי, אלא מרד - מאבק אלים בכיבוש, בחוק ובשלטון של מדינת ישראל. לעומת זאת, פעילותם של מקצת המסרבים לשרת בשטחים - ואף הפרות החוק של אייבי נתן – מקיימים בצורה מלאה את מאפייני המרי האזרחי. קיימים, כמובן, גם מקרי ביניים: האם ההתנגדות לנסיגה מסיני הייתה מרי אזרחי? האם הבוז לשלטון הישראלי והפרות החוק של חלק מהמתנחלים הם מרי אזרחי?

נשאלת השאלה אם מרי אזרחי, מרד, סרבנות מצפונית, מחאה חוקית, הפיכה ומהפכה הם פנים שונים של מחאה - ולכן אינם מובחנים במובהק זה מזה (כלומר: חופפים בחלקם, או נבדלים זה מזה בדרגת העוצמה של המחאה, בדרך ביטויה של המחאה, ברמת הסובלנות אליה ועוד) או שמא הם נבדלים זה מזה לחלוטין. תשובה לשאלה זו ניתנת לנו על ידי קרל פרדריך והיא כי ניתן להבחין במובהק בין מרי אזרחי, סרבנות מטעמי מצפון, מחאה חוקית, מרד, הפיכה ומהפכה[4].

מהפיכה חברתית הינה בראש ובראשונה פעולה פוליטית: מטרתה הראשונה היא שכנוע הרוב בצדקת רעיונות ואג'נדות המרי[5]. המרי פונה ליושר הלב של הקהילה.

מארגני מרי אזרחי עשויים להיעזר בבתי משפט, אך לא יקבלו פסק דין של בית משפט הסותר את תבונתם.

בפעולה פומבית זאת המרי האזרחי מהווה פניה לרוב. המרי האזרחי אינו יכול - ואף אינו מנסה למנוע את המעשים עליהם ההתרסה.

היות שאלימות נוגדת את דעותיו, המרי האזרחי אינו אלים והוא משמש כפניה לדעת הרוב, וכן בשל מודעות המרי לחוסר היכולת למנוע, גם על ידי פעולה אלימה, את מעשי הממסד. מרי אזרחי (הנקרא גם סירוב אזרחי או אי-ציות אזרחי[6]) גובל, כאמור, במחאה פוליטית חוקית מצד אחד ובמרד מצד אחר. הדרכים שבהן בא המרי האזרחי לידי ביטוי הן רבות וחלקן הוזכר לעיל. רבים ניסו להגדירו, אולם הניסיונות להגדירו מצרים את גבולותיו, ועל פי רוב אף אינם מדויקים. כך, למשל, רבים נוטים לראות במרי אזרחי פעולה לא אלימה ואין הדבר כך בהכרח; אחרים מבקשים לראות בו אמצעי אחרון לאחר שכל שאר האמצעים החוקיים נוסו - אולם לעתים נחוצה פעולה מהירה, אפקטיבית ודרמטית[7], ואין די זמן להמתין עד אשר ימוצו כל האמצעים הלגיטימיים אקט של מרי אזרחי צריך לגרום לכך שהחוק או המדיניות שכנגדם מחו באופן כה קיצוני ייבחנו מחדש - שמא הם באמת פגומים. אם החוק נתקבל באורח דמוקרטי והוא לכאורה סביר ובכל זאת הביא למרי אזרחי - יש לבחנו שוב. אם נמצא שאינו סביר, הרי שהייתה למרי הצדקה ולמחוללו דרך לריהבילטציה. אם המדיניות שכנגדה מחו הביאה לתגובה כה קיצונית, ייתכן שיש מקום לבחנה מחדש, שמא אינה סבירה. ניסיון העבר מוכיח, כי לעתים היה מקום לפעולה קיצונית שעל גבול הדמוקרטיה. אולם, אין זה מובן מאליו שמרי אזרחי מתאים לכל משטר ובכל מקרה שבו מתעורר הצורך במחאה קיצונית - ייתכן שמרי אזרחי הוא בגדר מותרות שרק משטר איתן יכול להרשות לעצמו[8].

"אי ציות לחוק בגבולות הנאמנות לחוק" (רולס)[9]: מוקפד על ידי המרי, היות שהמרי רואה את הממשלה ואת חוקי המדינה (מלבד נשוא המחאה) כלגיטימיים, כנגד חוקי המדינה לא ינקטו פעולות הנוגדות אותם[10].

אי לזאת, מרי אזרחי בא לידי ביטוי בפעולות שקטות יחסית אך מאורגנות היטב של סרבנות, הבנויה בעיקר על הימנעות מביצוע פעולות שהשלטון דורש: הימנעות משירות בצבא, הימנעות מתשלום מסים, שביתה כללית וכדומה, ועל פעולות אקטיביות יותר כהפגנות, שריפת צמיגים, חסימת כבישים וכיוצא בזה.

במדינות דמוקרטיות,[11] המגלות סובלנות כלפיו, ייתכן מרי אזרחי, אך במקרים מסוימים גם תחת שלטון כיבוש. ישנם מקרים נדירים - כמו בתחילת מלחמת האזרחים האמריקנית, בהם מתדרדר מרי אזרחי למלחמת אזרחים בפועל[12].

מצגת מרי אזרחי מרטין לותר קינג

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 
 דוד הד ודניאל אטאס (עורכים), מורה צדק : עיונים בתורתו של ג'ון רולס מאגנס' 45

"ההצדקה של אי-ציות אזרחי", מתוך: יהושע ויינשטיין (עורך), אי-ציות ודמוקרטיה, ירושים: הוצאת שלם, בתרגום ברוך קורות. עמ' 45

יוסי דהאן, תאוריות של צדק חברתי, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, אוניברסיטה משודרת,

מ' לותר קינג, האוטוביוגרפיה (ידיעות אחרונות ספרי חמד) עמ' 56

חגי הורביץ, "חוקה, דמוקרטיה וגזענות במורשת ארצות הברית", בספר הדמוקרטיה האמריקנית - הממשי, המדומה והכוזב שבעריכת ארנון גוטפלד.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת