עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון אחריות המדינה בנזיקין לאור חוק הנזיקים האזרחיים ‏‏(אחריות המדינה) ‏ (עבודה אקדמית מס. 9181)


‏390.00 ₪

36 עמ'.

סמינריון אחריות המדינה בנזיקין לאור חוק הנזיקים האזרחיים ‏‏(אחריות המדינה) ‏

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אחריות המדינה בנזיקין לאור חוק הנזיקים האזרחיים?

 

תוכן עניינים

מבוא.. 

הדוקטרינה של אחריות המדינה בנזיקין 

בעד ונגד הטלת אחריות נזיקית על רשויות ציבור. 

התפתחות היסטורית מבט משווה. 

פטור מנזיקין למדינה עקב פעולה מכוח חוק.

הגבלת האחריות בגין מחדל. 

אחריות בגין חובה מיוחדת.. 

הגבלת סוגי הנזק בר הפיצוי 

הבחנה בין מדיניות לבין ביצוע. 

אחריות עובדי ציבור. 

דין מצוי 

הנורמה. 

פסיקת בית המשפט העליון בנושא.

הרחבת בסיס האחריות של המדינה בנזיקין 

פסק דין לוי 

פסיקת בתי משפט מחוזיים

אחריות עובדי ציבור בדין הישראלי 

הקודקס הצעת חוק דיני ממונות.. 

תחולת חוק אחריות המדינה בנזיקין על פעולות לוחמתיות.

היבטים משפטיים ללוחמה בטרור. 

אחריות המדינה בנזיקין בגין פעולות מלחמתיות.

פסק דין עדאלה ובטלות סעיף 5ג לחוק.

הצעת החוק

חסינות גורפת למדינה בגין כל נזק שנגרם לאדם מחבל עזה.

חקיקה "עוקפת בית המשפט". 

הצעה לתיקון חוק הנזיקים האזרחיים.

סיכום

ביבליוגרפיה

 

נושא אחריות המדינה בנזיקין מוסדר בישראל בפקודת הנזיקין ובחוק הנזיקים האזרחיים אחריות המדינה.

סעיף 6 לפקודת הנזיקין עוסק במעשה לפי חיקוק. הסעיף יוצר הגנה לפיה אם מעשה שגרם נזק נעשה מכוח חיקוק, או מתוך אמונה בתום לב שקיים חיקוק רלוונטי, לא קיימת אחריות בנזיקין.
סעיף 2 לחוק הנזיקים האזרחיים קובע כי "דין המדינה, לעניין אחריות בנזיקים, כדין כל גוף מאוגד, פרט לאמור להלן בחוק זה". הסעיף הבא מציג סייג לאחריות המדינה, לפיו "אין המדינה אחראית בנזיקין על מעשה שנעשה בתחום הרשאה חוקית, או בתום לב תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית; אולם אחראית היא על רשלנות שבמעשה".
לצד עיקרון השוואת המעמד המעוגן בחוק, קובע החוק חריגים להטלת אחריות על המדינה:

  • החריג העיקרי נמצא בסעיף 3 לחוק אשר קובע ש"המדינה אינה אחראית בנזיקין על מעשה שנעשה בתחום הרשאה חוקית, מתוך אמונה סבירה ובתוםלב בקיומה של הרשאה חוקית; אולם, אחראית היא על רשלנות שבמעשה".
  • סעיף 5 לחוק עוסק בתובענה נגד המדינה שנגרם "באזור" יהודה, שומרון וחבלעזה כתוצאה ממעשה שנעשה על ידי צה"ל. הרחבה לעניין חריג זה תובא בפרק העוסק באחריות המדינה בנזיקין במסגרת פעולה לוחמתית.
  • מתן פטור למדינה מאחריות בנזיקין על מותו של אדם בתקופת שירותו הצבאי סעיף 7 לחוק. פיצויים על נזקיגוף שהתרחשו בתקופת שירות צבאי מוסדרים בחוק התגמולים.  

ניכר שהחוק הישראלי מטיל אחריות נזיקית רחבה יחסית על המדינה. בניגוד לחוק האמריקני למשל, החוק הישראלי אינו כולל סייגים רבים להטלת אחריות. עלכן, עם השנים הפסיקה הישראלית ייבאה סייגים כאלה משיטת המשפט האנגלואמריקאית. כפי שיודגם להלן, ניתן לדמות את המגמות בפסיקה בעניין הטלת אחריות על המדינה לתנועת מטוטלת, הנעה בין אחריות רחבה לאחריות מצמצמת. תחילה אימצה הפסיקה את הסייגים לאחריות מן המשפט האנגלואמריקני. לאחר מכן ניתן להבחין במגמה של הרחבת אחריות המדינה. בשנות התשעים, עת ניתן פסק דין לוי, היה נראה כי קיימת חזרה למגמה המצמצמת, אך פסקי דין שניתנו לאחרונה מעוררים שאלות אם זו אכן המגמה. נסקור להלן את פסקי הדין המרכזיים בכל תקופה. 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק הנזיקים האזרחיים אחריות המדינה

י' גלעד "האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור חלק ראשון", משפט וממשל ב' תשנ"ה, 339

י' גלעד "האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור חלק שני", משפט וממשל ג' תשנ"ה, 55

 

E.M Borchard, Tort Liability of the State, 121 Journal of Comparative Legislation and International Law 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)