עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:


סמינריון מניות-הטבה, השפעת מניות הטבה על תשואת ‏המניה, תשואה שוק ההון, מבחני ניבוי


‏290.00 ₪

39 עמ'.

סמינריון השפעת מניות הטבה על תשואת ‏המניה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת מניות הטבה על תשואת ‏המניה?

תוכן עניינים

מבוא. 

חלוקת מניות-הטבה. 

מהותן של מניות-הטבה. 

המקורות לחלוקת מניות-הטבה. 

הטבה משיערוך נכסים. 

מניות הטבה -המצב באנגליה. 

חלוקת מניות-הטבה מהון עצמי מותאם על-פי גילוי-דעת. 

המאזן - הדוח על המצב הפיננסי 

דוח רווח והפסד - הדוח על תוצאות הפעילות העסקית. 

דוח על תזרימי המזומנים – הדוח על המקורות והשימושים במזומנים. 

הקשר בין הדוחות הכספיים. 

אוכלוסיית היעד. 

הניתוח הפיננסי ומטרותיו 

בסיסי ההשוואה. 

ניתוח המגמות במאזנים. 

מבחנים אמפיריים לבדיקת יעילות השוק. 

מבחנים לגבי יכולת ניבוי תשואות בשוק ההון 

מבחני אירועים. 

מבחני הוורסיה החזקה. 

מבחני ניבוי 

מבחני הניבוי של הטווח הקצר. 

מבחני הניבוי של הטווח הארוך. 

מבחני אירועים. 

בעיית היפותזה המשותפת. 

אנומליות. 

דוחות חשבונאיים רבעוניים. 

מכפיל הרווח. 

גודל החברה. 

אפקט ינואר. 

היום בשבוע. 

משמעות האנומליות. 

שיטת המחקר: מדגם 18 מניות הנסחרות בבורסת ת"א. 

מסקנות ושימושים. 

ביבליוגרפיה. 

 

מטרת עבודה זו לחקור ולנתח את חלוקת מניות הטבה ולבחון את אופן השפעתם על תשואתה של מניה.

חלוקת מניות-הטבה: האילוצים בנושא זה מקורם בעיקרון הבסיסי של דיני החברות, בדבר חובתה של החברה לשמר את הונה ולא להפחיתו,[1] ובכללים הנובעים ממנו, הקובעים, בין היתר, כי הקצאת מניות בניכיון אסורה.


לאור אילוצים אלה, נבחן את המקורות מהם ניתן לחלק מניות-הטבה:

(א) היוון רווחים. במקרה כזה, דומה השאלה במהותה לחלוקת דיווידנד במזומן מרווחים.

(ב) משיערוך נכסים. במקרה כזה, להבדיל מדיווידנד במזומן, אין חלוקת מניות-הטבה גורמת להוצאת משאבים נזילים מהחברה. אדרבא, מנציחה היא כספים בחברה ומונעת משיכתם וחלוקתם בעתיד שלא בהליכים של הפחתת הון על-פי פקודת החברות. כפי שיובהר להלן, הבעיה הקשה במסגרת זו הינה, האם ניתן לחלק מניות-הטבה גם מההון המותאם על-פי גילוי-דעת 36, לעומת ההון הנומינלי, והאם יש לראות בכך פעולה דומה לשיערוך?


מהותן של מניות-הטבה

 

הקצאת מניות שלא תמורת מזומנים, שירותים או רכוש ידועה כחלוקת מניות הטבה (באנגליה:

Shares Bonus ובארה"ב: Dividend Stock). פעולה זו, כפי שהובהר לעיל, יכול שתיעשה מהיוון רווחים הניתנים לחלוקה כדיווידנד או משיערוך מחדש של נכסים.

כאשר מצטברים בסעיף ההון במאזנה של החברה עודפים, רווחים או קרנות, המגדלים את הון החברה ואינם חלק מהון-המניות המונפק שלה, רשאית חברה, אם מתיר זאת תקנונה, לחלק מניות-הטבה לחבריה. חלוקת מניות-ההטבה אינה משנה דבר ביחס לחלקו של בעל-המניות בחברה וכן ביחס לערך הכלכלי של חלקו זה.


 

שיטת המחקר: מדגם 18 מניות הנסחרות בבורסת ת"א

נבחרו 18 מניות הנסחרות בבורסת ת"א, כאשר אופן בחירתם היה אקראי מתוך מדדי ת"א 25, ת"א 75, תל-טק ומניות מסחר רציף אחרות. כאשר הושם דגש על בחירת חברות בגדלים שונים.

תנאי להשתתפות החברה בפילטר, הינו קיום אירועי חלוקת מניות הטבה ע"י החברה בתקופת הזמן הנבחנת, שהיא שלוש השנים האחרונות 

 

גודל הסדרות (מספר אירועי החלוקה) הינו משתנה מחברה לחברה, החלטה אשר נעשתה בצורה יזומה על מנת לבטא הן מניות המחלקות מניות הטבה בצורה סדירה, לדוגמא: חברת טבע, אשר חילקה מנית הטבה בתקופות קבועות וברמות די זהות לאורך התקופה הנבחנת,

לעומת חברות אשר חילקו מנית הטבה בצורה אקראית, לדוגמא: תדיראן תקשורת, אשר חילקה מניות הטבה בתקופות אקראיות.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

Alford, Jones, Leftwich, Zmijewsk. 2011. The relative Information of Accounting Disclosures in Different Countries. Journal of Accounting research 31, 183-223.

 

Ball, R. and P. Brown. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers.

Journal of Accounting Research 6(2), 159-178

 

Defond, Hung, Trezevant. Investor Protection and the information content of annual earnings announcements: International evidence. Journal of Accounting Economics .43, 37-67.

 

Hai LU. Do Investors Delay Responses to Earnings? An Investigation of the Interdependence of the Information Content of Earnings Announcements and SEC Filings.

 

אינגבר יאיר.ניתוח דוחות כספיים.תל אביב: במכון לפיריון עבודה,

 

בן חורין משה. שוק ההון וניירות ערך.(מהדורה ראשונה). תל אביב: צ'ריקובר.

 

בן חורין משה יסודות המימון והניהול הפיננסי.קריית אונו: הקריה האקדמית.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)