עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון ביטוח - עתידם המקצועי של סוכני הביטוח (עבודה אקדמית מס. 9167)

‏290.00 ₪

42 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9167
עבודת סמינריון ביטוח - עתידם המקצועי של סוכני הביטוח

שאלת המחקר:

מהו עתיד סוכני הביטוח בישראל לאור מגמות שכר הטרחה הנהוגות בעולם?

 

תוכן עניינים:

מבוא. 4

שאלת המחקר:. 4

סקירת שוק הביטוח בישראל ובעולם.. 5

נתוני רקע על שוק סוכני הביטוח בישראל ובעולם.. 5

מבחני הרשות לניירות ערך. 8

בחינות רישוי של סוכנים ויועצים.. 8

שיווק המוצרים הביטוחיים.. 9

היקף העמלות של סוכני ביטוח - יחידים ותאגידים.. 11

תפקידו של סוכן הביטוח בתחום האלמנטארי ותחום החיים.. 12

תפקידו של הסוכן בתחום האלמנטארי 12

תפקידו של הסוכן בתחום הפנסיוני 13

היבטים מקצועיים לגבי סוכני ביטוח בישראל. 14

הגדרת סוכן ביטוח. 15

הסוכן וביטוח רכב. 18

סוכן הביטוח והמבוטח. 18

הבטחת אחריות מקצועית. 22

החוק לגבי ביטוח חובה. 22

הפקדת ערבות. 22

ביטוח אחריות מקצועית. 22

תיקון חוק פיקוח על שירותים פיננסיים לשנת 2006. 23

נקודות השוואה בין מעמדם המשפטי של סוכני הביטוח לאלו של רואי-החשבון 25

הליך ההכשרה לעיסוק במקצוע. 25

גופים מקצועיים.. 26

סוכני ביטוח בחו"ל. 28

סוכן הביטוח כיחידת רווח עצמאית. 29

סוכן ביטוח אלמנטארי ופנסיוני כמנהל סיכונים וכמתכנן הוליסטי 32

ניהול סיכונים.. 33

קידום ציות לרגולציה. 34

צמיחה גלובלית. 36

חדשנות במוצרים והפצתם.. 36

התאמה לשינויים דמוגרפיים.. 37

מבט קדימה. 39

דעה אישית. 39

סיכום.. 41

עתיד סוכני הביטוח. 41

ביבליוגרפיה. 42

 

התפתחות תחום סוכני הביטוח בעולם ובארץ בפרט, יחד עם האתגרים הכלכליים שמאפיינים את ה "כפר הגלובלי" שאנו חיים בו, מצריכים מאיתנו הן כאנשי מקצוע בתחום הפנסיוני והן בתחום האלמנטארי לבחון ולתכנן כיום ובעתיד את תפקידו של הסוכן.

הענפים בתוך תחום הביטוח בישראל מגלגלים כ"א (9) מיליארדי שקלים בשנה. מבחינת המבנה שלו הוא דוגמא קלאסית לשוק הכלכלי בישראל. כלומר מספר מצומצם של שחקנים מובילים את השוק בתחום הביטוח והם בעיקר בית השקעות, בנקים וחברות הביטוח. בתור אנשי מקצוע לעתיד בתחום הפנסיוני ואלמנטארי על היבטיו השונים, שמנו לעצמנו מטרה לבחון את משמעותו של הסוכן כיום ובעתיד מתוך הבנה שזו אחד האתגרים הגדולים ביותר שניצבים לפנינו בשנים הקרובות.

 

חוסר הידע העתידי של הרגולציה בשוק בישראל ושל אוכלוסיית המבוטחים, מצריכה מאיתנו ראיה רחבה המתבססת על תפיסה העתידית מקצועית שתוכל לתת מענה אופטימאלי לדילמות ולחששות שמאפיינות בשוק סוכני הביטוח.

 

במהלך עבודתנו נסקור את ענף סוכני הביטוח בישראל שהוא למעשה הגורם המשפיע והמכריע באתגר שלפניו אנו ניצבים כיום.

 

בהמשך לסקירת השוק סוכני הביטוח, נסקור ונבין את המאפיינים , הצרכים, והחששות והציפיות של סוכני הביטוח העתידיים בכל ענפי השוק.

בהיקשר ישיר אליהם נבחן את הסיכונים שעמם עליהם להתמודד במציאות הכלכלית, חברתית שאנו חיים בא.

 

לאחר מכן נתאר ונדון בשאלת המחקר, שהינה למעשה " עתיד סוכני הביטוח ",תוך כדי גידור הסיכונים המקצועיים והצעת פתרונות ותחלופות מתוך ראיה עתידית.

מפאת חוסר ידע מעשי של כלל התחלופות בשוק בנושא תגמולי סוכני הביטוח והגופים שמהווים חלק מאתגר ההתמודדות בנושא התגמול של הסוכן,

ובדומה לכל המצאה שעדין איננו יודעים כיצד היא תשפיע בטווח הארוך על חיינו,

למשל תרופה שבאה לתת מענה למחלה, ואיננו יודעים את תופעות הלוואי שלה, והאם היא שירתה את מטרתנו, אלא רק במבט לאחר מספר שנים נדע את התשובה כך גם בתחום שעבודתנו עוסקת בו.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רו"ח רן פלדבוי "מציירים את מפת הביטוח והחסכון ארוך-הטווח מבט" כתב עת "עדיף ביטוח"

ידידיה שטרן, על מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח: יחסי סוכן- מבטח, מחקרי משפט י' 168.

ד' שוורץ, " דיני ביטוח – תהליכים ומגמות", ספר השנה של המשפט בישראל, 31.

 

Re London & general bank (no.2) 2 Ch.673

Kingston Cotton mill Co LTD .(no 2) 2 Ch .279

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת